Materiały


Opublikowane: 2020-01-17

Przepisanie gospodarstwa rolnego na syna mieszkającego za granicą


Opublikowane: 2020-01-12

Dodatki do emerytury przy chorobach zawodowych


Opublikowane: 2020-01-03

Podział działki rolnej na 3 działki budowlane


Opublikowane: 2019-12-27

Co zrobić, by gospodarstwo rolne pozostało w rodzinie?


Opublikowane: 2019-12-13

Sprzedaż działek rolnych poniżej jednego hektara


Opublikowane: 2019-12-02

Składki na ZUS i KRUS, dlaczego tylko jedna emerytura?


Opublikowane: 2019-11-29

Jak nie wypaść z KRUS-u, prowadząc działalność pozarolniczą?


Opublikowane: 2019-11-25

Założenie gospodarstwa winiarskiego


Opublikowane: 2019-11-22

Czy właścicielka gospodarstwa ma szansę na rentę strukturalną lub emeryturę?


Opublikowane: 2019-11-18

Wsteczne ubezpieczenie w KRUS-ie


Opublikowane: 2019-11-15

Jak nie wypaść z KRUS-u prowadząc działalność pozarolniczą?


Opublikowane: 2019-11-04

Spłata rodzeństwa po przejęciu gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2019-11-01

Wynajem pokoi na wsi a karta podatkowa


Opublikowane: 2019-10-28

Nowy posiadacz gospodarstwa rolnego a zasiedzenie działek na których stoi dom i budynki gospodarcze


Opublikowane: 2019-10-25

Praca wnuka w gospodarstwie rolnym - zaliczenie do stażu pracy i do okresów składkowych


Opublikowane: 2019-10-18

Zakup siedliska z domem i budynkami


Opublikowane: 2019-10-14

Renta z KRUS-u po mężu


Opublikowane: 2019-10-11

Przeznaczenie dzierżawionych gruntów a prawo pierwokupu


Opublikowane: 2019-10-07

Rękojmia należytego prowadzenia działalności rolniczej


Opublikowane: 2019-10-04

Dzierżawa i sprzedaż działek rolnych pod fotowoltaikę


Opublikowane: 2019-09-30

Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną


Opublikowane: 2019-09-27

Wydanie książki przez rolnika


Opublikowane: 2019-09-23

Gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego


Opublikowane: 2019-09-20

Przekazanie gospodarstwa jako darowizna


Opublikowane: 2019-09-16

Czy KRUS może zawiesić emeryturę z powodu opłacania składek ZUS?


Opublikowane: 2019-09-13

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce osoby ubezpieczonej w KRUS i pracującej w Anglii


Opublikowane: 2019-09-09

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca


Opublikowane: 2019-09-06

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS


Opublikowane: 2019-09-02

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby


Opublikowane: 2019-08-30

Zniesienie współwłasności działki rolnej z zabudową jednorodzinną


Opublikowane: 2019-08-26

Przepisanie domu na jedno z dzieci i dalsze prowadzenie gospodarstwa przez rodziców


Opublikowane: 2019-08-19

Rezygnacja z ubezpieczenia w KRUS-ie i odzyskanie wpłaconych pieniędzy


Opublikowane: 2019-08-12

Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej


Opublikowane: 2019-08-07

Rejestracja umowy dzierżawy w KRUS-ie


Opublikowane: 2019-08-05

Równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą


Opublikowane: 2019-08-02

Podatek od dzierżawy gospodarstwa na działalność niezwiązaną z rolnictwem


Opublikowane: 2019-07-31

Działka zagrodowa z domem, czy można sprzedać nie rolnikowi?


Opublikowane: 2019-07-24

Wyłączenie działki leśnej pod drogę


Opublikowane: 2019-07-22

Zasiedzenie uprawianej ziemi


Opublikowane: 2019-07-19

Posiadanie samoistne działek - jak stać się ich właścicielem?


Opublikowane: 2019-07-17

Wieloletnia dzierżawa, dziedziczenie, zasiedzenie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2019-07-15

Wspólne prowadzenie gospodarstwa i przejście na emeryturę


Opublikowane: 2019-07-12

Mąż utrudnia uzyskanie emerytury rolniczej z KRUS


Opublikowane: 2019-07-10

Czy ubezpieczenie w KRUS jest dobrowolne, czy obowiązkowe?


Opublikowane: 2019-07-08

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę


Opublikowane: 2019-07-05

Zasiedzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa


Opublikowane: 2019-07-01

Emerytura z ZUS a ubieganie się o emeryturę rolniczą w KRUS


Opublikowane: 2019-06-28

Ubezpieczenie w KRUS, umowa zlecenie i zwolnienie chorobowe


Opublikowane: 2019-06-26

Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy


Opublikowane: 2019-06-24

Staż pracy syna rolników


Opublikowane: 2019-06-21

Zapłata w euro za konie - jak się rozliczyć z US?


Opublikowane: 2019-06-19

Podział działki rolnej po zmarłym


Opublikowane: 2019-06-17

Odmowa zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy


Opublikowane: 2019-06-10

Rolniczy handel detaliczny a przetwórstwo owoców


Opublikowane: 2019-06-07

Utwardzenie terenu na działce rolnej


Opublikowane: 2019-05-31

Przekazanie gruntów córce pobierającej rentę a otrzymywanie ekwiwalentu


Opublikowane: 2019-05-29

Darowizna gospodarstwa dzieciom z pominięciem ich małżonków


Opublikowane: 2019-05-24

Założenie gospodarstwa winiarskiego


Opublikowane: 2019-05-22

Domownik w gospodarstwie a praca za granicą


Opublikowane: 2019-05-20

Rolnik wynajmujący mieszkanie


Opublikowane: 2019-05-17

Renta rolnicza z KRUS


Opublikowane: 2019-05-15

Hodowla kur a składki KRUS


Opublikowane: 2019-05-13

Czy mama powinna podlegać pod ubezpieczenie społeczne rolników?


Opublikowane: 2019-05-10

Ograniczenia w sprzedaży nieruchomości rolnych


Opublikowane: 2019-05-06

Gospodarstwo rolne dla córki


Opublikowane: 2019-05-01

Nabycie działki rolnej przez zasiedzenie


Opublikowane: 2019-04-29

Czy mogę jako rolnik dorabiać na umowę o dzieło?


Opublikowane: 2019-04-26

Ubezpieczenie wsteczne w KRUS


Opublikowane: 2019-04-24

Likwidacja kółka rolniczego


Opublikowane: 2019-04-22

Pobieranie emerytury z KRUS i wydzierżawienie ziemi synowi


Opublikowane: 2019-04-17

Zakup działki rolnej zabudowanej nie będąc rolnikiem


Opublikowane: 2019-04-12

Nieuregulowana własność gospodarstwa a możliwość zasiedzenia


Opublikowane: 2019-04-10

Jakie są koszty związane z przepisaniem gospodarstwa?


Opublikowane: 2019-04-08

Jak wstrzymać budowę na terenie o walorach przyrodniczych?


Opublikowane: 2019-03-29

Co muszę zrobić, aby nie stracić prawa do pełnej emerytury KRUS?


Opublikowane: 2019-03-25

Jak dokupić ziemię rolną, nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2019-03-22

Jakie przepisy mogę zastosować, aby nie płacić KRUS?


Opublikowane: 2019-03-18

Zwrot nienależnie pobranej renty strukturalnej


Opublikowane: 2019-03-08

Dzierżawa gospodarstwa rolnego w celu skorzystania z renty KRUS


Opublikowane: 2019-03-06

Możliwości zakupu działki rolnej


Opublikowane: 2019-03-04

Dodatkowa działalność gospodarcza a KRUS


Opublikowane: 2019-03-01

Zaliczenie do stażu pracy w gospodarstwie rolnym matki


Opublikowane: 2019-02-27

Czy brat może przekazać siostrom ziemię?


Opublikowane: 2019-02-22

Dzierżawa gospodarstwa i praca za granicą


Opublikowane: 2019-02-20

Czy jako posiadacz ziemi mogę wrócić do KRUS?


Opublikowane: 2019-02-18

Dzierżawa gruntów rolnych a zgłoszenie do urzędu skarbowego


Opublikowane: 2019-02-13

Przejęcie działki przez zasiedzenie po 40 latach użytkowania


Opublikowane: 2019-02-11

Dzierżawa otrzymanych w darowiźnie gruntów a podatek


Opublikowane: 2019-02-08

Zakup ziemi przez obcokrajowca z UE


Opublikowane: 2019-02-06

Rezygnacja z płacenia KRUS-u z powodu pracy za granicą


Opublikowane: 2019-02-04

Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie, jeżeli jestem ubezpieczony w innym kraju?


Opublikowane: 2019-02-01

Zasiłek macierzyński z KRUS


Opublikowane: 2019-01-30

Czy można podjąć pracę lub założyć działalność gospodarczą nie tracąc ubezpieczenia w KRUS?


Opublikowane: 2019-01-28

Przejście na produkcję rolna na ryczałcie


Opublikowane: 2019-01-23

Czy podwójne ubezpieczenie w KRUS i za granicą jest niezgodne z prawem?


Opublikowane: 2019-01-21

Użyczenie lub dzierżawa gospodarstwa na czas wychowania dziecka


Opublikowane: 2019-01-14

Zwolnienie z podatku za zasiedzenie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2019-01-11

KRUS nie zaliczył mi okresu pracy jako domownik rolnika, co robić?


Opublikowane: 2019-01-07

Rozpoczęcie hodowli zwierząt nie będąc rolnikiem


Opublikowane: 2019-01-04

Podział gospodarstwa między dzieci


Opublikowane: 2019-01-02

Użytkowanie ziemi na mocy umowy ustnej


Opublikowane: 2018-12-31

Sprzedaż gospodarstwa we współwłasności gdy nie ma kontaktu jednym ze współwłaścicieli


Opublikowane: 2018-12-19

Zakup ziemi rolnej prywatnie czy na firmę?


Opublikowane: 2018-12-17

Czy mam prawo zebrać plon z działki, którą użytkowałem?


Opublikowane: 2018-12-14

Uzupełnienie stażu pracy pracą w gospodarstwie rolnym a świadczenie przedemerytalne


Opublikowane: 2018-12-12

Mam gospodarstwo, ale nie uprawiam ziemi, czy podlegam pod KRUS?


Opublikowane: 2018-12-10

Opłacenie wstecz składek dla KRUS


Opublikowane: 2018-12-07

Młody rolnik a podjęcie pracy


Opublikowane: 2018-12-05

Zatrudnienie syna w gospodarstwie rolnym


Opublikowane: 2018-12-03

Co oznacza termin - gospodarstwo rolne?


Opublikowane: 2018-11-30

Problem z kupnem działki rolnej


Opublikowane: 2018-11-28

Renta socjalna z KRUS


Opublikowane: 2018-11-26

Separacja a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2018-11-23

Grunty rolne, las, nieużytki - jak sprzedać taką nieruchomość?


Opublikowane: 2018-11-19

Jaka forma zatrudnienia przy ubezpieczeniu KRUS?


Opublikowane: 2018-11-16

Praca za granicą i ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2018-11-14

Zakup pola od brata


Opublikowane: 2018-11-12

Zrzeknięcie się i przepisanie gospodarstwa rolnego a podatek


Opublikowane: 2018-11-09

KRUS żąda składek za domownika rolnika, co robić?


Opublikowane: 2018-11-05

Czy będę musiała spłacić siostrę z otrzymanego gospodarstwa rolnego od rodziców?


Opublikowane: 2018-10-31

Zakup kilku przylegających do siebie działek rolnych


Opublikowane: 2018-10-29

Status rolnika i możliwość opłacania KRUS


Opublikowane: 2018-10-26

Wypadek w gospodarstwie rolnym i komisja lekarska KRUS


Opublikowane: 2018-10-24

Trudności z przekształceniem działki rolnej na budowlaną


Opublikowane: 2018-10-19

Zakup 1 ha ziemi rolnej od znajomych


Opublikowane: 2018-10-17

Uzyskanie ziemi rolnej od wujka


Opublikowane: 2018-10-15

Czy KRUS może oddać wpłacone składki?


Opublikowane: 2018-10-12

Brak zgody na zabudowę siedliskową z powodu miejsca zamieszkania rolnika


Opublikowane: 2018-10-10

Pomoc rolnika w firmie jego żony


Opublikowane: 2018-10-05

Odmowa wydania zaświadczenia o pracy na roli


Opublikowane: 2018-09-28

Czy mogę odwołać darowiznę gospodarstwa rolnego?


Opublikowane: 2018-09-21

Umowa ustna korzystania z ziemi a zasiedzenie


Opublikowane: 2018-09-17

Wpis do ewidencji gruntów jako dzierżawca gruntu rolnego


Opublikowane: 2018-09-14

Umowa przedwstępna sprzedaży działki rolnej


Opublikowane: 2018-09-07

Pomoc w gospodarstwie rodziców i teściów a emerytura


Opublikowane: 2018-08-31

Jak ochronić ziemię przed zasiedzeniem?


Opublikowane: 2018-08-24

Dopłaty dla rolników - jaka kara grozi za nieuprawianie ziemi?


Opublikowane: 2018-08-20

Zakup ziemi przez męża obcokrajowca


Opublikowane: 2018-08-17

Sprzedaż działki rolnej (rekreacyjnej) na terenie parku krajobrazowego


Opublikowane: 2018-08-13

Czy KRUS prawnie zawiesił część emerytury?


Opublikowane: 2018-08-10

Ubezpieczenie KRUS a dotacja z UP


Opublikowane: 2018-08-06

Wykształcenie syna a nabycie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2018-08-03

Czy muszę płacić zaległe składki w KRUS?


Opublikowane: 2018-07-30

Niższy przelew do KRUS a wykreślenie z ubezpieczenia


Opublikowane: 2018-07-23

Brak dokumentów potwierdzających odprowadzanie podatku rolnego, gmina nie wyda zaświadczenia - gdzie się odwołać?


Opublikowane: 2018-07-20

Działalność artystyczna a KRUS


Opublikowane: 2018-07-16

Odziedziczenie i podział gospodarstwa oraz wpis o zakazie uciążliwej działalności


Opublikowane: 2018-07-09

Ubezpieczenie w KRUS i w Niemczech a renta chorobowa


Opublikowane: 2018-07-06

Dopłaty z ARiMR a bycie rolnikiem


Opublikowane: 2018-07-02

Czy można, nie rezygnując z pracy, stać się rolnikiem z ubezpieczeniem w KRUS?


Opublikowane: 2018-06-29

Gospodarstwo rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego a dobrowolne ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2018-06-22

Otrzymanie ziemi od rodziców i jej odrolnienie


Opublikowane: 2018-06-18

Brak opieki nad rodzicem, który oddał dziecku gospodarstwo rolne, co można zrobić?


Opublikowane: 2018-06-15

Czy mogę odkupić udziały w działce rolnej od współwłaściciela?


Opublikowane: 2018-06-11

Czy mogę wydzierżawić gospodarstwo synowi i przejść na emeryturę?


Opublikowane: 2018-06-08

Kiedy rolnik może odebrać swojemu następcy darowane gospodarstwo rolne?


Opublikowane: 2018-06-04

Czy działki rolne przekazane w trakcie trwania małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego?


Opublikowane: 2018-06-01

Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa


Opublikowane: 2018-05-28

Wspólnota gruntowa wiejska a przekazanie gospodarstwa dzieciom


Opublikowane: 2018-05-25

Jak najlepiej przekazać ziemię, czy najlepsza darowizna?


Opublikowane: 2018-05-21

Składki KRUS spadkobierców gospodarstwa


Opublikowane: 2018-05-18

Zabudowa zagrodowa lub siedliskowa na działce rolnej


Opublikowane: 2018-05-14

Ubezpieczenie zdrowotne w KRUS-ie jako domownik


Opublikowane: 2018-05-11

Rolnik jako kierowca samochodu ciężarowego


Opublikowane: 2018-05-07

Renta chorobowa, ubezpieczenie w KRUS a otrzymanie gospodarstwa


Opublikowane: 2018-05-04

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po bracie zmarłym w 2017 r.


Opublikowane: 2018-04-30

Ekwiwalent za las


Opublikowane: 2018-04-27

Czy umowa dożywocia umożliwia przekazanie gospodarstwa rolnego nierolnikowi?


Opublikowane: 2018-04-23

Nieotrzymanie emerytury rolniczej a zwrot opłaconych składek


Opublikowane: 2018-04-16

Odmowa przeprowadzenia klasyfikacji gleby przez starostę


Opublikowane: 2018-04-13

Likwidacja rolniczej spółdzielni produkcyjnej


Opublikowane: 2018-04-06

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego


Opublikowane: 2018-04-02

Czy muszę mieć pozwolenie na niwelację pola?


Opublikowane: 2018-03-30

Ograniczenie wydzielenia działek rolnych mniejszej niż 0,3 ha


Opublikowane: 2018-03-26

Wykreślenie żony z ubezpieczenie KRUS po rozwodzie


Opublikowane: 2018-03-23

Działka częściowo rolna, częściowo budowlana, jak kupić nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2018-03-19

Gospodarstwo dla brata a spłata pozostałego rodzeństwa


Opublikowane: 2018-03-16

Działalność gospodarcza składki KRUS i emerytura z ZUS


Opublikowane: 2018-03-12

Zakup ziemi rolnej od rodziny mimo braku kwalifikacji


Opublikowane: 2018-03-09

Dzierżawa gospodarstwa rolnego a wcześniejsza emerytura rolnicza


Opublikowane: 2018-03-05

Korzystanie z ubezpieczenia KRUS po zmianie miejsca zamieszkania


Opublikowane: 2018-02-23

Ubezpieczenie zdrowotne po utracie ubezpieczenia w KRUS


Opublikowane: 2018-02-19

Możliwość zakupu gruntów rolnych


Opublikowane: 2018-02-16

Od którego roku KRUS naliczy mi zaległe składki?


Opublikowane: 2018-02-12

Sprzedaż działki rolnej we współwłasności


Opublikowane: 2018-02-09

Jak zrezygnować z płacenia składek KRUS na członka rodziny


Opublikowane: 2018-02-05

Wcześniejsza emerytura rolnicza a zaprzestanie działalności rolniczej


Opublikowane: 2018-02-02

Uzyskanie zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS przy staraniu o emeryturę


Opublikowane: 2018-01-29

Zniesienie współwłasności i podział działki rolnej


Opublikowane: 2018-01-26

Zakup ziemi rolnej klasy 4


Opublikowane: 2018-01-22

Czy nie rolnik może kupić działkę rolną mniejszą niż 0,3 ha?


Opublikowane: 2018-01-19

Gospodarstwo rolne i działalność na karcie podatkowej


Opublikowane: 2018-01-12

Sprzedaż owoców i warzyw jako rolnik ryczałtowy


Opublikowane: 2018-01-05

Emerytura rolnicza - przekazanie gospodarstwa czy dzierżawa?


Opublikowane: 2018-01-01

Formy przekazania gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2017-12-29

Sprzedaż siedliska osobie, która nie jest rolnikiem


Opublikowane: 2017-12-25

Działka rolna jako środek trwały firmy


Opublikowane: 2017-12-22

Składki KRUS dla żony rolnika


Opublikowane: 2017-12-18

Zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u


Opublikowane: 2017-12-15

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po mężu


Opublikowane: 2017-12-11

Zakup działki rolno-budowlanej ze starym domem


Opublikowane: 2017-12-08

Podział darowanych gruntów rolnych


Opublikowane: 2017-12-04

Problem z przekazaniem udziałów gospodarstwa rolnego ze spadku


Opublikowane: 2017-11-27

Zlecenie usług budowlanych osobie ubezpieczonej w KRUS


Opublikowane: 2017-11-24

Zabezpieczenie przed zasiedzeniem nieruchomości rolnych


Opublikowane: 2017-11-20

Podział działki rolnej w celu sprzedaży


Opublikowane: 2017-11-17

Zerwanie umowy dzierżawy


Opublikowane: 2017-11-13

Czy mogę wykreślić brata z ubezpieczenia w KRUS-ie?


Opublikowane: 2017-11-10

Dopisanie do ubezpieczenia KRUS męża


Opublikowane: 2017-11-06

Zakup ziemi od rolnika pod budowę domu


Opublikowane: 2017-11-03

Zatrudnienie pracowników przez rolnika - jaka umowa i składki?


Opublikowane: 2017-10-30

Darowizna ziemi rolnej a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2017-10-27

Przekształcenie lasu na grunty orne


Opublikowane: 2017-10-23

Sprzedaż budynku mieszkalnego przez rolnika a zwolnienie z VAT


Opublikowane: 2017-10-20

Użyczenie gruntu rolnego a ryzyko zasiedzenia


Opublikowane: 2017-10-16

Powiększenie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2017-10-13

Nabycie udziału w nieruchomości rolnej


Opublikowane: 2017-10-09

Założenie firmy przez rolnika i opłacanie KRUS


Opublikowane: 2017-10-06

Uzyskanie pozytywnej decyzji od ANR na zakup ziemi


Opublikowane: 2017-10-04

Jak zabezpieczyć długoterminową umowę dzierżawy?


Opublikowane: 2017-10-02

Nabycie gospodarstwa rolnego od rodziców


Opublikowane: 2017-09-29

Czy rolnik może przyjąć pracę na umowę-zlecenie?


Opublikowane: 2017-09-25

Zakup udziału w działce rolnej przez osobę nie będącej rolnikiem


Opublikowane: 2017-09-22

Nabywanie gruntów rolnych według nowych zasad


Opublikowane: 2017-09-15

Odrolnienie mniej niż pół hektara ziemi


Opublikowane: 2017-09-11

Problem ze sprzedażą działki po zmianie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Opublikowane: 2017-09-08

Zakup ziemi rolnej od rodzica


Opublikowane: 2017-09-04

Praca zarobkowa w gospodarstwie a pobieranie renty strukturalnej


Opublikowane: 2017-09-01

Sprzedaż owoców leśnych przez rolnika


Opublikowane: 2017-08-25

Emerytura rolnicza a posiadanie ziemi


Opublikowane: 2017-08-21

Przedłożenie decyzji z ZUS-u w KRUS-ie


Opublikowane: 2017-08-18

Czy mogę kupić dom znajdujący się na działce rolnej?


Opublikowane: 2017-08-14

Podnajmowanie 5 pokojów przez rolnika


Opublikowane: 2017-08-11

Założenie uprawy owoców i pasieki a KRUS


Opublikowane: 2017-08-07

Dlaczego ZUS nie uwzględnił pracy we własnym gospodarstwie rolnym?


Opublikowane: 2017-08-04

Kryteria uznania nieruchomości za rolną, czy potrzebna zgoda ANR?


Opublikowane: 2017-07-31

Prawo do ubezpieczenia w KRUS żony rolnika, który podjął pracę za granicą


Opublikowane: 2017-07-28

Ubezpieczenie żony rolnika w KRUS


Opublikowane: 2017-07-24

Odkupienie od sąsiada części działki rolnej a ograniczenia nowej ustawy rolnej


Opublikowane: 2017-07-21

Zachowek z gospodarstwa rolnego dziadków


Opublikowane: 2017-07-17

Zaprzestanie działalności rolniczej i przekazanie działek dzieciom


Opublikowane: 2017-07-14

Jak uczynić córkę właścicielką ziemi po zmarłym ojcu?


Opublikowane: 2017-07-10

Przedłużenie dzierżawy gruntów rolnych od ANR


Opublikowane: 2017-07-07

Sprzedaż nieruchomości rolnej z budynek przeznaczonym do działalności gospodarczej - bez podatku


Opublikowane: 2017-07-05

Darowizna siedliska synowi, który nie jest rolnikiem


Opublikowane: 2017-07-03

Przedłużenie dzierżawy gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela


Opublikowane: 2017-06-30

Pomoc męża w działalności ubezpieczonego w KRUS-ie


Opublikowane: 2017-06-28

Ograniczenie renty rolniczej


Opublikowane: 2017-06-26

Gospodarstwo otrzymane od rodziców w zamian za emeryturę a roszczenia siostry


Opublikowane: 2017-06-23

Prowadzenie gospodarstwa bez wykształcenia rolniczego


Opublikowane: 2017-06-19

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego w 2017 r.


Opublikowane: 2017-06-12

Domniemane prowadzenie gospodarstwa


Opublikowane: 2017-06-09

Zalesienie gruntów i przejście na emeryturę


Opublikowane: 2017-06-05

Czy mogę otrzymywać środki pieniężne jako domownik w gospodarstwie rolnym?


Opublikowane: 2017-05-31

Umowa dożywocia a ograniczenia w obrocie ziemią rolną


Opublikowane: 2017-05-29

Czy można przedłużyć dzierżawę tylko na 2 lata?


Opublikowane: 2017-05-26

Obowiązek podatkowy nabywców gospodarstwa rolnego w drodze zasiedzenia


Opublikowane: 2017-05-24

Jak uchronić się przed zasiedzeniem gospodarstwa?


Opublikowane: 2017-05-22

Czy obce osoby mogą chodzić po moich polach?


Opublikowane: 2017-05-19

Trudności ze zniesieniem współwłasności nieruchomości rolnej z powodu nowej ustawy


Opublikowane: 2017-05-17

Jak darować grunty rolne żeby nie płacić podatku


Opublikowane: 2017-05-15

Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane


Opublikowane: 2017-05-12

Sprzedaż działki rolnej pod budowę domu


Opublikowane: 2017-05-10

Podział dochodów z dzierżawy


Opublikowane: 2017-05-08

Uregulowanie posiadania odziedziczonych przed laty gruntów


Opublikowane: 2017-05-01

Chcę płacić składki KRUS a nie ZUS


Opublikowane: 2017-04-28

Darowizna, umowa dożywocia gruntów rolnych a prawo pierwokupu


Opublikowane: 2017-04-26

Kto po zmianie przepisów może nabyć działkę rolną?


Opublikowane: 2017-04-21

Zachowanie statusu rolnika wobec ograniczeń w obrocie ziemią rolną


Opublikowane: 2017-04-19

Zmniejszenie renty przez KRUS


Opublikowane: 2017-04-17

Wydzielenie i kupno działki rolnej


Opublikowane: 2017-04-14

Otrzymanie gospodarstwa w zamian za opiekę


Opublikowane: 2017-04-12

Niezapłacone ubezpieczenie OC pojazdów rolniczych


Opublikowane: 2017-04-10

Wynajem magazynu przez rolników


Opublikowane: 2017-04-07

Czy mam zgłosić zarobek w KRUS-ie?


Opublikowane: 2017-04-03

Użytkowanie działki rolnej a prawo pierwokupu


Opublikowane: 2017-03-31

Przeznaczenie gruntu leśnego na cele rolnicze


Opublikowane: 2017-03-29

Kiedy pszczelarz staje się rolnikiem?


Opublikowane: 2017-03-27

Nabycie gruntu rolnego od spadkobierców w świetle nowych przepisów


Opublikowane: 2017-03-24

Kto jest spadkobiercą gospodarstwa rolnego?


Opublikowane: 2017-03-22

Czy działka rolna o powierzchni 0,3 ha podlega ograniczeniom ustawy?


Opublikowane: 2017-03-20

Przerzucenie zwałów śniegu na działkę sąsiada


Opublikowane: 2017-03-15

Darowizna ziemi a początek biegu 5-letniego okresu posiadania nieruchomości


Opublikowane: 2017-03-13

Zakończenie ubezpieczenia w KRUS


Opublikowane: 2017-03-10

Czy muszę opłacać składki emerytalno-rentowe w KRUS?


Opublikowane: 2017-03-08

Pobieranie emerytury amerykańskiej i rolniczej


Opublikowane: 2017-03-06

Problemy z dzierżawą działki od nadleśnictwa


Opublikowane: 2017-03-03

Rolnik trwoni dopłaty unijne na alkohol, co robić?


Opublikowane: 2017-03-01

Niechciana działka rolna po zmarłej matce


Opublikowane: 2017-02-27

Czy KRUS wykreśli mnie z ubezpieczenia?


Opublikowane: 2017-02-24

Jak założyć księgę wieczystą dla nieruchomości gruntowej?


Opublikowane: 2017-02-22

Zakup domu z działką na wsi


Opublikowane: 2017-02-20

Sprzedaż gruntów rolnych według nowych przepisów


Opublikowane: 2017-02-17

Czy należy się zachowek od gospodarstwa przekazanego za rentę rolniczą?


Opublikowane: 2017-02-15

Ubezpieczenie w KRUS a podjęcie zatrudnienia


Opublikowane: 2017-02-13

Warunki dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych


Opublikowane: 2017-02-10

Nowe przepisy dotyczące obrotu ziemią rolną


Opublikowane: 2017-02-08

Dzierżawa gruntu rolnego na cele rolnicze a podatek dochodowy


Opublikowane: 2017-02-06

Konsekwencje braku zgłoszenia w KRUS pracy za granicą


Opublikowane: 2017-02-03

Przepisanie gospodarstwa rolnego a zachowek


Opublikowane: 2017-02-01

Wydzierżawienie gospodarstwa po śmierci męża


Opublikowane: 2017-01-30

Jaka emerytura w przyszłości - ZUS czy KRUS


Opublikowane: 2017-01-27

Dopłaty bezpośrednie a świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko


Opublikowane: 2017-01-25

Zmiana stanu cywilnego rolnika


Opublikowane: 2017-01-23

Zatrudnienie pracownika przez rolnika


Opublikowane: 2017-01-20

Niepłacenie za użytkowanie wieczyste


Opublikowane: 2017-01-18

Problem z ponownym ubezpieczeniem w KRUS


Opublikowane: 2017-01-16

Przyjęcie ziemi rolnej jako spłaty po rodzicach


Opublikowane: 2017-01-13

Zawieszona wypłata emerytury z KRUS


Opublikowane: 2017-01-06

Renta z KRUS a praca Au Pair


Opublikowane: 2017-01-02

Umowa dzierżawy gruntu a zakup tej nieruchomości


Opublikowane: 2016-12-30

ZUS czy KRUS dla byłej żony rolnika?


Opublikowane: 2016-12-26

Dzierżawa gruntu od gminy a prawo pierwokupu


Opublikowane: 2016-12-23

Posiadanie gruntu wyłączonego z produkcji rolniczej a emerytura rolnicza


Opublikowane: 2016-12-19

Czy żona może otworzyć firmę w Anglii, będąc ubezpieczoną w KRUS-ie?


Opublikowane: 2016-12-16

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?


Opublikowane: 2016-12-12

Jak kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2016-12-09

Niewdzięczna synowa – czy rodzice odzyskają gospodarstwo darowane synowi?


Opublikowane: 2016-12-07

Czy uda mi się nie wychodzić z ubezpieczenia w KRUS-ie?


Opublikowane: 2016-12-05

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed 1990 r.


Opublikowane: 2016-12-02

Przekazanie gospodarstwa a zachowek dla rodzeństwa


Opublikowane: 2016-11-28

Czy mogę się ubiegać o zwrot nadpłaty w KRUS?


Opublikowane: 2016-11-25

Czy zostaną mi odebrane lata płacenia KRUS-u?


Opublikowane: 2016-11-23

Przywrócenie terenowi charakteru leśnego


Opublikowane: 2016-11-21

Jak udowodnić wpłaty do KRUS?


Opublikowane: 2016-11-18

Czy po przejściu ze składek KRUS na ZUS-owe można mieć jakieś ulgi?


Opublikowane: 2016-11-16

Czy mogę stracić status rolnika?


Opublikowane: 2016-11-14

Emerytura rolnicza współwłaściciela gospodarstwa


Opublikowane: 2016-11-11

Zakup dużej działki rolnej i dzierżawienie jej części


Opublikowane: 2016-11-09

Zawieszenie części uzupełniającej renty przez KRUS


Opublikowane: 2016-11-04

Gospodarstwo rolne otrzymane w spadku i problemy z uzyskaniem informacji o nim


Opublikowane: 2016-10-31

KRUS a umowa-zlecenie


Opublikowane: 2016-10-28

Podział gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela


Opublikowane: 2016-10-28

Czy KRUS może wykluczyć ze składek rolnika mieszkającego za granicą?


Opublikowane: 2016-10-24

Zakup działki rolnej od dłużnika KRUS


Opublikowane: 2016-10-21

Ubezpieczenie w KRUS a praca w Niemczech


Opublikowane: 2016-10-17

Student ubezpieczony w KRUS a podjęcie pracy


Opublikowane: 2016-10-14

Czy potrzebuję zgody ANR na zakup działki rolnej?


Opublikowane: 2016-10-12

Zawieszenie wypłaty emerytury rolniczej


Opublikowane: 2016-10-10

Odzyskanie składek z KRUS


Opublikowane: 2016-10-07

Renta socjalna a posiadanie ziemi


Opublikowane: 2016-10-06

Zatrudnienie pracownika objętego ubezpieczeniem w KRUS


Opublikowane: 2016-10-05

Rozliczenie sprzedaży ziemi rolnej w Polsce czy w USA?


Opublikowane: 2016-10-03

Budowa domu na gruntach rolnych w świetle nowych przepisów


Opublikowane: 2016-09-30

Rozszerzenie własność darowanego gospodarstwa rolnego na małżonka


Opublikowane: 2016-09-29

Zakup działki rolnej przez kilka osób z rodziny


Opublikowane: 2016-09-29

Darowizna gospodarstwa rolnego według nowej ustawy o ziemi


Opublikowane: 2016-09-28

Przepisanie gospodarstwa w zamian za rentę i niespełnione zobowiązanie


Opublikowane: 2016-09-27

Sytuacja prawna osoby ubezpieczonej w ZUS po darowiźnie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2016-09-23

Czy wuj mógł przekazać las Skarbowi Państwa?


Opublikowane: 2016-09-22

Dzierżawa ziemi a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2016-09-21

Prawo do emerytury rolniczej


Opublikowane: 2016-09-21

Prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych


Opublikowane: 2016-09-20

Wyjście ze współwłasności ziemi rolnej


Opublikowane: 2016-09-19

KRUS a bezrobocie


Opublikowane: 2016-09-19

Kontrola przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej


Opublikowane: 2016-09-16

Zakup działki rolnej z warunkowym pozwoleniem na budowę


Opublikowane: 2016-09-15

Dopłaty bezpośrednie dla rolników tylko na konto bankowe


Opublikowane: 2016-09-14

Czy mogę płacić KRUS?


Opublikowane: 2016-09-13

Kupno i sprzedaż nieruchomości rolnych na nowych zasadach


Opublikowane: 2016-09-09

Nowe prawo o obrocie ziemią a przekazanie gospodarstwa w rodzinie


Opublikowane: 2016-09-08

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek


Opublikowane: 2016-09-06

Za ile zaległych składek powinienem zapłacić?


Opublikowane: 2016-09-05

Praca w hucie i pomaganie w gospodarstwie


Opublikowane: 2016-08-31

Przypadkowe oświadczenie dotyczące posiadania ziemi rolnej


Opublikowane: 2016-08-30

Dzierżawa gruntu dla osoby niebędącej rolnikiem


Opublikowane: 2016-08-29

Na czym polega dziedziczenie rolnicze?


Opublikowane: 2016-08-29

Gospodarstwo rolne - odwołanie darowizny


Opublikowane: 2016-08-29

Okres pracy w gospodarstwie przyszłych teściów


Opublikowane: 2016-08-27

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej


Opublikowane: 2016-08-27

Warunki, aby zostać rolnikiem


Opublikowane: 2016-08-22

Dotacja unijna dla młodego rolnika


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »