Materiały


Opublikowane: 2023-06-07

Prawo do ubezpieczenia KRUS a prowadzenie działalności gospodarczej


Opublikowane: 2023-06-06

Rozkład Sezonu Rolniczego: Od Terminów Siewu do Wykorzystania Technologii NDVI


Opublikowane: 2023-06-02

Cichy wspólnik przy prowadzeniu gospodarstwa


Opublikowane: 2023-05-31

Zgłoszenie lasu zasadzonego na gruncie ornym


Opublikowane: 2023-05-26

Jak szybko zbyć udział w działce rolnej?


Opublikowane: 2023-05-24

Ubezpieczenie w KRUS i zagraniczne zarobki - ZUS żąda druku A1


Opublikowane: 2023-05-19

Studia, ubezpieczenie rolnicze – wyliczenie lat do emerytury


Opublikowane: 2023-05-17

Emerytura z KRUS a przerwa w zatrudnieniu


Opublikowane: 2023-05-12

Dodatek ze składek KRUS do emerytury z ZUS-u


Opublikowane: 2023-05-05

Brak zgłoszenia pracy na umowie-zlecenie do KRUS-u


Opublikowane: 2023-04-28

Co trzeba zrobić, aby zostać rolnikiem?


Opublikowane: 2023-04-21

Czy należy się odszkodowanie za wcześniejsze wypowiedzenie dzierżawy gruntów rolnych?


Opublikowane: 2023-04-14

Przepisanie gospodarstwa w zamian na spłatę długów właściciela


Opublikowane: 2023-03-31

Dzierżawca nie chce zwrócić przedmiotu dzierżawy, co robić?


Opublikowane: 2023-03-24

Budowa stawu na gruncie rolnym do 1000 m2


Opublikowane: 2023-03-10

Nałożenie opłaty adiacenckiej po podziale działki rolnej


Opublikowane: 2023-03-03

Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu rolnego


Opublikowane: 2023-02-24

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy nauczyciela


Opublikowane: 2023-02-17

Uprawa warzyw w tunelach a status rolnika ryczałtowego


Opublikowane: 2023-02-10

Stare budynki w gospodarstwie bez dokumentacji, czy można je remontować?


Opublikowane: 2023-01-27

Zmiana właściciela gruntów rolnych a dzierżawa


Opublikowane: 2023-01-20

Czy należy się zachowek dla rodzeństwa przy sprzedaży gospodarstwa rolnego przekazanego przez rodziców?


Opublikowane: 2023-01-13

Możliwość zakupu ziemi rolnej powyżej 1 ha przez nierolnika


Opublikowane: 2023-01-02

Jak podzielić działkę rolną - warunki i ograniczenia


Opublikowane: 2022-12-19

Dawna sprzedaż produktów rolnych do spółdzielni a wyliczenie emerytury


Opublikowane: 2022-12-12

Budowa budynku związanego z gospodarką leśną


Opublikowane: 2022-12-05

Darowizna nieruchomości rolnych w rodzinie a podatek VAT


Opublikowane: 2022-11-28

Wieloletnia dzierżawa ziemi na podstawie umowy ustnej


Opublikowane: 2022-11-21

Zwolnienie z podatku od nieruchomości działki wpisanej do rejestru zabytków


Opublikowane: 2022-11-14

Otworzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolnika


Opublikowane: 2022-11-04

Opóźnienie z zapłatą składki KRUS


Opublikowane: 2022-10-28

Przepisanie gospodarstwa rolnego a obowiązek płacenia składek KRUS


Opublikowane: 2022-10-21

Czy mogę domagać się rekompensaty za pracę w gospodarstwie?


Opublikowane: 2022-10-07

Emerytura z ZUS-u a otrzymanie gospodarstwa rolnego od męża


Opublikowane: 2022-09-30

Zniesienie współwłasności działki rolnej i sprzedaż wydzielonych działek - KOWR, opłata adiacencka, podatek dochodowy


Opublikowane: 2022-09-23

Wyjazdy do prac sezonowych za granicą i praca we własnym gospodarstwie w Polsce


Opublikowane: 2022-09-12

Gospodarstwo rolne w majątku osobistym a rejestracja w powiatowym urzędzie pracy


Opublikowane: 2022-09-05

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną


Opublikowane: 2022-08-26

Zmiana warunków zabudowy dla działki rolnej - jak przyspieszyć rozpoczęcie budowy?


Opublikowane: 2022-08-19

Budowa domu w zabudowie zagrodowej i przepisanie nieruchomości na syna


Opublikowane: 2022-08-12

Zakup maszyn rolniczych na wynajem przez rolnika w ramach działalności gospodarczej


Opublikowane: 2022-07-29

Umowa o dzieło a KRUS oraz opłacenie brakujących składek do emerytury


Opublikowane: 2022-07-22

Wymeldowanie z gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2022-07-15

Obrót ziemią zakupioną od KOWR-u


Opublikowane: 2022-07-08

Umowa dzierżawy a pobieranie dopłat


Opublikowane: 2022-06-17

ARiMR żąda zwrotu dopłat - co możemy zrobić?


Opublikowane: 2022-06-10

Czy można sprzedać działkę rolną spółce z o.o.?


Opublikowane: 2022-06-03

Zatrudnienie osoby w firmie rolnika


Opublikowane: 2022-05-27

Zakup i dalsza sprzedaż sadzonek przez rolnika


Opublikowane: 2022-05-20

Zakup siedliska z rolnikiem o powierzchni 2 ha


Opublikowane: 2022-05-13

Zniesienie współwłasności gospodarstwa przez sąd


Opublikowane: 2022-05-06

Domki letniskowe na gruntach rolnych i leśnych - przepisy obowiązujące inwestora


Opublikowane: 2022-04-25

Brak dostępu gruntu rolnego do drogi publicznej


Opublikowane: 2022-04-11

Grunty rolne w dzierżawie, jak sprzedać część i zachować emeryturę rolniczą?


Opublikowane: 2022-04-04

Przejście na emeryturę KRUS przy podziale majątku i gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2022-03-28

Wyprowadzka za granicę a składki KRUS


Opublikowane: 2022-03-21

Czy można darować działkę rolną cudzoziemcowi?


Opublikowane: 2022-03-14

Renta żony z KRUS a otrzymanie i posiadanie ziemi przez męża


Opublikowane: 2022-03-07

Obowiązek prowadzenia gospodarstwa a rozwód


Opublikowane: 2022-02-28

Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej


Opublikowane: 2022-02-21

Zakup działki rolnej przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego a opłata adiacencka


Opublikowane: 2022-02-14

Udziały zmarłego członka w rolniczej spółdzielni produkcyjnej


Opublikowane: 2022-02-07

Status rolnika a prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej


Opublikowane: 2022-01-31

Zakup ziemi rolno-leśnej


Opublikowane: 2022-01-24

Budowa budynku gospodarczego na działce rolnej


Opublikowane: 2022-01-17

Śmierć rolnika a dopłaty


Opublikowane: 2022-01-10

Zakup gruntu rolnego na licytacji komorniczej przez nierolnika


Opublikowane: 2022-01-03

Jak uzyskać status rolnika indywidualnego?


Opublikowane: 2021-12-20

Pozwolenie na budowę siedliska na działce rolnej


Opublikowane: 2021-12-13

Dwa domy na działce siedliskowej


Opublikowane: 2021-12-06

Procedura sprzedaży gruntów rolnych o powierzchni do 0,3 ha, 1 ha i więcej


Opublikowane: 2021-11-29

Uregulowanie własności gospodarstwa rolnego - zasiedzenie


Opublikowane: 2021-11-22

Spór rodzinny o nieruchomość na wsi - jak się zabezpieczyć przed zasiedzeniem?


Opublikowane: 2021-11-15

Dzierżawa ziemi rolnej przez spółkę z o.o. a zwolnienie z podatku CIT


Opublikowane: 2021-11-08

Zawieszenie emerytury z KRUS-u po śmierci męża prowadzącego gospodarstwo rolne


Opublikowane: 2021-10-29

Zakup niezabudowanej działki siedliskowej


Opublikowane: 2021-10-22

Prowadzenie jazdy konnej rekreacyjnej w ramach gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2021-10-15

Zmiana klasyfikacji gruntów i budynków bez wiedzy właściciela


Opublikowane: 2021-10-08

Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków


Opublikowane: 2021-10-01

Naliczenie opłaty adiacenckiej po podziale gruntów rolnych


Opublikowane: 2021-09-10

Zasiedzenie działki rolnej i złożenie zeznania SD-3 w urzędzie skarbowym


Opublikowane: 2021-09-03

Wysokość odszkodowania za działki przejęte przez gminę


Opublikowane: 2021-08-27

Zakaz podziału działki rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - co zrobić?


Opublikowane: 2021-08-16

Wykreślenie okresu składkowego przez KRUS - co z opłaconymi składkami?


Opublikowane: 2021-08-09

Zgoda KOWR na nabycie ziemi rolnej dla osoby bez wykształcenia rolniczego


Opublikowane: 2021-07-30

Działka porośnięta drzewami określona w planie zagospodarowania przestrzennego jako leśna


Opublikowane: 2021-07-19

Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2021-07-12

Budynek w zabudowie zagrodowej wykorzystywany w działalności gospodarczej


Opublikowane: 2021-07-05

Czy żona rolnika uzyska status bezrobotnego i prawo do zasiłku?


Opublikowane: 2021-06-28

Odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego - czy trzeba zgłosić do KRUS?


Opublikowane: 2021-06-21

Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej po zakupie ziemi rolnej


Opublikowane: 2021-06-14

Zakup działki rolnej przez rolnika i założenie na niej gospodarstwa


Opublikowane: 2021-06-07

Uzyskanie pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy z KRUS


Opublikowane: 2021-05-31

Ubezpieczenie w KRUS-ie przez siostrę jako domownika


Opublikowane: 2021-05-24

Czy mam prawo do gospodarstwa przekazanego bratowi przez rodziców w zamian za emeryturę?


Opublikowane: 2021-05-17

Emerytura z zus a prowadzenie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2021-05-14

Zakup działki zagrodowej i rozpoczęcie produkcji ogrodniczej


Opublikowane: 2021-05-10

Sprzedaż gospodarstwa po otrzymaniu dofinansowania dla młodego rolnika


Opublikowane: 2021-04-26

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej


Opublikowane: 2021-04-19

Czy żona rolnika może zostać rolnikiem i prowadzić gospodarstwo?


Opublikowane: 2021-04-12

Dzierżawa i sprzedaż gospodarstwa od rodziców a zachowek


Opublikowane: 2021-03-29

Rozliczenie handlu walutami i akcjami przez rolnika


Opublikowane: 2021-03-22

Prowadzenie gospodarstwa z bratem - wspólna działalność rolnicza i pozarolnicza


Opublikowane: 2021-03-15

Czy potrzebna jest zgoda KOWR na sprzedaż działki rolnej 1 ha z warunkami zabudowy?


Opublikowane: 2021-03-08

Zakup siedliska przez nierolnika i uzyskanie pozwolenia na budowę


Opublikowane: 2021-03-01

Wyjście z KRUS i podjęcie pracy na etat


Opublikowane: 2021-02-22

Brak umowy dzierżawy ziemi a zasiedzenie


Opublikowane: 2021-02-15

Odmowa udzielenia zwolnienia z podatku rolnego ze względu na wyczerpanie limitu de minimis w rolnictwie


Opublikowane: 2021-02-08

Podział gospodarstwa rolnego po rozwodzie i sprzedaż ziemi


Opublikowane: 2021-02-01

Zwolnienie z podatku dochodowego przy sprzedaży gruntów rolnych, jak z niego skorzystać?


Opublikowane: 2021-01-25

Powrót do ubezpieczenia w KRUS po ubezpieczeniu w ZUS


Opublikowane: 2021-01-18

Zakończenie bezpłatnego użytkowania ziemi rolnej przez sąsiada


Opublikowane: 2021-01-11

Żądanie natychmiastowego zwrotu dzierżawionej ziemi


Opublikowane: 2021-01-04

Dzierżawienie ziemi a zarejestrowanie agroturystyki


Opublikowane: 2020-12-07

Warunki zabudowy na dom mieszkalny a budowa domku letniskowego


Opublikowane: 2020-11-27

Sprzedaż wyhodowanych owoców i warzyw nie będąc rolnikiem


Opublikowane: 2020-11-20

Zakup gruntu pod farmę fotowoltaiczną powyżej 1 ha


Opublikowane: 2020-11-13

Otrzymanie gospodarstwa rolnego bez budynków - prawo do budynków przekazanych innej osobie


Opublikowane: 2020-11-06

Ubezpieczenie w ZUS i KRUS - jaka emerytura?


Opublikowane: 2020-10-30

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?


Opublikowane: 2020-10-23

Wyrób wędlin w gospodarstwie a wymogi sanitarne


Opublikowane: 2020-10-19

Zakup działki rolnej i budowa domu letniskowego


Opublikowane: 2020-10-12

Zakup działek powyżej 1 ha


Opublikowane: 2020-10-05

Podatek rolny od działki i domu a dzierżawa gospodarstwa


Opublikowane: 2020-09-28

Wniosek o emeryturę do KRUS i ZUS - jaką otrzymam emeryturę?


Opublikowane: 2020-09-11

Kontynuacja ubezpieczenia KRUS po zostaniu wspólnikiem spółki jawnej


Opublikowane: 2020-09-04

Grunty orne z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi do działalności rolniczej a podatek od nieruchomości


Opublikowane: 2020-08-28

Zakup ziemi rolnej a obowiązek prowadzenia gospodarstwa


Opublikowane: 2020-08-21

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego a bezdzietne małżeństwo


Opublikowane: 2020-08-14

Zakup działki rolnej i budowa domu


Opublikowane: 2020-08-07

Odlesienie działki z warunkami zabudowy siedliskowej


Opublikowane: 2020-07-31

Komu przekazać, sprzedać lub wydzierżawić gospodarstwo rolne, aby otrzymać pełne świadczenie emerytalne?


Opublikowane: 2020-07-24

Opłacanie podatku rolnego w celu użytkowania ziemi


Opublikowane: 2020-07-17

Zakup działki rolnej w celu przekształcenia jej na budowlaną


Opublikowane: 2020-07-10

Przekazanie ziemi rolnej dziecku a obowiązek prowadzenia działalności rolniczej i budowa


Opublikowane: 2020-07-03

Alimenty od rolnika


Opublikowane: 2020-06-26

Budowa domku drewnianego na działce rolnej


Opublikowane: 2020-06-19

Zakup działki rolnej a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego


Opublikowane: 2020-06-12

Odrolnienie gruntu przez rolnika pod budowę budynku gospodarczego


Opublikowane: 2020-06-05

Zapisanie w testamencie działki rolnej osobie która nie jest rolnikiem


Opublikowane: 2020-05-29

Czy mogę wybudować dom na działce rolnej nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2020-05-22

Sprzedaż pola rolnego przed upływem 5 lat od darowizny


Opublikowane: 2020-05-15

Zasiłek macierzyński dla żony rolnika


Opublikowane: 2020-05-08

Zatrudnienie rolnika jako kierowcę w działalności gospodarczej


Opublikowane: 2020-04-27

Wycinka drzew na działce rolnej i przywrócenie gruntu do produkcji rolnej


Opublikowane: 2020-04-20

Dopłaty unijne na otrzymane gospodarstwo rolne


Opublikowane: 2020-04-06

Sprzedaż produktów rolnych przez osobę która nie jest rolnikiem


Opublikowane: 2020-03-30

Opłacanie składek za granicą i w KRUS - jak wstecznie wypisać się z KRUS?


Opublikowane: 2020-03-23

Emeryci jako właściciele gruntów rolnych bez osiągania dochodów z gospodarstwa


Opublikowane: 2020-03-20

Przepisanie gospodarstwa rolnego na syna mieszkającego za granicą


Opublikowane: 2020-03-09

Zakup działki rolnej pod zabudowę zagrodową przez nie rolnika


Opublikowane: 2020-03-02

Sprzedaż odziedziczonej ziemi rolnej przed upływem pięciu lat


Opublikowane: 2020-02-24

Jak kupić ziemię rolną i ją uprawiać nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2020-02-17

Załatwienie emerytury dla właścicielki gospodarstwa rolnego w podeszłym wieku


Opublikowane: 2020-02-10

Posiadanie działek rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem


Opublikowane: 2020-02-03

Działka rolna od wujka - odrolnienie działki i przekształcenie w budowlaną


Opublikowane: 2020-01-24

Kontrola umowy o dzieło osoby ubezpieczonej w KRUS


Opublikowane: 2020-01-17

Przepisanie gospodarstwa rolnego na syna mieszkającego za granicą


Opublikowane: 2020-01-12

Dodatki do emerytury przy chorobach zawodowych


Opublikowane: 2020-01-03

Podział działki rolnej na mniejsze w celu sprzedaży i budowy domów


Opublikowane: 2019-12-27

Co zrobić, by gospodarstwo rolne pozostało w rodzinie?


Opublikowane: 2019-12-13

Sprzedaż działek rolnych poniżej jednego hektara


Opublikowane: 2019-12-02

Składki na ZUS i KRUS, dlaczego tylko jedna emerytura?


Opublikowane: 2019-11-29

Jak nie wypaść z KRUS-u, prowadząc działalność pozarolniczą?


Opublikowane: 2019-11-25

Założenie gospodarstwa winiarskiego


Opublikowane: 2019-11-22

Czy właścicielka gospodarstwa ma szansę na rentę strukturalną lub emeryturę?


Opublikowane: 2019-11-18

Wsteczne ubezpieczenie w KRUS-ie


Opublikowane: 2019-11-15

Jak nie wypaść z KRUS-u prowadząc działalność pozarolniczą?


Opublikowane: 2019-11-08

Rolnik prowadzący działalność artystyczną


Opublikowane: 2019-11-04

Przepisanie gospodarstwa rolnego na brata a spłata rodzeństwa - czy należy się zachowek?


Opublikowane: 2019-11-01

Wynajem pokoi na wsi a karta podatkowa


Opublikowane: 2019-10-28

Nowy posiadacz gospodarstwa rolnego a zasiedzenie działek na których stoi dom i budynki gospodarcze


Opublikowane: 2019-10-25

Praca wnuka w gospodarstwie rolnym - zaliczenie do stażu pracy i do okresów składkowych


Opublikowane: 2019-10-21

Pobyt za granicą a opłacanie składek KRUS w Polsce


Opublikowane: 2019-10-18

Zakup siedliska z domem i budynkami


Opublikowane: 2019-10-14

Renta z KRUS-u po mężu


Opublikowane: 2019-10-11

Przeznaczenie dzierżawionych gruntów a prawo pierwokupu


Opublikowane: 2019-10-07

Rękojmia należytego prowadzenia działalności rolniczej


Opublikowane: 2019-10-04

Dzierżawa i sprzedaż działek rolnych pod fotowoltaikę


Opublikowane: 2019-09-30

Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną


Opublikowane: 2019-09-27

Wydanie książki przez rolnika


Opublikowane: 2019-09-23

Gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego


Opublikowane: 2019-09-20

Przekazanie gospodarstwa jako darowizna


Opublikowane: 2019-09-16

Czy KRUS może zawiesić emeryturę z powodu opłacania składek ZUS?


Opublikowane: 2019-09-13

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce osoby ubezpieczonej w KRUS i pracującej w Anglii


Opublikowane: 2019-09-09

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca


Opublikowane: 2019-09-06

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS


Opublikowane: 2019-09-02

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby


Opublikowane: 2019-08-30

Zniesienie współwłasności działki rolnej z zabudową jednorodzinną


Opublikowane: 2019-08-26

Przepisanie domu na jedno z dzieci i dalsze prowadzenie gospodarstwa przez rodziców


Opublikowane: 2019-08-19

Rezygnacja z ubezpieczenia w KRUS-ie i odzyskanie wpłaconych pieniędzy


Opublikowane: 2019-08-12

Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej


Opublikowane: 2019-08-07

Zgłoszenie umowy dzierżawy w KRUS-ie


Opublikowane: 2019-08-05

Równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą


Opublikowane: 2019-08-02

Podatek od dzierżawy gospodarstwa na działalność niezwiązaną z rolnictwem


Opublikowane: 2019-07-31

Działka zagrodowa z domem, czy można sprzedać nie rolnikowi?


Opublikowane: 2019-07-29

Sprzedaż zalesionej działki rolnej


Opublikowane: 2019-07-26

Otrzymywanie dotacji po zmarłym rolniku


Opublikowane: 2019-07-24

Wyłączenie działki leśnej pod drogę


Opublikowane: 2019-07-22

Zasiedzenie uprawianej ziemi


Opublikowane: 2019-07-19

Posiadanie samoistne działek - jak stać się ich właścicielem?


Opublikowane: 2019-07-17

Wieloletnia dzierżawa, dziedziczenie, zasiedzenie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2019-07-15

Wspólne prowadzenie gospodarstwa i przejście na emeryturę


Opublikowane: 2019-07-12

Mąż utrudnia uzyskanie emerytury rolniczej z KRUS


Opublikowane: 2019-07-10

Czy ubezpieczenie w KRUS jest dobrowolne, czy obowiązkowe?


Opublikowane: 2019-07-08

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę


Opublikowane: 2019-07-05

Zasiedzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa


Opublikowane: 2019-07-03

Przejście z ubezpieczenia ZUS na KRUS i uregulowanie zaległych składek


Opublikowane: 2019-07-01

Emerytura z ZUS a ubieganie się o emeryturę rolniczą w KRUS


Opublikowane: 2019-06-28

Ubezpieczenie w KRUS, umowa zlecenie i zwolnienie chorobowe


Opublikowane: 2019-06-26

Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy


Opublikowane: 2019-06-24

Staż pracy syna rolników


Opublikowane: 2019-06-21

Zapłata w euro za konie - jak się rozliczyć z US?


Opublikowane: 2019-06-19

Podział działki rolnej po zmarłym


Opublikowane: 2019-06-17

Odmowa zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy


Opublikowane: 2019-06-14

Procedura wyłączenia gruntu z produkcji rolnej i leśnej


Opublikowane: 2019-06-12

Doliczenie pracy u rodziców w gospodarstwie rolnym do emerytury


Opublikowane: 2019-06-10

Rolniczy handel detaliczny a przetwórstwo owoców


Opublikowane: 2019-06-07

Utwardzenie terenu na działce rolnej


Opublikowane: 2019-06-05

Podział środków z dzierżawy


Opublikowane: 2019-05-31

Przekazanie gruntów córce pobierającej rentę a otrzymywanie ekwiwalentu


Opublikowane: 2019-05-29

Darowizna gospodarstwa dzieciom z pominięciem ich małżonków


Opublikowane: 2019-05-27

Odwołanie w sprawie zaliczenia lat pracy w gospodarstwie


Opublikowane: 2019-05-24

Założenie gospodarstwa winiarskiego


Opublikowane: 2019-05-22

Domownik w gospodarstwie a praca za granicą


Opublikowane: 2019-05-20

Rolnik wynajmujący mieszkanie


Opublikowane: 2019-05-17

Renta rolnicza z KRUS


Opublikowane: 2019-05-15

Hodowla kur a składki KRUS


Opublikowane: 2019-05-13

Czy mama powinna podlegać pod ubezpieczenie społeczne rolników?


Opublikowane: 2019-05-10

Ograniczenia w sprzedaży nieruchomości rolnych


Opublikowane: 2019-05-08

Przekazanie gospodarstwa rolnego - jak uciec przed roszczeniem o zachowek?


Opublikowane: 2019-05-06

Gospodarstwo rolne dla córki


Opublikowane: 2019-05-03

Sprzedaż działki rolnej zabudowanej


Opublikowane: 2019-05-01

Nabycie działki rolnej przez zasiedzenie


Opublikowane: 2019-04-29

Czy mogę jako rolnik dorabiać na umowę o dzieło?


Opublikowane: 2019-04-26

Ubezpieczenie wsteczne w KRUS


Opublikowane: 2019-04-24

Likwidacja kółka rolniczego


Opublikowane: 2019-04-22

Pobieranie emerytury z KRUS i wydzierżawienie ziemi synowi


Opublikowane: 2019-04-19

Przepisanie ziemi i późniejsze domaganie się odszkodowania


Opublikowane: 2019-04-17

Zakup działki rolnej zabudowanej nie będąc rolnikiem


Opublikowane: 2019-04-12

Nieuregulowana własność gospodarstwa a możliwość zasiedzenia


Opublikowane: 2019-04-10

Jakie są koszty związane z przepisaniem gospodarstwa?


Opublikowane: 2019-04-08

Jak wstrzymać budowę na terenie o walorach przyrodniczych?


Opublikowane: 2019-04-05

KRUS dla niezdolnego do pracy domownika ubezpieczonego


Opublikowane: 2019-04-03

Składki w KRUS i praca w Niemczech a operacja w Polsce


Opublikowane: 2019-04-01

Czy dział spadku z przeniesieniem własności gospodarstwa rolnego na jednego spadkobiercę wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR?


Opublikowane: 2019-03-29

Co muszę zrobić, aby nie stracić prawa do pełnej emerytury KRUS?


Opublikowane: 2019-03-27

Opłacanie składek na KRUS z zagranicy


Opublikowane: 2019-03-25

Jak dokupić ziemię rolną, nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2019-03-22

Jakie przepisy mogę zastosować, aby nie płacić KRUS?


Opublikowane: 2019-03-20

Gospodarstwo od rodziców dla córki podczas małżeństwa a rozwód


Opublikowane: 2019-03-18

Zwrot nienależnie pobranej renty strukturalnej


Opublikowane: 2019-03-13

Ubezpieczenie w KRUS a świadczenie po porodzie


Opublikowane: 2019-03-11

Zakup maszyny rolniczej od płatnika podatku VAT


Opublikowane: 2019-03-08

Dzierżawa gospodarstwa rolnego w celu skorzystania z renty KRUS


Opublikowane: 2019-03-06

Możliwości zakupu działki rolnej


Opublikowane: 2019-03-04

Dodatkowa działalność gospodarcza a KRUS


Opublikowane: 2019-03-01

Zaliczenie do stażu pracy w gospodarstwie rolnym matki


Opublikowane: 2019-02-27

Czy brat może przekazać siostrom ziemię - czyli przekazanie ziemi rodzeństwu


Opublikowane: 2019-02-25

Czy mogę przepisać partnerowi udziały w ziemi rolnej?


Opublikowane: 2019-02-22

Dzierżawa gospodarstwa i praca za granicą


Opublikowane: 2019-02-20

Czy jako posiadacz ziemi mogę wrócić do KRUS?


Opublikowane: 2019-02-18

Dzierżawa gruntów rolnych a zgłoszenie do urzędu skarbowego


Opublikowane: 2019-02-15

Zakończenie działalności i przejście na KRUS


Opublikowane: 2019-02-13

Przejęcie działki przez zasiedzenie po 40 latach użytkowania


Opublikowane: 2019-02-11

Dzierżawa otrzymanych w darowiźnie gruntów a podatek


Opublikowane: 2019-02-08

Zakup ziemi przez obcokrajowca z UE


Opublikowane: 2019-02-06

Rezygnacja z płacenia KRUS-u z powodu pracy za granicą


Opublikowane: 2019-02-04

Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie, jeżeli jestem ubezpieczony w innym kraju?


Opublikowane: 2019-02-01

Zasiłek macierzyński z KRUS


Opublikowane: 2019-01-30

Czy można podjąć pracę lub założyć działalność gospodarczą nie tracąc ubezpieczenia w KRUS?


Opublikowane: 2019-01-28

Przejście na produkcję rolna na ryczałcie


Opublikowane: 2019-01-23

Podwójne ubezpieczenie w KRUS i za granicą - czy jest niezgodne z prawem?


Opublikowane: 2019-01-21

Użyczenie lub dzierżawa gospodarstwa na czas wychowania dziecka


Opublikowane: 2019-01-18

Składki KRUS za syna


Opublikowane: 2019-01-16

Przekazanie synowi gospodarstwa rolnego w zamian za dożywotnią służebność


Opublikowane: 2019-01-14

Zwolnienie z podatku za zasiedzenie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2019-01-11

KRUS nie zaliczył mi okresu pracy jako domownik rolnika, co robić?


Opublikowane: 2019-01-07

Rozpoczęcie hodowli zwierząt nie będąc rolnikiem


Opublikowane: 2019-01-04

Podział gospodarstwa między dzieci


Opublikowane: 2019-01-02

Użytkowanie ziemi na mocy umowy ustnej


Opublikowane: 2018-12-31

Sprzedaż gospodarstwa we współwłasności gdy nie ma kontaktu z jednym ze współwłaścicieli


Opublikowane: 2018-12-28

Niedopełnienie formalności przy sprzedaży ziemi


Opublikowane: 2018-12-24

Zawieszenie świadczenia emerytalnego z KRUS


Opublikowane: 2018-12-22

Renta KRUS z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie


Opublikowane: 2018-12-19

Zakup ziemi rolnej prywatnie czy na firmę?


Opublikowane: 2018-12-17

Czy mam prawo zebrać plon z działki, którą użytkowałem?


Opublikowane: 2018-12-14

Uzupełnienie stażu pracy pracą w gospodarstwie rolnym a świadczenie przedemerytalne


Opublikowane: 2018-12-12

Mam gospodarstwo, ale nie uprawiam ziemi, czy podlegam pod KRUS?


Opublikowane: 2018-12-10

Opłacenie wstecz składek dla KRUS


Opublikowane: 2018-12-07

Młody rolnik a podjęcie pracy


Opublikowane: 2018-12-05

Zatrudnienie syna w gospodarstwie rolnym


Opublikowane: 2018-12-03

Co oznacza termin - gospodarstwo rolne?


Opublikowane: 2018-11-30

Problem z kupnem działki rolnej


Opublikowane: 2018-11-28

Renta socjalna z KRUS


Opublikowane: 2018-11-26

Separacja a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2018-11-23

Grunty rolne, las, nieużytki - jak sprzedać taką nieruchomość?


Opublikowane: 2018-11-21

Otrzymanie gospodarstwa rolnego i zapisanie się do KRUS-u


Opublikowane: 2018-11-19

Jaka forma zatrudnienia przy ubezpieczeniu KRUS?


Opublikowane: 2018-11-16

Praca za granicą i ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2018-11-14

Zakup pola od brata


Opublikowane: 2018-11-12

Zrzeknięcie się i przepisanie gospodarstwa rolnego a podatek


Opublikowane: 2018-11-09

KRUS żąda składek za domownika rolnika, co robić?


Opublikowane: 2018-11-07

Pismo z NFZ o niepłaceniu składki zdrowotnej pomimo płacenia składek do KRUS


Opublikowane: 2018-11-05

Czy będę musiała spłacić siostrę z otrzymanego gospodarstwa rolnego od rodziców?


Opublikowane: 2018-10-31

Zakup kilku przylegających do siebie działek rolnych


Opublikowane: 2018-10-29

Status rolnika i możliwość opłacania KRUS


Opublikowane: 2018-10-26

Wypadek w gospodarstwie rolnym i komisja lekarska KRUS


Opublikowane: 2018-10-24

Trudności z przekształceniem działki rolnej na budowlaną


Opublikowane: 2018-10-19

Zakup 1 ha ziemi rolnej od znajomych


Opublikowane: 2018-10-17

Uzyskanie ziemi rolnej od wujka


Opublikowane: 2018-10-15

Czy KRUS może oddać wpłacone składki?


Opublikowane: 2018-10-12

Brak zgody na zabudowę siedliskową z powodu miejsca zamieszkania rolnika


Opublikowane: 2018-10-10

Pomoc rolnika w firmie jego żony


Opublikowane: 2018-10-08

Praca niezwiązana z rolnictwem a renta z KRUS-u


Opublikowane: 2018-10-05

Odmowa wydania zaświadczenia o pracy na roli


Opublikowane: 2018-10-01

Dzierżawa ziemi krewnemu


Opublikowane: 2018-09-28

Czy mogę odwołać darowiznę gospodarstwa rolnego?


Opublikowane: 2018-09-24

Jak przeprowadzić podział gospodarstwa po zmarłym?


Opublikowane: 2018-09-21

Umowa ustna korzystania z ziemi a zasiedzenie


Opublikowane: 2018-09-17

Wpis do ewidencji gruntów jako dzierżawca gruntu rolnego


Opublikowane: 2018-09-14

Umowa przedwstępna sprzedaży działki rolnej


Opublikowane: 2018-09-10

Świadczenie po mężu z ZUS czy z KRUS?


Opublikowane: 2018-09-07

Pomoc w gospodarstwie rodziców i teściów a emerytura


Opublikowane: 2018-09-03

Darowizna gospodarstwa rolnego w najbliższej rodzinie a podatki


Opublikowane: 2018-08-31

Jak ochronić ziemię przed zasiedzeniem?


Opublikowane: 2018-08-27

Postępowanie ubezpieczeniowe prowadzone przez KRUS


Opublikowane: 2018-08-24

Ugorowanie ziemi a dopłaty - jaka kara grozi za nieuprawianie ziemi?


Opublikowane: 2018-08-20

Zakup ziemi przez męża obcokrajowca


Opublikowane: 2018-08-17

Sprzedaż działki rolnej (rekreacyjnej) na terenie parku krajobrazowego


Opublikowane: 2018-08-13

Czy KRUS prawnie zawiesił część emerytury?


Opublikowane: 2018-08-10

Ubezpieczenie KRUS a dotacja z UP


Opublikowane: 2018-08-06

Wykształcenie syna a nabycie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2018-08-03

Czy muszę płacić zaległe składki w KRUS?


Opublikowane: 2018-07-30

Niższy przelew do KRUS a wykreślenie z ubezpieczenia


Opublikowane: 2018-07-27

Wyjazd do pracy sezonowej a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2018-07-23

Brak dokumentów potwierdzających odprowadzanie podatku rolnego, gmina nie wyda zaświadczenia - gdzie się odwołać?


Opublikowane: 2018-07-20

Działalność artystyczna a KRUS


Opublikowane: 2018-07-16

Odziedziczenie i podział gospodarstwa oraz wpis o zakazie uciążliwej działalności


Opublikowane: 2018-07-13

Rezygnacja z gospodarstwa rolnego w celu uzyskania emerytury rolniczej


Opublikowane: 2018-07-09

Ubezpieczenie w KRUS i w Niemczech a renta chorobowa


Opublikowane: 2018-07-06

Dopłaty bezpośrednie z ARiMR a bycie rolnikiem - komu należą się dopłaty bezpośrednie?


Opublikowane: 2018-07-02

Czy można, nie rezygnując z pracy, stać się rolnikiem z ubezpieczeniem w KRUS?


Opublikowane: 2018-06-29

Gospodarstwo rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego a dobrowolne ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2018-06-25

Gospodarstwo żony a leczenie męża


Opublikowane: 2018-06-22

Otrzymanie ziemi od rodziców i jej odrolnienie


Opublikowane: 2018-06-18

Brak opieki nad rodzicem, który oddał dziecku gospodarstwo rolne, co można zrobić?


Opublikowane: 2018-06-15

Czy mogę odkupić udziały w działce rolnej od współwłaściciela?


Opublikowane: 2018-06-11

Czy mogę wydzierżawić gospodarstwo synowi i przejść na emeryturę?


Opublikowane: 2018-06-08

Kiedy rolnik może odebrać swojemu następcy darowane gospodarstwo rolne?


Opublikowane: 2018-06-04

Czy działki rolne przekazane w trakcie trwania małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego?


Opublikowane: 2018-06-01

Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa


Opublikowane: 2018-05-28

Przekazanie gospodarstwa dzieciom a przynależność do wspólnoty gruntowej wiejskiej


Opublikowane: 2018-05-25

Jak najlepiej przekazać ziemię, czy najlepsza darowizna?


Opublikowane: 2018-05-21

Składki KRUS spadkobierców gospodarstwa


Opublikowane: 2018-05-18

Zabudowa zagrodowa lub siedliskowa na działce rolnej


Opublikowane: 2018-05-14

Ubezpieczenie zdrowotne w KRUS-ie jako domownik


Opublikowane: 2018-05-11

Rolnik jako kierowca samochodu ciężarowego


Opublikowane: 2018-05-07

Renta chorobowa, ubezpieczenie w KRUS a otrzymanie gospodarstwa


Opublikowane: 2018-05-04

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przez osobę niebędącą rolnikiem


Opublikowane: 2018-04-30

Ekwiwalent za las


Opublikowane: 2018-04-27

Czy umowa dożywocia umożliwia przekazanie gospodarstwa rolnego nierolnikowi?


Opublikowane: 2018-04-23

Nieotrzymanie emerytury rolniczej a zwrot opłaconych składek


Opublikowane: 2018-04-20

Praca w USA i gospodarstwo w Polsce


Opublikowane: 2018-04-16

Odmowa przeprowadzenia klasyfikacji gleby przez starostę


Opublikowane: 2018-04-13

Likwidacja rolniczej spółdzielni produkcyjnej


Opublikowane: 2018-04-06

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego


Opublikowane: 2018-04-02

Czy muszę mieć pozwolenie na niwelację pola?


Opublikowane: 2018-03-30

Ograniczenie wydzielenia działek rolnych mniejszej niż 0,3 ha


Opublikowane: 2018-03-26

Wykreślenie żony z ubezpieczenie KRUS po rozwodzie


Opublikowane: 2018-03-23

Działka częściowo rolna, częściowo budowlana, jak kupić nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2018-03-19

Gospodarstwo dla brata a spłata pozostałego rodzeństwa


Opublikowane: 2018-03-16

Działalność gospodarcza składki KRUS i emerytura z ZUS


Opublikowane: 2018-03-12

Zakup ziemi rolnej od rodziny mimo braku kwalifikacji


Opublikowane: 2018-03-09

Dzierżawa gospodarstwa rolnego a wcześniejsza emerytura rolnicza


Opublikowane: 2018-03-05

Korzystanie z ubezpieczenia KRUS po zmianie miejsca zamieszkania


Opublikowane: 2018-02-26

Uwzględnienie okresów ubezpieczenia rolników przy obliczaniu emerytury z ZUS


Opublikowane: 2018-02-23

Ubezpieczenie zdrowotne po utracie ubezpieczenia w KRUS


Opublikowane: 2018-02-19

Możliwość zakupu gruntów rolnych


Opublikowane: 2018-02-16

Od którego roku KRUS naliczy mi zaległe składki?


Opublikowane: 2018-02-12

Sprzedaż działki rolnej we współwłasności


Opublikowane: 2018-02-09

Jak zrezygnować z płacenia składek KRUS na członka rodziny


Opublikowane: 2018-02-05

Wcześniejsza emerytura rolnicza a zaprzestanie działalności rolniczej


Opublikowane: 2018-02-02

Uzyskanie zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS przy staraniu o emeryturę


Opublikowane: 2018-01-29

Zniesienie współwłasności i podział działki rolnej


Opublikowane: 2018-01-26

Zakup ziemi rolnej klasy 4


Opublikowane: 2018-01-22

Czy nie rolnik może kupić działkę rolną mniejszą niż 0,3 ha?


Opublikowane: 2018-01-19

Gospodarstwo rolne i działalność na karcie podatkowej


Opublikowane: 2018-01-15

Czy urzędnik może zabronić ubezpieczać się w KRUS?


Opublikowane: 2018-01-12

Sprzedaż owoców i warzyw jako rolnik ryczałtowy


Opublikowane: 2018-01-08

Posiadanie gospodarstwa w Polsce i prowadzenie firmy w Niemczech


Opublikowane: 2018-01-05

Emerytura rolnicza - przekazanie gospodarstwa czy dzierżawa?


Opublikowane: 2018-01-01

Formy przekazania gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2017-12-29

Sprzedaż siedliska osobie, która nie jest rolnikiem


Opublikowane: 2017-12-25

Działka rolna jako środek trwały firmy


Opublikowane: 2017-12-22

Składki KRUS dla żony rolnika


Opublikowane: 2017-12-18

Zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u


Opublikowane: 2017-12-15

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po mężu


Opublikowane: 2017-12-11

Zakup działki rolno-budowlanej ze starym domem


Opublikowane: 2017-12-08

Podział darowanych gruntów rolnych


Opublikowane: 2017-12-04

Problem z przekazaniem udziałów gospodarstwa rolnego ze spadku


Opublikowane: 2017-12-01

Prawo do gospodarstwa po rodzicach


Opublikowane: 2017-11-27

Zlecenie usług budowlanych osobie ubezpieczonej w KRUS


Opublikowane: 2017-11-24

Czy umowa dzierżawy chroni przed zasiedzeniem nieruchomości rolnej?


Opublikowane: 2017-11-20

Podział działki rolnej w celu sprzedaży


Opublikowane: 2017-11-17

Zerwanie umowy dzierżawy


Opublikowane: 2017-11-13

Czy mogę wykreślić brata z ubezpieczenia w KRUS-ie?


Opublikowane: 2017-11-10

Dopisanie do ubezpieczenia KRUS męża


Opublikowane: 2017-11-06

Zakup ziemi od rolnika pod budowę domu


Opublikowane: 2017-11-03

Zatrudnienie pracowników przez rolnika - jaka umowa i składki?


Opublikowane: 2017-10-30

Darowizna ziemi rolnej a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2017-10-27

Przekształcenie lasu na grunty orne


Opublikowane: 2017-10-23

Sprzedaż budynku mieszkalnego przez rolnika a zwolnienie z VAT


Opublikowane: 2017-10-20

Użyczenie gruntu rolnego a ryzyko zasiedzenia


Opublikowane: 2017-10-16

Powiększenie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2017-10-13

Nabycie udziału w nieruchomości rolnej


Opublikowane: 2017-10-09

Założenie firmy przez rolnika i opłacanie KRUS


Opublikowane: 2017-10-06

Uzyskanie pozytywnej decyzji od ANR na zakup ziemi


Opublikowane: 2017-10-04

Jak zabezpieczyć długoterminową umowę dzierżawy?


Opublikowane: 2017-10-02

Nabycie gospodarstwa rolnego od rodziców


Opublikowane: 2017-09-29

Czy rolnik może przyjąć pracę na umowę-zlecenie?


Opublikowane: 2017-09-25

Zakup udziału w działce rolnej przez osobę nie będącej rolnikiem


Opublikowane: 2017-09-22

Nabywanie gruntów rolnych według nowych zasad


Opublikowane: 2017-09-15

Odrolnienie mniej niż pół hektara ziemi


Opublikowane: 2017-09-11

Problem ze sprzedażą działki po zmianie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Opublikowane: 2017-09-08

Zakup ziemi rolnej od rodzica


Opublikowane: 2017-09-04

Praca zarobkowa w gospodarstwie a pobieranie renty strukturalnej


Opublikowane: 2017-09-01

Sprzedaż owoców leśnych przez rolnika


Opublikowane: 2017-08-25

Emerytura rolnicza z KRUS a posiadanie ziemi


Opublikowane: 2017-08-21

Przedłożenie decyzji z ZUS-u w KRUS-ie


Opublikowane: 2017-08-18

Czy mogę kupić dom znajdujący się na działce rolnej?


Opublikowane: 2017-08-14

Podnajmowanie 5 pokojów przez rolnika


Opublikowane: 2017-08-11

Założenie uprawy owoców i pasieki a KRUS


Opublikowane: 2017-08-07

Dlaczego ZUS nie uwzględnił pracy we własnym gospodarstwie rolnym?


Opublikowane: 2017-08-04

Kryteria uznania nieruchomości za rolną, czy potrzebna zgoda ANR?


Opublikowane: 2017-07-31

Prawo do ubezpieczenia w KRUS żony rolnika, który podjął pracę za granicą


Opublikowane: 2017-07-28

Ubezpieczenie żony rolnika w KRUS


Opublikowane: 2017-07-24

Odkupienie od sąsiada części działki rolnej a ograniczenia nowej ustawy rolnej


Opublikowane: 2017-07-21

Zachowek z gospodarstwa rolnego dziadków


Opublikowane: 2017-07-17

Zaprzestanie działalności rolniczej i przekazanie działek dzieciom


Opublikowane: 2017-07-14

Jak uczynić córkę właścicielką ziemi po zmarłym ojcu?


Opublikowane: 2017-07-10

Przedłużenie dzierżawy gruntów rolnych od ANR


Opublikowane: 2017-07-07

Sprzedaż nieruchomości rolnej z budynek przeznaczonym do działalności gospodarczej - bez podatku


Opublikowane: 2017-07-05

Darowizna siedliska synowi, który nie jest rolnikiem


Opublikowane: 2017-07-03

Przedłużenie dzierżawy gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela


Opublikowane: 2017-06-30

Pomoc męża ubezpieczonego w KRUS w działalności gospodarczej


Opublikowane: 2017-06-28

Ograniczenie renty rolniczej


Opublikowane: 2017-06-26

Gospodarstwo otrzymane od rodziców w zamian za emeryturę a roszczenia siostry


Opublikowane: 2017-06-23

Jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?


Opublikowane: 2017-06-19

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego w 2017 r.


Opublikowane: 2017-06-16

Dokupienie drugiej połowy działki rolnej


Opublikowane: 2017-06-14

Poprawienie stanu gleby po dzierżawieniu ziemi


Opublikowane: 2017-06-12

Domniemane prowadzenie gospodarstwa


Opublikowane: 2017-06-09

Ekwiwalent za zalesienie a przejście na emeryturę


Opublikowane: 2017-06-05

Czy mogę otrzymywać środki pieniężne jako domownik w gospodarstwie rolnym?


Opublikowane: 2017-06-02

Prawo spadkowe a rodzina rolnika


Opublikowane: 2017-05-31

Umowa dożywocia a ograniczenia w obrocie ziemią rolną


Opublikowane: 2017-05-29

Czy można przedłużyć dzierżawę tylko na 2 lata?


Opublikowane: 2017-05-26

Obowiązek podatkowy nabywców gospodarstwa rolnego w drodze zasiedzenia


Opublikowane: 2017-05-24

Jak uchronić się przed zasiedzeniem gospodarstwa?


Opublikowane: 2017-05-22

Czy obce osoby mogą chodzić po moich polach?


Opublikowane: 2017-05-19

Trudności ze zniesieniem współwłasności nieruchomości rolnej z powodu nowej ustawy


Opublikowane: 2017-05-17

Jak darować grunty rolne żeby nie płacić podatku


Opublikowane: 2017-05-15

Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane


Opublikowane: 2017-05-12

Sprzedaż działki rolnej pod budowę domu


Opublikowane: 2017-05-10

Podział dochodów z dzierżawy


Opublikowane: 2017-05-08

Przekazanie odziedziczonych gruntów rolnych rodzinie


Opublikowane: 2017-05-05

Czy powinienem płacić na KRUS, skoro moja żona ma grunty?


Opublikowane: 2017-05-03

Nieuregulowana własność zagonu


Opublikowane: 2017-05-01

Chcę płacić składki KRUS a nie ZUS


Opublikowane: 2017-04-28

Darowizna, umowa dożywocia gruntów rolnych a prawo pierwokupu


Opublikowane: 2017-04-26

Kto po zmianie przepisów może nabyć działkę rolną?


Opublikowane: 2017-04-24

Jak będzie dzielone gospodarstwo rodzinne?


Opublikowane: 2017-04-21

Zachowanie statusu rolnika wobec ograniczeń w obrocie ziemią rolną


Opublikowane: 2017-04-19

Zmniejszenie renty przez KRUS


Opublikowane: 2017-04-17

Kupno działki rolnej nie będąc rolnikiem


Opublikowane: 2017-04-14

Otrzymanie gospodarstwa w zamian za opiekę


Opublikowane: 2017-04-12

Niezapłacone ubezpieczenie OC pojazdów rolniczych


Opublikowane: 2017-04-10

Wynajem magazynu przez rolników a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2017-04-07

Zgłoszenie umowy-zlecenia osoby ubezpieczonej w KRUS


Opublikowane: 2017-04-03

Użytkowanie działki rolnej a prawo pierwokupu


Opublikowane: 2017-03-31

Przeznaczenie gruntu leśnego na cele rolnicze


Opublikowane: 2017-03-29

Kiedy pszczelarz staje się rolnikiem?


Opublikowane: 2017-03-27

Nabycie gruntu rolnego od spadkobierców w świetle nowych przepisów


Opublikowane: 2017-03-24

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po zmarłym bracie


Opublikowane: 2017-03-22

Czy działka rolna o powierzchni 0,3 ha podlega ograniczeniom ustawy?


Opublikowane: 2017-03-20

Przerzucenie zwałów śniegu na działkę sąsiada


Opublikowane: 2017-03-17

Wydanie gruntu zajętego pod inwestycję gminną


Opublikowane: 2017-03-15

Darowizna ziemi a początek biegu 5-letniego okresu posiadania nieruchomości


Opublikowane: 2017-03-13

Zakończenie ubezpieczenia w KRUS


Opublikowane: 2017-03-10

Czy muszę opłacać składki emerytalno-rentowe w KRUS?


Opublikowane: 2017-03-08

Pobieranie emerytury amerykańskiej i rolniczej


Opublikowane: 2017-03-06

Problemy z dzierżawą działki od nadleśnictwa


Opublikowane: 2017-03-03

Rolnik trwoni dopłaty unijne na alkohol, co robić?


Opublikowane: 2017-03-01

Niechciana działka rolna po zmarłej matce


Opublikowane: 2017-02-27

Czy KRUS wykreśli mnie z ubezpieczenia?


Opublikowane: 2017-02-24

Jak założyć księgę wieczystą dla nieruchomości gruntowej?


Opublikowane: 2017-02-22

Zakup domu z działką na wsi


Opublikowane: 2017-02-20

Sprzedaż gruntów rolnych według nowych przepisów


Opublikowane: 2017-02-17

Czy należy się zachowek od gospodarstwa przekazanego za rentę rolniczą?


Opublikowane: 2017-02-15

Ubezpieczenie w KRUS a podjęcie zatrudnienia


Opublikowane: 2017-02-13

Warunki dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych


Opublikowane: 2017-02-10

Nowe przepisy dotyczące obrotu ziemią rolną


Opublikowane: 2017-02-08

Dzierżawa gruntu rolnego na cele rolnicze a podatek dochodowy


Opublikowane: 2017-02-06

Konsekwencje braku zgłoszenia w KRUS pracy za granicą


Opublikowane: 2017-02-03

Przepisanie gospodarstwa rolnego a zachowek


Opublikowane: 2017-02-01

Brak zapłaty za dzierżawę - co zrobić?


Opublikowane: 2017-01-30

Jaka emerytura w przyszłości - ZUS czy KRUS


Opublikowane: 2017-01-27

Dopłaty bezpośrednie a świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko


Opublikowane: 2017-01-25

Zmiana stanu cywilnego rolnika


Opublikowane: 2017-01-23

Zatrudnienie pracownika przez rolnika


Opublikowane: 2017-01-20

Wezwanie do zapłaty za użytkowanie wieczyste - rozłożenie na raty i przedawnienie


Opublikowane: 2017-01-18

Problem z ponownym ubezpieczeniem w KRUS


Opublikowane: 2017-01-16

Przyjęcie ziemi rolnej jako spłaty po rodzicach


Opublikowane: 2017-01-13

Zawieszona wypłata emerytury z KRUS


Opublikowane: 2017-01-09

Czy decyzja KRUS sprzed 20 lat utraciła moc prawną?


Opublikowane: 2017-01-06

Renta z KRUS a praca Au Pair


Opublikowane: 2017-01-02

Dzierżawa gruntu gminnego a jego zakup


Opublikowane: 2016-12-30

ZUS czy KRUS dla byłej żony rolnika?


Opublikowane: 2016-12-26

Dzierżawa gruntu od gminy a prawo pierwokupu


Opublikowane: 2016-12-23

Posiadanie gruntu wyłączonego z produkcji rolniczej a emerytura rolnicza


Opublikowane: 2016-12-19

Czy żona może otworzyć firmę w Anglii, będąc ubezpieczoną w KRUS-ie?


Opublikowane: 2016-12-16

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?


Opublikowane: 2016-12-12

Jak kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem?


Opublikowane: 2016-12-09

Niewdzięczna synowa – czy rodzice odzyskają gospodarstwo darowane synowi?


Opublikowane: 2016-12-07

Czy uda mi się nie wychodzić z ubezpieczenia w KRUS-ie?


Opublikowane: 2016-12-05

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed 1990 r.


Opublikowane: 2016-12-02

Przekazanie gospodarstwa a zachowek dla rodzeństwa


Opublikowane: 2016-11-28

Czy mogę się ubiegać o zwrot nadpłaty w KRUS?


Opublikowane: 2016-11-25

Czy zostaną mi odebrane lata płacenia KRUS-u?


Opublikowane: 2016-11-23

Przywrócenie terenowi charakteru leśnego


Opublikowane: 2016-11-21

Jak udowodnić wpłaty do KRUS?


Opublikowane: 2016-11-18

Czy po przejściu ze składek KRUS na ZUS-owe można mieć jakieś ulgi?


Opublikowane: 2016-11-16

Czy rolnik może być prokurentem w spółce z o.o.?


Opublikowane: 2016-11-14

Emerytura rolnicza współwłaściciela gospodarstwa


Opublikowane: 2016-11-11

Zakup dużej działki rolnej i dzierżawienie jej części


Opublikowane: 2016-11-09

Zawieszenie części uzupełniającej renty przez KRUS


Opublikowane: 2016-11-04

Gospodarstwo rolne otrzymane w spadku i problemy z uzyskaniem informacji o nim


Opublikowane: 2016-10-31

KRUS a umowa-zlecenie


Opublikowane: 2016-10-28

Podział gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela


Opublikowane: 2016-10-28

Czy KRUS może wykluczyć ze składek rolnika mieszkającego za granicą?


Opublikowane: 2016-10-26

Prawne rozwiązanie na otrzymanie emerytury rolnej


Opublikowane: 2016-10-24

Zakup działki rolnej od dłużnika KRUS


Opublikowane: 2016-10-21

Ubezpieczenie w KRUS a praca w Niemczech


Opublikowane: 2016-10-17

Student ubezpieczony w KRUS a podjęcie pracy


Opublikowane: 2016-10-14

Czy potrzebuję zgody ANR na zakup działki rolnej?


Opublikowane: 2016-10-12

Zawieszenie wypłaty emerytury rolniczej


Opublikowane: 2016-10-10

Odzyskanie składek z KRUS


Opublikowane: 2016-10-07

Renta socjalna a posiadanie ziemi


Opublikowane: 2016-10-06

Zatrudnienie pracownika objętego ubezpieczeniem w KRUS


Opublikowane: 2016-10-05

Rozliczenie sprzedaży ziemi rolnej w Polsce czy w USA?


Opublikowane: 2016-10-03

Budowa domu na gruntach rolnych w świetle nowych przepisów


Opublikowane: 2016-09-30

Rozszerzenie własność darowanego gospodarstwa rolnego na małżonka


Opublikowane: 2016-09-29

Zakup działki rolnej przez kilka osób z rodziny


Opublikowane: 2016-09-29

Darowizna gospodarstwa rolnego według nowej ustawy o ziemi


Opublikowane: 2016-09-28

Przepisanie gospodarstwa w zamian za rentę i niespełnione zobowiązanie


Opublikowane: 2016-09-27

Sytuacja prawna osoby ubezpieczonej w ZUS po darowiźnie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2016-09-26

Zakup gospodarstwa rolnego przeddzień wejścia w życie nowych przepisów


Opublikowane: 2016-09-23

Czy wuj mógł przekazać las Skarbowi Państwa?


Opublikowane: 2016-09-22

Dzierżawa ziemi a ubezpieczenie w KRUS


Opublikowane: 2016-09-21

Prawo do emerytury rolniczej


Opublikowane: 2016-09-21

Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych


Opublikowane: 2016-09-20

Wyjście ze współwłasności ziemi rolnej


Opublikowane: 2016-09-19

KRUS a bezrobocie


Opublikowane: 2016-09-19

Kontrola przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej


Opublikowane: 2016-09-16

Zakup działki rolnej z warunkowym pozwoleniem na budowę


Opublikowane: 2016-09-15

Dopłaty bezpośrednie dla rolników tylko na konto bankowe


Opublikowane: 2016-09-15

Zgoda Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości rolnej


Opublikowane: 2016-09-14

Posiadanie gruntu rolnego nie będąc rolnikiem a opłacanie KRUS


Opublikowane: 2016-09-13

Czy rencista-student musi zgłosić do KRUS-u dochody ze spółki?


Opublikowane: 2016-09-13

Kupno i sprzedaż nieruchomości rolnych na nowych zasadach


Opublikowane: 2016-09-12

Płacenie składek do KRUS-u zamiast do ZUS-u


Opublikowane: 2016-09-09

Nowe prawo o obrocie ziemią a przekazanie gospodarstwa w rodzinie


Opublikowane: 2016-09-08

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek


Opublikowane: 2016-09-06

Żywność tradycyjna pod większą ochroną


Opublikowane: 2016-09-06

Za ile zaległych składek KRUS powinienem zapłacić?


Opublikowane: 2016-09-05

Praca w hucie i pomaganie w gospodarstwie


Opublikowane: 2016-09-04

Sprzedaż gruntu z domem w świetle nowych przepisów


Opublikowane: 2016-09-01

Obrót ziemią rolną na terenie jednej wsi


Opublikowane: 2016-08-31

Przypadkowe oświadczenie dotyczące posiadania ziemi rolnej


Opublikowane: 2016-08-30

Dzierżawa gruntu dla osoby niebędącej rolnikiem


Opublikowane: 2016-08-29

Na czym polega dziedziczenie rolnicze?


Opublikowane: 2016-08-29

Gospodarstwo rolne - odwołanie darowizny


Opublikowane: 2016-08-29

Okres pracy w gospodarstwie przyszłych teściów


Opublikowane: 2016-08-29

Czy mam prawo do ziemi rolnej spółki?


Opublikowane: 2016-08-27

Rolnik wykonujący dodatkowe dzieło


Opublikowane: 2016-08-27

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej


Opublikowane: 2016-08-27

Warunki, aby zostać rolnikiem


Opublikowane: 2016-08-22

Dotacja unijna dla młodego rolnika


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl