Materiały


Opublikowane: 2024-06-18

Czy mogę jako rolnik dorabiać na umowę o dzieło?


Opublikowane: 2024-06-18

Użyczenie gruntu rolnego a ryzyko zasiedzenia


Opublikowane: 2024-06-18

Emerytura z zus a prowadzenie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2024-06-15

Budowa budynku gospodarczego na działce rolnej


Opublikowane: 2024-06-15

Dodatki do emerytury przy chorobach zawodowych


Opublikowane: 2024-06-14

Opóźnienie z zapłatą składki KRUS


Opublikowane: 2024-06-12

Umowa dzierżawy a pobieranie dopłat


Opublikowane: 2024-06-12

Czy brat może przekazać siostrom ziemię - czyli przekazanie ziemi rodzeństwu


Opublikowane: 2024-06-12

Konsekwencje braku zgłoszenia w KRUS pracy za granicą


Opublikowane: 2024-06-09

KRUS a bezrobocie


Opublikowane: 2024-06-09

Opłacenie wstecz składek dla KRUS


Opublikowane: 2024-06-09

Jakie są koszty związane z przepisaniem gospodarstwa?


Opublikowane: 2024-06-07

Czy żona rolnika uzyska status bezrobotnego i prawo do zasiłku?


Opublikowane: 2024-06-07

Procedura sprzedaży gruntów rolnych o powierzchni do 0,3 ha, 1 ha i więcej


Opublikowane: 2024-06-07

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby


Opublikowane: 2024-06-03

Emerytura z KRUS a przerwa w zatrudnieniu


Opublikowane: 2024-06-03

Możliwości postawienia domku z kontenera na działce rolnej


Opublikowane: 2024-05-14

Dzierżawa ziemi rolnej dla osoby niebędącej rolnikiem


Opublikowane: 2024-05-06

Wyjście z KRUS-u i podjęcie pracy na etacie


Opublikowane: 2024-04-18

Optymalizacja pracy w gospodarstwie rolnym dzięki odpowiedniemu doborowi części zamiennych


Opublikowane: 2024-04-14

Przepisanie gospodarstwa rolnego na brata a spłata rodzeństwa - czy należy się zachowek?


Opublikowane: 2024-03-27

Darowizna ziemi rolnej dziecku z warunkami zabudowy a obowiązek prowadzenia działalności rolniczej


Opublikowane: 2024-03-18

Wycinka drzew na działce rolnej i przywrócenie gruntu do użytkowania rolniczego


Opublikowane: 2024-03-13

Dzierżawa ziemi a ubezpieczenie KRUS


Opublikowane: 2024-03-08

Co powinno obejmować ubezpieczenie rolne w 2024 roku?


Opublikowane: 2024-02-29

Brak spadkobierców działki rolnej a uzyskanie własności przez zasiedzenie


Opublikowane: 2024-02-23

Emerytura dla rolnika na rencie: ZUS czy KRUS?


Opublikowane: 2024-02-21

Zakup 2 działek rolnych powyżej 1 ha nie będąc rolnikiem bez zgody KOWR


Opublikowane: 2024-02-15

Umowa dzierżawy ziemi bez czynszu


Opublikowane: 2024-02-07

Sprawa o nienależnie pobrane dopłaty dla rolnika, jak się bronić?


Opublikowane: 2024-02-01

Blog Kredytowy sprawdza, jak WIRON zmieni rynek kredytów hipotecznych


Opublikowane: 2024-01-23

Zbycie udziału w nieruchomości rolnej uzasadnione ważnym interesem gospodarczym przed upływem 5 lat


Opublikowane: 2024-01-17

Zaległości w opłacaniu składek KRUS po wyjeździe za granicę


Opublikowane: 2024-01-11

Czy kwalifikacje rolnicze wystarczą, aby kupić nieruchomość rolną ponad 1 ha?


Opublikowane: 2024-01-08

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy dla działek częściowo leśnych


Opublikowane: 2024-01-03

Zakup ziemi klasy IV i V powyżej 1 ha bez kwalifikacji rolniczych


Opublikowane: 2023-12-27

Pozwolenie na niwelację działki rolnej


Opublikowane: 2023-12-15

Pług do quada vs. tradycyjny pług - jakie są główne różnice i zalety?


Opublikowane: 2023-12-13

Kukurydza DKC 3595: charakterystyka i zastosowanie w rolnictwie współczesnym


Opublikowane: 2023-12-13

Warunki zabudowy na domek letniskowy


Opublikowane: 2023-12-11

Podział działki rolnej w celu sprzedaży i budowy domów


Opublikowane: 2023-12-10

Czy umowę dzierżawy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?


Opublikowane: 2023-12-10

Przekształcenie lasu na grunty orne


Opublikowane: 2023-12-10

Przekazanie gospodarstwa rolnego a brak opieki nad rodzicem


Opublikowane: 2023-12-04

Sprzedaż pola rolnego przed upływem 5 lat od darowizny


Opublikowane: 2023-11-26

Możliwości zabudowy nieruchomości rolnej ponad 1 ha przez właściciela, który nie jest rolnikiem


Opublikowane: 2023-11-12

Konsekwencje wieczystej dzierżawy ziemi


Opublikowane: 2023-11-09

Sposoby na zautomatyzywanie doju krów mlecznych


Opublikowane: 2023-11-01

Pszenżyto ozime - jakie ma właściwości i gdzie się je stosuje?


Opublikowane: 2023-09-22

Renta wdowia z Niemiec i wykreślenie z ubezpieczenia rolniczego


Opublikowane: 2023-09-20

Rolnik dzieli grunty rolne, jaki podatek będzie płacił?


Opublikowane: 2023-09-15

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego - skutki prawne i finansowe


Opublikowane: 2023-09-08

Jak nie dziedziczyć gruntów rolnych po rodzicach?


Opublikowane: 2023-09-05

Powschodowe odchwaszczanie rzepaku ozimego


Opublikowane: 2023-09-01

Dzierżawa ziemi rolnej przez nie rolnika


Opublikowane: 2023-08-25

Opłata planistyczna przy zamianie działek - czy osoby bliskie muszą ją zapłacić?


Opublikowane: 2023-08-23

Kiedy z ubezpieczenia ZUS można przejść na KRUS?


Opublikowane: 2023-08-16

Domki letniskowe pod wynajem na działce rolnej a zapisy MPZP


Opublikowane: 2023-08-11

Siedlisko na zalesionej działce


Opublikowane: 2023-08-09

Wynajem namiotów na działce rolnej


Opublikowane: 2023-08-04

Kontynuacja ubezpieczenia w KRUS na wniosek po sprzedaży gruntów


Opublikowane: 2023-08-02

Czy niebędąca rolnikiem może kupić nieużytki rolne?


Opublikowane: 2023-07-28

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany w granicach miasta


Opublikowane: 2023-07-26

Stary dług w KRUS a przekazanie gruntów rolnych dzieciom


Opublikowane: 2023-07-21

Zatrudnienie współmałżonka na umowę o pracę w działalności rolnej


Opublikowane: 2023-07-19

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego po zakupie gospodarstwa


Opublikowane: 2023-07-14

Groźby odebrania dzierżawy i zniszczenia plonów przez właściciela gruntu


Opublikowane: 2023-07-12

Utwardzenie działki rolnej powstałej w wyniku podziału


Opublikowane: 2023-06-28

Status rolnika potrzebny do budowy domu na działce zagrodowej


Opublikowane: 2023-06-23

Zasady zbywania nieruchomości gminnych będących w wieloletniej dzierżawie


Opublikowane: 2023-06-21

Rolnik z działalnością gospodarczą i umową-zleceniem


Opublikowane: 2023-06-06

Rozkład Sezonu Rolniczego: Od Terminów Siewu do Wykorzystania Technologii NDVI


Opublikowane: 2023-05-24

Ubezpieczenie w KRUS i zagraniczne zarobki - ZUS żąda druku A1


Opublikowane: 2023-05-19

Studia, ubezpieczenie rolnicze – wyliczenie lat do emerytury


Opublikowane: 2023-05-12

Dodatek ze składek KRUS do emerytury z ZUS-u


Opublikowane: 2023-05-05

Brak zgłoszenia pracy na umowie-zlecenie do KRUS-u


Opublikowane: 2023-04-21

Czy należy się odszkodowanie za wcześniejsze wypowiedzenie dzierżawy gruntów rolnych?


Opublikowane: 2023-03-24

Budowa stawu na gruncie rolnym do 1000 m2


Opublikowane: 2023-03-10

Nałożenie opłaty adiacenckiej po podziale działki rolnej


Opublikowane: 2023-02-24

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy nauczyciela


Opublikowane: 2023-02-10

Stare budynki w gospodarstwie bez dokumentacji, czy można je remontować?


Opublikowane: 2023-01-27

Zmiana właściciela gruntów rolnych a dzierżawa


Opublikowane: 2023-01-13

Możliwość zakupu ziemi rolnej powyżej 1 ha przez nierolnika


Opublikowane: 2023-01-02

Jak podzielić działkę rolną - warunki i ograniczenia


Opublikowane: 2022-12-12

Budowa budynku związanego z gospodarką leśną


Opublikowane: 2022-11-28

Wieloletnia dzierżawa ziemi na podstawie umowy ustnej


Opublikowane: 2022-09-30

Zniesienie współwłasności działki rolnej i sprzedaż wydzielonych działek - KOWR, opłata adiacencka, podatek dochodowy


Opublikowane: 2022-08-19

Budowa domu w zabudowie zagrodowej i przepisanie nieruchomości na syna


Umowa o dzieło a KRUS oraz opłacenie brakujących składek do emerytury


Opublikowane: 2022-07-22

Rolnik mieszkający za granicą - jak zachować status i ubezpieczenie?


Opublikowane: 2022-06-17

ARiMR żąda zwrotu dopłat - co możemy zrobić?


Opublikowane: 2022-06-10

Czy można sprzedać działkę rolną spółce z o.o.?


Zatrudnienie osoby w firmie rolnika


Zakup i dalsza sprzedaż sadzonek przez rolnika


Opublikowane: 2022-05-06

Domki letniskowe na gruntach rolnych i leśnych - przepisy obowiązujące inwestora


Brak dostępu gruntu rolnego do drogi publicznej


Opublikowane: 2022-03-14

Renta żony z KRUS a otrzymanie i posiadanie ziemi przez męża


Opublikowane: 2022-02-28

Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej


Opublikowane: 2022-02-14

Udziały zmarłego członka w rolniczej spółdzielni produkcyjnej


Śmierć rolnika a dopłaty


Zakup gruntu rolnego na licytacji komorniczej przez nierolnika


Jak uzyskać status rolnika indywidualnego?


Pozwolenie na budowę siedliska na działce rolnej


Dwa domy na działce siedliskowej


Dzierżawa ziemi rolnej przez spółkę z o.o. a zwolnienie z podatku CIT


Prowadzenie jazdy konnej rekreacyjnej w ramach gospodarstwa rolnego


Zmiana klasyfikacji gruntów i budynków bez wiedzy właściciela


Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków


Naliczenie opłaty adiacenckiej po podziale gruntów rolnych


Wysokość odszkodowania za działki przejęte przez gminę


Zakaz podziału działki rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - co zrobić?


Zgoda KOWR na nabycie ziemi rolnej dla osoby bez wykształcenia rolniczego


Działka porośnięta drzewami określona w planie zagospodarowania przestrzennego jako leśna


Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie w KRUS


Budynek w zabudowie zagrodowej wykorzystywany w działalności gospodarczej


Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej po zakupie ziemi rolnej


Uzyskanie pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy z KRUS


Ubezpieczenie w KRUS-ie przez siostrę jako domownika


Sprzedaż gospodarstwa po otrzymaniu dofinansowania dla młodego rolnika


Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej


Czy żona rolnika może zostać rolnikiem i prowadzić gospodarstwo?


Prowadzenie gospodarstwa z bratem - wspólna działalność rolnicza i pozarolnicza


Czy potrzebna jest zgoda KOWR na sprzedaż działki rolnej 1 ha z warunkami zabudowy?


Zakup siedliska przez nierolnika i uzyskanie pozwolenia na budowę


Brak umowy dzierżawy ziemi a zasiedzenie


Podział gospodarstwa rolnego po rozwodzie i sprzedaż ziemi


Zwolnienie z podatku dochodowego przy sprzedaży gruntów rolnych, jak z niego skorzystać?


Powrót do ubezpieczenia w KRUS po ubezpieczeniu w ZUS


Dzierżawienie ziemi a zarejestrowanie agroturystyki


Sprzedaż wyhodowanych owoców i warzyw nie będąc rolnikiem


Zakup gruntu pod farmę fotowoltaiczną powyżej 1 ha


Otrzymanie gospodarstwa rolnego bez budynków - prawo do budynków przekazanych innej osobie


Ubezpieczenie w ZUS i KRUS - jaka emerytura?


Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?


Wyrób wędlin w gospodarstwie a wymogi sanitarne


Zakup działek powyżej 1 ha


Podatek rolny od działki i domu a dzierżawa gospodarstwa


Wniosek o emeryturę do KRUS i ZUS - jaką otrzymam emeryturę?


Kontynuacja ubezpieczenia KRUS po zostaniu wspólnikiem spółki jawnej


Grunty orne z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi do działalności rolniczej a podatek od nieruchomości


Zakup ziemi rolnej a obowiązek prowadzenia gospodarstwa


Odlesienie działki z warunkami zabudowy siedliskowej


Komu przekazać, sprzedać lub wydzierżawić gospodarstwo rolne, aby otrzymać pełne świadczenie emerytalne?


Opłacanie podatku rolnego w celu użytkowania ziemi


Zakup działki rolnej w celu przekształcenia jej na budowlaną


Alimenty od rolnika


Budowa domku drewnianego na działce rolnej


Odrolnienie gruntu przez rolnika pod budowę budynku gospodarczego


Czy mogę wybudować dom na działce rolnej nie będąc rolnikiem?


Zasiłek macierzyński dla żony rolnika


Dopłaty unijne na otrzymane gospodarstwo rolne


Sprzedaż produktów rolnych przez osobę która nie jest rolnikiem


Zakup działki rolnej pod zabudowę zagrodową przez nie rolnika


Sprzedaż odziedziczonej ziemi rolnej przed upływem pięciu lat


Jak kupić ziemię rolną i ją uprawiać nie będąc rolnikiem?


Posiadanie działek rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem


Działka rolna od wujka - odrolnienie działki i przekształcenie w budowlaną


Sprzedaż działek rolnych poniżej jednego hektara


Składki na ZUS i KRUS, dlaczego tylko jedna emerytura?


Jak nie wypaść z KRUS-u, prowadząc działalność pozarolniczą?


Wsteczne ubezpieczenie w KRUS-ie


Wynajem pokoi na wsi a karta podatkowa


Praca wnuka w gospodarstwie rolnym - zaliczenie do stażu pracy i do okresów składkowych


Zakup siedliska z domem i budynkami


Renta z KRUS-u po mężu


Dzierżawa i sprzedaż działek rolnych pod fotowoltaikę


Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca


Zniesienie współwłasności działki rolnej z zabudową jednorodzinną


Przepisanie domu na jedno z dzieci i dalsze prowadzenie gospodarstwa przez rodziców


Rezygnacja z ubezpieczenia w KRUS-ie i odzyskanie wpłaconych pieniędzy


Zgłoszenie umowy dzierżawy w KRUS-ie


Działka zagrodowa z domem, czy można sprzedać nie rolnikowi?


Sprzedaż zalesionej działki rolnej


Wyłączenie działki leśnej pod drogę


Posiadanie samoistne działek - jak stać się ich właścicielem?


Czy ubezpieczenie w KRUS jest dobrowolne, czy obowiązkowe?


Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę


Zasiedzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa


Ubezpieczenie w KRUS, umowa zlecenie i zwolnienie chorobowe


Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy


Odmowa zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy


Doliczenie pracy u rodziców w gospodarstwie rolnym do emerytury


Utwardzenie terenu na działce rolnej


Rolnik wynajmujący mieszkanie


Nabycie działki rolnej przez zasiedzenie


Likwidacja kółka rolniczego


Zakup działki rolnej zabudowanej nie będąc rolnikiem


Jak dokupić ziemię rolną, nie będąc rolnikiem?


Jakie przepisy mogę zastosować, aby nie płacić KRUS?


Dzierżawa gospodarstwa rolnego w celu skorzystania z renty KRUS


Dzierżawa otrzymanych w darowiźnie gruntów a podatek


Zakup ziemi przez obcokrajowca z UE


Zasiłek macierzyński z KRUS


Czy można podjąć pracę lub założyć działalność gospodarczą nie tracąc ubezpieczenia w KRUS?


Podwójne ubezpieczenie w KRUS i za granicą - czy jest niezgodne z prawem?


Przekazanie synowi gospodarstwa rolnego w zamian za dożywotnią służebność


Zwolnienie z podatku za zasiedzenie gospodarstwa rolnego


KRUS nie zaliczył mi okresu pracy jako domownik rolnika, co robić?


Rozpoczęcie hodowli zwierząt nie będąc rolnikiem


Podział gospodarstwa między dzieci


Użytkowanie ziemi na mocy umowy ustnej


Sprzedaż gospodarstwa we współwłasności gdy nie ma kontaktu z jednym ze współwłaścicieli


Zakup ziemi rolnej prywatnie czy na firmę?


Czy mam prawo zebrać plon z działki, którą użytkowałem?


Uzupełnienie stażu pracy pracą w gospodarstwie rolnym a świadczenie przedemerytalne


Mam gospodarstwo, ale nie uprawiam ziemi, czy podlegam pod KRUS?


Młody rolnik a podjęcie pracy


Renta socjalna z KRUS


Grunty rolne, las, nieużytki - jak sprzedać taką nieruchomość?


Zakup kilku przylegających do siebie działek rolnych


Wypadek w gospodarstwie rolnym i komisja lekarska KRUS


Trudności z przekształceniem działki rolnej na budowlaną


Uzyskanie ziemi rolnej od wujka


Czy KRUS może oddać wpłacone składki?


Brak zgody na zabudowę siedliskową z powodu miejsca zamieszkania rolnika


Odmowa wydania zaświadczenia o pracy na roli


Czy mogę odwołać darowiznę gospodarstwa rolnego?


Umowa ustna korzystania z ziemi a zasiedzenie


Wpis do ewidencji gruntów jako dzierżawca gruntu rolnego


Umowa przedwstępna sprzedaży działki rolnej


Świadczenie po mężu z ZUS czy z KRUS?


Ugorowanie ziemi a dopłaty - jaka kara grozi za nieuprawianie ziemi?


Ubezpieczenie KRUS a dotacja z UP


Wykształcenie syna a nabycie gospodarstwa rolnego


Czy muszę płacić zaległe składki w KRUS?


Dopłaty bezpośrednie z ARiMR a bycie rolnikiem - komu należą się dopłaty bezpośrednie?


Gospodarstwo rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego a dobrowolne ubezpieczenie w KRUS


Kiedy rolnik może odebrać swojemu następcy darowane gospodarstwo rolne?


Czy działki rolne przekazane w trakcie trwania małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego?


Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa


Przekazanie gospodarstwa dzieciom a przynależność do wspólnoty gruntowej wiejskiej


Jak najlepiej przekazać ziemię, czy najlepsza darowizna?


Składki KRUS spadkobierców gospodarstwa


Zabudowa zagrodowa lub siedliskowa na działce rolnej


Rolnik jako kierowca samochodu ciężarowego


Renta chorobowa, ubezpieczenie w KRUS a otrzymanie gospodarstwa


Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przez osobę niebędącą rolnikiem


Czy umowa dożywocia umożliwia przekazanie gospodarstwa rolnego nierolnikowi?


Nieotrzymanie emerytury rolniczej a zwrot opłaconych składek


Likwidacja rolniczej spółdzielni produkcyjnej


Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego


Ograniczenie wydzielenia działek rolnych mniejszej niż 0,3 ha


Wykreślenie żony z ubezpieczenie KRUS po rozwodzie


Działka częściowo rolna, częściowo budowlana, jak kupić nie będąc rolnikiem?


Gospodarstwo dla brata a spłata pozostałego rodzeństwa


Działalność gospodarcza składki KRUS i emerytura z ZUS


Zakup ziemi rolnej od rodziny mimo braku kwalifikacji


Korzystanie z ubezpieczenia KRUS po zmianie miejsca zamieszkania


Uwzględnienie okresów ubezpieczenia rolników przy obliczaniu emerytury z ZUS


Od którego roku KRUS naliczy mi zaległe składki?


Sprzedaż działki rolnej we współwłasności


Uzyskanie zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS przy staraniu o emeryturę


Zniesienie współwłasności i podział działki rolnej


Zakup ziemi rolnej klasy 4


Formy przekazania gospodarstwa rolnego


Sprzedaż siedliska osobie, która nie jest rolnikiem


Składki KRUS dla żony rolnika


Zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u


Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po mężu


Zlecenie usług budowlanych osobie ubezpieczonej w KRUS


Podział działki rolnej w celu sprzedaży


Zerwanie umowy dzierżawy


Czy mogę wykreślić brata z ubezpieczenia w KRUS-ie?


Dopisanie do ubezpieczenia KRUS męża


Zatrudnienie pracownika przez rolnika - jaka umowa i składki?


Darowizna ziemi rolnej a ubezpieczenie w KRUS


Nabycie udziału w nieruchomości rolnej


Założenie firmy przez rolnika i opłacanie KRUS


Jak zabezpieczyć długoterminową umowę dzierżawy?


Zakup udziału w działce rolnej przez osobę nie będącej rolnikiem


Zakup ziemi rolnej od rodzica


Emerytura rolnicza z KRUS a posiadanie ziemi


Czy mogę kupić dom znajdujący się na działce rolnej?


Założenie uprawy owoców i pasieki a KRUS


Dlaczego ZUS nie uwzględnił pracy we własnym gospodarstwie rolnym?


Odkupienie od sąsiada części działki rolnej a ograniczenia nowej ustawy rolnej


Darowizna siedliska synowi, który nie jest rolnikiem


Gospodarstwo otrzymane od rodziców w zamian za emeryturę a roszczenia siostry


Jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?


Czy mogę otrzymywać środki pieniężne jako domownik w gospodarstwie rolnym?


Umowa dożywocia a ograniczenia w obrocie ziemią rolną


Czy obce osoby mogą chodzić po moich polach?


Jak darować grunty rolne żeby nie płacić podatku


Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane


Sprzedaż działki rolnej pod budowę domu


Darowizna, umowa dożywocia gruntów rolnych a prawo pierwokupu


Otrzymanie gospodarstwa w zamian za opiekę


Niezapłacone ubezpieczenie OC pojazdów rolniczych


Wynajem magazynu przez rolników a ubezpieczenie w KRUS


Zgłoszenie umowy-zlecenia osoby ubezpieczonej w KRUS


Kiedy pszczelarz staje się rolnikiem?


Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po zmarłym bracie


Czy działka rolna o powierzchni 0,3 ha podlega ograniczeniom ustawy?


Przerzucenie zwałów śniegu na działkę sąsiada


Problemy z dzierżawą działki od nadleśnictwa


Jak założyć księgę wieczystą dla nieruchomości gruntowej?


Zakup domu z działką na wsi


Czy należy się zachowek od gospodarstwa przekazanego za rentę rolniczą?


Ubezpieczenie w KRUS a podjęcie zatrudnienia


Dzierżawa gruntu rolnego na cele rolnicze a podatek dochodowy


Brak zapłaty za dzierżawę - co zrobić?


Dopłaty bezpośrednie a świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko


Zatrudnienie pracownika przez rolnika


Wezwanie do zapłaty za użytkowanie wieczyste - rozłożenie na raty i przedawnienie


Problem z ponownym ubezpieczeniem w KRUS


Dzierżawa gruntu od gminy a prawo pierwokupu


Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?


Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed 1990 r.


Darowizna gospodarstwa rolnego a zachowek dla rodzeństwa


Czy mogę się ubiegać o zwrot nadpłaty w KRUS?


Jak udowodnić wpłaty do KRUS?


Czy po przejściu ze składek KRUS na ZUS-owe można mieć jakieś ulgi?


Podział gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela


Zakup działki rolnej od dłużnika KRUS


Ubezpieczenie w KRUS a praca w Niemczech


Student ubezpieczony w KRUS a podjęcie pracy


Renta socjalna a posiadanie ziemi


Zatrudnienie pracownika objętego ubezpieczeniem w KRUS


Darowizna gospodarstwa rolnego według nowej ustawy o ziemi


Przepisanie gospodarstwa w zamian za rentę i niespełnione zobowiązanie


Sytuacja prawna osoby ubezpieczonej w ZUS po darowiźnie gospodarstwa rolnego


Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych


Wyjście ze współwłasności ziemi rolnej


Dopłaty bezpośrednie dla rolników tylko na konto bankowe


Posiadanie gruntu rolnego nie będąc rolnikiem a opłacanie KRUS


Gospodarstwo rolne w spadku a podatek


Za ile zaległych składek KRUS powinienem zapłacić?


Podatek od sprzedaży ziemi rolnej


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »