Zatrudnienie współmałżonka na umowę o pracę w działalności rolnej

• Data: 2023-07-21 • Autor: Marcin Sądej

Czy małżonek, który prowadzi działalność rolno-ogrodniczą i podlega pod KRUS, może zatrudnić współmałżonka na umowę o pracę, żeby ten miał ubezpieczenie ZUS? Wiem, że taka możliwość istnieje przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale czy w przypadku rolniczej także?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie współmałżonka na umowę o pracę w działalności rolnej

Pierwszeństwo ubezpieczenia ZUS przed ubezpieczeniem KRUS

W zakresie polskiego systemu ubezpieczeń ZUS ma pierwszeństwo przed KRUS-em. Wyrok SA w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. akt III AUa 73/16: „Osoba wykonująca inną niż rolnicza pracę zarobkową i ubezpieczona z tego tytułu z ustawowej definicji nie spełnia warunków do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniem rolniczym i nie podlega temu ubezpieczeniu […]. Z przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. (art. 7 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1) jednoznacznie wynika, że nie stwarzają możliwości wyboru ubezpieczenia. Wręcz przeciwnie, pozwalają na objęcie ubezpieczeniem rolniczym tylko wtedy, gdy nie istnieje inny tytuł ubezpieczenia”.

Wyrok SN z dnia 25 listopada 2005 r., sygn. akt I UK 94/05: „Powszechny system ubezpieczenia społecznego ma pierwszeństwo przed systemem szczególnym, jakim jest system ubezpieczenia społecznego rolników. Wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć na rzecz zasady podlegania powszechnemu systemowi ubezpieczenia społecznego”.

Jeżeli dana osoba podlega pod ZUS, to jest to okoliczność wykluczająca ubezpieczenie w KRUS. Jak podaje art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pracownik w świetle prawa

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 20 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Ol 132/18: „Z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jednoznacznie wynika, że nie stwarzają one możliwości wyboru ubezpieczenia. Wręcz przeciwnie, pozwalają na objęcie ubezpieczeniem rolniczym tylko wtedy, gdy nie istnieje inny tytuł ubezpieczenia. Zatem podleganie przepisom ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest możliwe jedynie wtedy, gdy dana osoba nie jest uprawniona do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z innych tytułów”. Zatem pełnowymiarowa praca pozarolnicza małżonka rolnika na podstawie umowy o pracę objęta ubezpieczeniem ZUS jest negatywną przesłanką objęcia małżonka ubezpieczeniem w KRUS-ie.

Przepisy Kodeksu pracy nie wykluczają możliwości, aby osoba fizyczna – w tym rolnik – pełniła funkcję pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 3 Kodeksu pracy „pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”. Ponadto przepisy prawa pracy nie ograniczają możliwości zatrudniania na podstawie umowy o pracę członków rodziny.

Moim zdaniem, jeżeli rolnik zatrudni małżonka na podstawie umowy o pracę, to podstawą ubezpieczenia będzie w tym przypadku stosunek pracy, zatem małżonek jako pracownik będzie podlegał ubezpieczeniu ZUS.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »