Materiały


Opublikowane: 2020-11-27

Sprzedaż wyhodowanych owoców i warzyw nie będąc rolnikiem


Opublikowane: 2020-11-20

Zakup gruntu pod farmę fotowoltaiczną powyżej 1 ha


Opublikowane: 2020-11-13

Otrzymanie gospodarstwa rolnego bez budynków - prawo do budynków przekazanych innej osobie


Opublikowane: 2020-11-06

Ubezpieczenie w ZUS i KRUS - jaka emerytura?


Opublikowane: 2020-10-30

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?


Opublikowane: 2020-10-23

Wyrób wędlin w gospodarstwie a wymogi sanitarne


Opublikowane: 2020-10-19

Zakup działki rolnej i budowa domu letniskowego


Opublikowane: 2020-10-12

Zakup działek powyżej 1 ha


Opublikowane: 2020-10-05

Podatek rolny od działki i domu a dzierżawa gospodarstwa


Opublikowane: 2020-09-28

Wniosek o emeryturę do KRUS i ZUS - jaką otrzymam emeryturę?


Opublikowane: 2020-09-11

Kontynuacja ubezpieczenia KRUS po zostaniu wspólnikiem spółki jawnej


Opublikowane: 2020-09-04

Grunty orne z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi do działalności rolniczej a podatek od nieruchomości


Opublikowane: 2020-08-28

Zakup ziemi rolnej a obowiązek prowadzenia gospodarstwa


Opublikowane: 2020-08-21

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego a bezdzietne małżeństwo


Opublikowane: 2020-08-14

Zakup działki rolnej i budowa domu


Opublikowane: 2020-08-07

Odlesienie działki z warunkami zabudowy siedliskowej


Opublikowane: 2020-07-31

Komu przekazać, sprzedać lub wydzierżawić gospodarstwo rolne, aby otrzymać pełne świadczenie emerytalne?


Opublikowane: 2020-07-24

Opłacanie podatku rolnego w celu użytkowania ziemi


Opublikowane: 2020-07-17

Zakup działki rolnej w celu przekształcenia jej na budowlaną


Opublikowane: 2020-07-10

Przekazanie ziemi rolnej dziecku a obowiązek prowadzenia działalności rolniczej i budowa


Opublikowane: 2020-07-03

Alimenty od rolnika


Opublikowane: 2020-06-26

Budowa domku drewnianego na działce rolnej


Opublikowane: 2020-06-19

Zakup działki rolnej a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego


Opublikowane: 2020-06-12

Odrolnienie gruntu przez rolnika pod budowę budynku gospodarczego


Opublikowane: 2020-06-05

Zapisanie w testamencie działki rolnej osobie która nie jest rolnikiem


Opublikowane: 2020-05-29

Czy mogę wybudować dom na działce rolnej nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2020-05-22

Sprzedaż pola rolnego przed upływem 5 lat od darowizny


Opublikowane: 2020-05-15

Zasiłek macierzyński dla żony rolnika


Opublikowane: 2020-05-08

Zatrudnienie rolnika jako kierowcę w działalności gospodarczej


Opublikowane: 2020-04-27

Przywrócenie gruntu porośniętego drzewami do użytkowania rolniczego


Opublikowane: 2020-04-20

Dopłaty unijne na otrzymane gospodarstwo rolne


Opublikowane: 2020-04-06

Sprzedaż produktów rolnych przez osobę która nie jest rolnikiem


Opublikowane: 2020-03-09

Zakup ziemi i zabudowa zagrodowa przez osobę niebędącą rolnikiem


Opublikowane: 2020-03-02

Sprzedaż odziedziczonej ziemi rolnej przed upływem pięciu lat


Opublikowane: 2020-02-24

Jak kupić ziemię rolną i ją uprawiać nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2020-02-10

Posiadanie działek rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem


Opublikowane: 2020-02-03

Działka rolna od wujka - odrolnienie działki i przekształcenie w budowlaną


Opublikowane: 2020-01-24

Kontrola umowy o dzieło osoby ubezpieczonej w KRUS


Opublikowane: 2020-01-17

Przepisanie gospodarstwa rolnego na syna mieszkającego za granicą


Opublikowane: 2020-01-12

Dodatki do emerytury przy chorobach zawodowych


Opublikowane: 2020-01-03

Podział działki rolnej i budowa domów


Opublikowane: 2019-12-27

Co zrobić, by gospodarstwo rolne pozostało w rodzinie?


Opublikowane: 2019-12-13

Sprzedaż działek rolnych poniżej jednego hektara


Opublikowane: 2019-12-02

Składki na ZUS i KRUS, dlaczego tylko jedna emerytura?


Opublikowane: 2019-11-29

Jak nie wypaść z KRUS-u, prowadząc działalność pozarolniczą?


Opublikowane: 2019-11-04

Spłata rodzeństwa po przejęciu gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2019-11-01

Wynajem pokoi na wsi a karta podatkowa


Opublikowane: 2019-10-25

Praca wnuka w gospodarstwie rolnym - zaliczenie do stażu pracy i do okresów składkowych


Opublikowane: 2019-10-18

Zakup siedliska z domem i budynkami


Opublikowane: 2019-10-14

Renta z KRUS-u po mężu


Opublikowane: 2019-10-04

Dzierżawa i sprzedaż działek rolnych pod fotowoltaikę


Opublikowane: 2019-09-23

Gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego


Opublikowane: 2019-09-20

Przekazanie gospodarstwa jako darowizna


Opublikowane: 2019-09-09

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca


Opublikowane: 2019-09-06

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS


Opublikowane: 2019-09-02

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby


Opublikowane: 2019-08-30

Zniesienie współwłasności działki rolnej z zabudową jednorodzinną


Opublikowane: 2019-08-26

Przepisanie domu na jedno z dzieci i dalsze prowadzenie gospodarstwa przez rodziców


Opublikowane: 2019-08-12

Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej


Opublikowane: 2019-08-07

Zgłoszenie umowy dzierżawy w KRUS-ie


Opublikowane: 2019-07-31

Działka zagrodowa z domem, czy można sprzedać nie rolnikowi?


Opublikowane: 2019-07-10

Czy ubezpieczenie w KRUS jest dobrowolne, czy obowiązkowe?


Opublikowane: 2019-07-08

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę


Opublikowane: 2019-06-28

Ubezpieczenie w KRUS, umowa zlecenie i zwolnienie chorobowe


Opublikowane: 2019-06-17

Odmowa zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy


Opublikowane: 2019-06-07

Utwardzenie terenu na działce rolnej


Opublikowane: 2019-05-20

Rolnik wynajmujący mieszkanie


Opublikowane: 2019-05-01

Nabycie działki rolnej przez zasiedzenie


Opublikowane: 2019-04-29

Czy mogę jako rolnik dorabiać na umowę o dzieło?


Opublikowane: 2019-04-26

Ubezpieczenie wsteczne w KRUS


Opublikowane: 2019-04-24

Likwidacja kółka rolniczego


Opublikowane: 2019-03-25

Jak dokupić ziemię rolną, nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2019-03-22

Jakie przepisy mogę zastosować, aby nie płacić KRUS?


Opublikowane: 2019-03-08

Dzierżawa gospodarstwa rolnego w celu skorzystania z renty KRUS


Opublikowane: 2019-02-27

Czy brat może przekazać siostrom ziemię?


Opublikowane: 2019-02-18

Dzierżawa gruntów rolnych a zgłoszenie do urzędu skarbowego


Opublikowane: 2019-02-11

Dzierżawa otrzymanych w darowiźnie gruntów a podatek


Opublikowane: 2019-02-01

Zasiłek macierzyński z KRUS


Opublikowane: 2019-01-23

Czy podwójne ubezpieczenie w KRUS i za granicą jest niezgodne z prawem?


Opublikowane: 2019-01-21

Użyczenie lub dzierżawa gospodarstwa na czas wychowania dziecka


Opublikowane: 2019-01-14

Zwolnienie z podatku za zasiedzenie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2019-01-11

KRUS nie zaliczył mi okresu pracy jako domownik rolnika, co robić?


Opublikowane: 2019-01-07

Rozpoczęcie hodowli zwierząt nie będąc rolnikiem


Opublikowane: 2019-01-04

Podział gospodarstwa między dzieci


Opublikowane: 2018-12-31

Sprzedaż gospodarstwa we współwłasności gdy nie ma kontaktu z jednym ze współwłaścicieli


Opublikowane: 2018-12-19

Zakup ziemi rolnej prywatnie czy na firmę?


Opublikowane: 2018-12-14

Uzupełnienie stażu pracy pracą w gospodarstwie rolnym a świadczenie przedemerytalne


Opublikowane: 2018-12-10

Opłacenie wstecz składek dla KRUS


Opublikowane: 2018-12-07

Młody rolnik a podjęcie pracy


Opublikowane: 2018-11-28

Renta socjalna z KRUS


Opublikowane: 2018-11-23

Grunty rolne, las, nieużytki - jak sprzedać taką nieruchomość?


Opublikowane: 2018-10-31

Zakup kilku przylegających do siebie działek rolnych


Opublikowane: 2018-10-26

Wypadek w gospodarstwie rolnym i komisja lekarska KRUS


Opublikowane: 2018-10-24

Trudności z przekształceniem działki rolnej na budowlaną


Opublikowane: 2018-10-19

Zakup 1 ha ziemi rolnej od znajomych


Opublikowane: 2018-10-17

Uzyskanie ziemi rolnej od wujka


Opublikowane: 2018-10-12

Brak zgody na zabudowę siedliskową z powodu miejsca zamieszkania rolnika


Opublikowane: 2018-10-10

Pomoc rolnika w firmie jego żony


Opublikowane: 2018-10-05

Odmowa wydania zaświadczenia o pracy na roli


Opublikowane: 2018-09-28

Czy mogę odwołać darowiznę gospodarstwa rolnego?


Opublikowane: 2018-09-21

Umowa ustna korzystania z ziemi a zasiedzenie


Opublikowane: 2018-09-17

Wpis do ewidencji gruntów jako dzierżawca gruntu rolnego


Opublikowane: 2018-09-14

Umowa przedwstępna sprzedaży działki rolnej


Opublikowane: 2018-08-24

Dopłaty dla rolników - jaka kara grozi za nieuprawianie ziemi?


Opublikowane: 2018-08-17

Sprzedaż działki rolnej (rekreacyjnej) na terenie parku krajobrazowego


Opublikowane: 2018-08-10

Ubezpieczenie KRUS a dotacja z UP


Opublikowane: 2018-08-06

Wykształcenie syna a nabycie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2018-08-03

Czy muszę płacić zaległe składki w KRUS?


Opublikowane: 2018-07-20

Działalność artystyczna a KRUS


Opublikowane: 2018-07-06

Dopłaty z ARiMR a bycie rolnikiem


Opublikowane: 2018-06-29

Gospodarstwo rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego a dobrowolne ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2018-06-18

Brak opieki nad rodzicem, który oddał dziecku gospodarstwo rolne, co można zrobić?


Opublikowane: 2018-06-11

Czy mogę wydzierżawić gospodarstwo synowi i przejść na emeryturę?


Opublikowane: 2018-06-08

Kiedy rolnik może odebrać swojemu następcy darowane gospodarstwo rolne?


Opublikowane: 2018-06-04

Czy działki rolne przekazane w trakcie trwania małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego?


Opublikowane: 2018-06-01

Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa


Opublikowane: 2018-05-28

Przekazanie gospodarstwa dzieciom a przynależność do wspólnoty gruntowej wiejskiej


Opublikowane: 2018-05-25

Jak najlepiej przekazać ziemię, czy najlepsza darowizna?


Opublikowane: 2018-05-18

Zabudowa zagrodowa lub siedliskowa na działce rolnej


Opublikowane: 2018-05-14

Ubezpieczenie zdrowotne w KRUS-ie jako domownik


Opublikowane: 2018-05-11

Rolnik jako kierowca samochodu ciężarowego


Opublikowane: 2018-05-07

Renta chorobowa, ubezpieczenie w KRUS a otrzymanie gospodarstwa


Opublikowane: 2018-05-04

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przez osobę niebędącą rolnikiem


Opublikowane: 2018-04-27

Czy umowa dożywocia umożliwia przekazanie gospodarstwa rolnego nierolnikowi?


Opublikowane: 2018-04-13

Likwidacja rolniczej spółdzielni produkcyjnej


Opublikowane: 2018-04-06

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego


Opublikowane: 2018-04-02

Czy muszę mieć pozwolenie na niwelację pola?


Opublikowane: 2018-03-30

Ograniczenie wydzielenia działek rolnych mniejszej niż 0,3 ha


Opublikowane: 2018-03-26

Wykreślenie żony z ubezpieczenie KRUS po rozwodzie


Opublikowane: 2018-03-23

Działka częściowo rolna, częściowo budowlana, jak kupić nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2018-03-19

Gospodarstwo dla brata a spłata pozostałego rodzeństwa


Opublikowane: 2018-03-16

Działalność gospodarcza składki KRUS i emerytura z ZUS


Opublikowane: 2018-03-05

Korzystanie z ubezpieczenia KRUS po zmianie miejsca zamieszkania


Opublikowane: 2018-02-12

Sprzedaż działki rolnej we współwłasności


Opublikowane: 2018-02-09

Jak zrezygnować z płacenia składek KRUS na członka rodziny


Opublikowane: 2018-02-02

Uzyskanie zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS przy staraniu o emeryturę


Opublikowane: 2018-01-29

Zniesienie współwłasności i podział działki rolnej


Opublikowane: 2018-01-26

Zakup ziemi rolnej klasy 4


Opublikowane: 2018-01-19

Gospodarstwo rolne i działalność na karcie podatkowej


Opublikowane: 2018-01-12

Sprzedaż owoców i warzyw jako rolnik ryczałtowy


Opublikowane: 2018-01-05

Emerytura rolnicza - przekazanie gospodarstwa czy dzierżawa?


Opublikowane: 2018-01-01

Formy przekazania gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2017-12-29

Sprzedaż siedliska osobie, która nie jest rolnikiem


Opublikowane: 2017-12-22

Składki KRUS dla żony rolnika


Opublikowane: 2017-12-18

Zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u


Opublikowane: 2017-12-15

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po mężu


Opublikowane: 2017-12-11

Zakup działki rolno-budowlanej ze starym domem


Opublikowane: 2017-12-04

Problem z przekazaniem udziałów gospodarstwa rolnego ze spadku


Opublikowane: 2017-11-27

Zlecenie usług budowlanych osobie ubezpieczonej w KRUS


Opublikowane: 2017-11-24

Czy umowa dzierżawy chroni przed zasiedzeniem nieruchomości rolnej?


Opublikowane: 2017-11-20

Podział działki rolnej w celu sprzedaży


Opublikowane: 2017-11-17

Zerwanie umowy dzierżawy


Opublikowane: 2017-11-13

Czy mogę wykreślić brata z ubezpieczenia w KRUS-ie?


Opublikowane: 2017-11-10

Dopisanie do ubezpieczenia KRUS męża


Opublikowane: 2017-11-03

Zatrudnienie pracowników przez rolnika - jaka umowa i składki?


Opublikowane: 2017-10-30

Darowizna ziemi rolnej a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2017-10-27

Przekształcenie lasu na grunty orne


Opublikowane: 2017-10-20

Użyczenie gruntu rolnego a ryzyko zasiedzenia


Opublikowane: 2017-10-16

Powiększenie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2017-10-13

Nabycie udziału w nieruchomości rolnej


Opublikowane: 2017-10-09

Założenie firmy przez rolnika i opłacanie KRUS


Opublikowane: 2017-10-06

Uzyskanie pozytywnej decyzji od ANR na zakup ziemi


Opublikowane: 2017-10-04

Jak zabezpieczyć długoterminową umowę dzierżawy?


Opublikowane: 2017-10-02

Nabycie gospodarstwa rolnego od rodziców


Opublikowane: 2017-09-25

Zakup udziału w działce rolnej przez osobę nie będącej rolnikiem


Opublikowane: 2017-09-15

Odrolnienie mniej niż pół hektara ziemi


Opublikowane: 2017-09-08

Zakup ziemi rolnej od rodzica


Opublikowane: 2017-08-25

Emerytura rolnicza a posiadanie ziemi


Opublikowane: 2017-08-18

Czy mogę kupić dom znajdujący się na działce rolnej?


Opublikowane: 2017-08-11

Założenie uprawy owoców i pasieki a KRUS


Opublikowane: 2017-08-07

Dlaczego ZUS nie uwzględnił pracy we własnym gospodarstwie rolnym?


Opublikowane: 2017-07-31

Prawo do ubezpieczenia w KRUS żony rolnika, który podjął pracę za granicą


Opublikowane: 2017-07-28

Ubezpieczenie żony rolnika w KRUS


Opublikowane: 2017-07-24

Odkupienie od sąsiada części działki rolnej a ograniczenia nowej ustawy rolnej


Opublikowane: 2017-07-05

Darowizna siedliska synowi, który nie jest rolnikiem


Opublikowane: 2017-07-03

Przedłużenie dzierżawy gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela


Opublikowane: 2017-06-30

Pomoc męża ubezpieczonego w KRUS w działalności gospodarczej


Opublikowane: 2017-06-28

Ograniczenie renty rolniczej


Opublikowane: 2017-06-26

Gospodarstwo otrzymane od rodziców w zamian za emeryturę a roszczenia siostry


Opublikowane: 2017-06-23

Prowadzenie gospodarstwa bez wykształcenia rolniczego


Opublikowane: 2017-06-19

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego w 2017 r.


Opublikowane: 2017-06-12

Domniemane prowadzenie gospodarstwa


Opublikowane: 2017-06-09

Ekwiwalent za zalesienie a przejście na emeryturę


Opublikowane: 2017-06-05

Czy mogę otrzymywać środki pieniężne jako domownik w gospodarstwie rolnym?


Opublikowane: 2017-05-17

Jak darować grunty rolne żeby nie płacić podatku


Opublikowane: 2017-05-15

Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane


Opublikowane: 2017-05-12

Sprzedaż działki rolnej pod budowę domu


Opublikowane: 2017-05-08

Przekazanie odziedziczonych gruntów rolnych rodzinie


Opublikowane: 2017-04-28

Darowizna, umowa dożywocia gruntów rolnych a prawo pierwokupu


Opublikowane: 2017-04-17

Kupno działki rolnej nie będąc rolnikiem


Opublikowane: 2017-04-14

Otrzymanie gospodarstwa w zamian za opiekę


Opublikowane: 2017-04-12

Niezapłacone ubezpieczenie OC pojazdów rolniczych


Opublikowane: 2017-04-10

Wynajem magazynu przez rolników a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2017-04-07

Zgłoszenie umowy-zlecenia osoby ubezpieczonej w KRUS


Opublikowane: 2017-03-29

Kiedy pszczelarz staje się rolnikiem?


Opublikowane: 2017-03-24

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po zmarłym bracie


Opublikowane: 2017-03-22

Czy działka rolna o powierzchni 0,3 ha podlega ograniczeniom ustawy?


Opublikowane: 2017-03-20

Przerzucenie zwałów śniegu na działkę sąsiada


Opublikowane: 2017-03-06

Problemy z dzierżawą działki od nadleśnictwa


Opublikowane: 2017-02-24

Jak założyć księgę wieczystą dla nieruchomości gruntowej?


Opublikowane: 2017-02-22

Zakup domu z działką na wsi


Opublikowane: 2017-02-20

Sprzedaż gruntów rolnych według nowych przepisów


Opublikowane: 2017-02-17

Czy należy się zachowek od gospodarstwa przekazanego za rentę rolniczą?


Opublikowane: 2017-02-15

Ubezpieczenie w KRUS a podjęcie zatrudnienia


Opublikowane: 2017-02-08

Dzierżawa gruntu rolnego na cele rolnicze a podatek dochodowy


Opublikowane: 2017-02-06

Konsekwencje braku zgłoszenia w KRUS pracy za granicą


Opublikowane: 2017-02-01

Brak zapłaty za dzierżawę - co zrobić?


Opublikowane: 2017-01-30

Jaka emerytura w przyszłości - ZUS czy KRUS


Opublikowane: 2017-01-27

Dopłaty bezpośrednie a świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko


Opublikowane: 2017-01-23

Zatrudnienie pracownika przez rolnika


Opublikowane: 2017-01-20

Wezwanie do zapłaty za użytkowanie wieczyste - rozłożenie na raty i przedawnienie


Opublikowane: 2017-01-18

Problem z ponownym ubezpieczeniem w KRUS


Opublikowane: 2017-01-02

Dzierżawa gruntu gminnego a jego zakup


Opublikowane: 2016-12-30

ZUS czy KRUS dla byłej żony rolnika?


Opublikowane: 2016-12-26

Dzierżawa gruntu od gminy a prawo pierwokupu


Opublikowane: 2016-12-16

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?


Opublikowane: 2016-12-12

Jak kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2016-12-09

Niewdzięczna synowa – czy rodzice odzyskają gospodarstwo darowane synowi?


Opublikowane: 2016-12-05

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed 1990 r.


Opublikowane: 2016-12-02

Przekazanie gospodarstwa a zachowek dla rodzeństwa


Opublikowane: 2016-11-28

Czy mogę się ubiegać o zwrot nadpłaty w KRUS?


Opublikowane: 2016-11-21

Jak udowodnić wpłaty do KRUS?


Opublikowane: 2016-11-18

Czy po przejściu ze składek KRUS na ZUS-owe można mieć jakieś ulgi?


Opublikowane: 2016-11-16

Czy rolnik może być prokurentem w spółce z o.o.?


Opublikowane: 2016-11-04

Gospodarstwo rolne otrzymane w spadku i problemy z uzyskaniem informacji o nim


Opublikowane: 2016-10-28

Podział gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela


Opublikowane: 2016-10-28

Czy KRUS może wykluczyć ze składek rolnika mieszkającego za granicą?


Opublikowane: 2016-10-24

Zakup działki rolnej od dłużnika KRUS


Opublikowane: 2016-10-21

Ubezpieczenie w KRUS a praca w Niemczech


Opublikowane: 2016-10-17

Student ubezpieczony w KRUS a podjęcie pracy


Opublikowane: 2016-10-10

Odzyskanie składek z KRUS


Opublikowane: 2016-10-07

Renta socjalna a posiadanie ziemi


Opublikowane: 2016-10-06

Zatrudnienie pracownika objętego ubezpieczeniem w KRUS


Opublikowane: 2016-10-03

Budowa domu na gruntach rolnych w świetle nowych przepisów


Opublikowane: 2016-09-29

Darowizna gospodarstwa rolnego według nowej ustawy o ziemi


Opublikowane: 2016-09-28

Przepisanie gospodarstwa w zamian za rentę i niespełnione zobowiązanie


Opublikowane: 2016-09-27

Sytuacja prawna osoby ubezpieczonej w ZUS po darowiźnie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2016-09-22

Dzierżawa ziemi a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2016-09-21

Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych


Opublikowane: 2016-09-20

Wyjście ze współwłasności ziemi rolnej


Opublikowane: 2016-09-19

KRUS a bezrobocie


Opublikowane: 2016-09-15

Dopłaty bezpośrednie dla rolników tylko na konto bankowe


Opublikowane: 2016-09-14

Posiadanie gruntu rolnego nie będąc rolnikiem a opłacanie KRUS


Opublikowane: 2016-09-08

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek


Opublikowane: 2016-09-06

Za ile zaległych składek KRUS powinienem zapłacić?


Opublikowane: 2016-08-31

Przypadkowe oświadczenie dotyczące posiadania ziemi rolnej


Opublikowane: 2016-08-30

Dzierżawa gruntu dla osoby niebędącej rolnikiem


Opublikowane: 2016-08-27

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »