Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie pracowników przez rolnika - jaka umowa i składki?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-11-03

Jestem rolnikiem i zamierzam w tym roku zatrudnić pracowników do pomocy przy sprzedaży owoców. Zastanawiam się, jaką umowę z nimi podpisać, czy umowę-zlecenie? Będą to na ogół studenci. Czy rodzi to u mnie obowiązek wobec ZUS i urzędu skarbowego, a jeśli tak, to jaki? Czy za studentów będę musiała odprowadzać składki ZUS? Jak mają się rozliczać tacy pracownicy z urzędem skarbowym?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Witam Państwa, oczywiście porada prawna okazała się przydatna i skuteczna. Już za parę dni rozpoczynamy proces przekształcania naszej spółdzielni we wspólnotę mieszkaniową. Dziękujemy za okazaną pomoc i pozdrawiam
Edward, 60 lat, emeryt straży granicznej
Bardzo serdecznie dziękuję Pani oraz osobą pomagającym w mojej sprawie. Za tak szczegółowe i dokładne wyjaśnienie problemu poparte wieloma przepisami prawa. W razie czego będę się kontaktował w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie.
Mateusz, 35 lat, poligraf
Serdecznie dziękuję za pomoc. Jeżeli tylko będę miała jakikolwiek wątpliwości natury prawnej, na pewno skorzystam ponownie z serwisu wdzięczna za porady i wskazówki.
Renata
 Jestem zadowolony z odpowiedzi dodatkowej. 
Zbigniew, inżynier, 87 lat
Bardzo szybka i rzetelna odpowiedź. Profesjonalne podejście do klienta. Możliwość zadawania dodatkowych pytań jest niewątpliwie wielkim atutem usługi. Dziękuję za zajęcie się moją sprawą.
Emilia, 41 lat
Bardzo dobra, konkretna porada. Fachowe wyjaśnienie sytuacji przystępnym językiem. Szybkie odpowiedzi na pytania dodatkowe. Informacje, które otrzymałem były bardzo pomocne. Oparcie jakie otrzymałem w fachowej poradzie podziałało uspokajająco. Serdecznie dziękuję serwisowi i panu Panie Marcinie. Pozdrawiam.
Włodzimierz
Porada (analiza prawna) została bardzo szybko i fachowo zrealizowana, a treść przedstawionej analizy jest całkowicie jasna dla osoby niebędącej prawnikiem.
Paweł, nauczyciel akademicki, 64 lata
Szybko, wyczerpująco, kompleksowo, wraz z interpretacją DKIS. Bardzo dziękuję
Grzegorz, urzędnik, 41 lat
Szybkość odpowiedzi, cena porady, mozliwość zadawania pytań dodatkowych. 
Emilia, 30 lat, rolnik

Andrzej
Dziękuję za wyczerpujące informacje 
Elżbieta
Dziękuję za bardzo szczegółowe, rzeczowe i fachowe poradnictwo w przedłożonej sprawie. Porada Pana rzuciła nam dużo światła i jesteśmy wdzięczni.
Zbigniew, 74 lata
Zrozumiałem sprawę na tyle by zastanowić się, o przeprowadzenie postępowania spadkowego, po zmarłych rodzicach. Postraszę chociaż nikczemnika że to zrobię ,czy to zrobię to przekalkuluję na ile gra warta świeczki. Dziękuje.
Stanisław
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź . Wszystkim polecam korzystanie z EPorady24.
 
Maria
Witam. Miałam obawy co do porad internetowych ale zależało mi na czasie więc postanowiłam spróbować i nie żałuję, profesjonalne podejście do sprawy ,wszystko wyjaśnione i pomocne polecam.
Małgorzata
Bardzo obszerna i szczera do bólu opinia. Dokładnie tego co potrzebowałem. Bez owijania w bawełnę, bardzo konkretnie i obszernie. Na mały minus pytanie dodatkowe złożone jako uzupełnienie zostały pominięte.
Maciej
Dziękuję bardzo za szybkie odpowiedzi i wyczerpujące informacje dotyczące mojej sprawy.
Mirosław
Jestem zadowolona z Waszych usług, już 2-gi raz dostaję odpowiedź, która jest wyczerpująca, napisana zrozumiałym (dla nie prawnika ) językiem i w ciągu doby, Trzymacie poziom już 10 lat i oby tak dalej. 
Krystyna, inżynier, 70 lat
Wszystko jest na najwyższym poziomie
Sebastian, 44 lata, mechanik samochodowy
Bardzo wysoko oceniam współpracę z serwisem , odpowiedz prawnika była wyczerpująca i rzetelna . 
Edyta
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Rozwiała moje wątpliwości. Pomogła mi w rozwiązaniu problemu.
Anna
W ciągu niespełna godziny otrzymałem wyczerpującą odpowiedź, a to bez wychodzenia z domu i \"szukania\" prawników. .
Roman, emeryt, 72 lata
Bardzo sprawnie i na temat.
Klaudiusz
Szybka odpowiedź, która została przesłana następnego dnia, to największy atut. Muszę też przyznać, że informacje były rzetelnie i wyczerpująco przedstawione. Dla mnie to wygodna forma rozwiewania wszelkich wątpliwości prawnych towarzyszących sprawom biznesowym - nie tracę czasu a koszty akceptowalne. 
Ewa
Błyskawiczna reakcja, gotowość do niezwykle wnikliwego pochylenia się nad problemem, cierpliwe wyjaśnianie tematów trudnych dla laika, a reasumując - bardzo profesjonalna opieka nad klientem - to może zasługiwać tylko na najwyższą ocenę!
Katarzyna, 53 lata
Bardzo dziękuję - szybko i profesjonalnie.
Beata
Po raz kolejny bardzo rzetelna i wyczerpująca odpowiedz na pytania.
Przemysław
Bardzo polecam ten serwis. Odpowiedzi otrzymałam szybko i rzetelnie podparte przepisami. 
Małgorzata
Jestem bardzo zadowolona z pomocy którą uzyskałam na portalu. Odpowiedź otrzymałam w ekspresowym tempie płacąc za to niewiele ponad 80 zł. Wiadomość którą dostałam była wyczerpująca, wszystkie informacje zostały przekazane w sposób jasny i zrozumiały. Dodatkowo były umieszczone wyroki SN z przeszłości na których mogłam się oprzeć. Polecam każdemu.
Katarzyna, 29 lat
Odpowiedz wyczerpująca,ale jak to zwykle bywa rodzą się następne pytania.
Bogusław

Umowa-zlecenie podlega przepisom Kodeksu cywilnego. Polega ona na tym, że przyjmujący zlecenie, tj. zleceniobiorca, zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, tj. zleceniodawcy (art. 734 § 1 K.c.). Czynnością prawną jest np. zawarcie umowy bądź reprezentowanie zleceniodawcy przed organami sądowymi lub administracyjnymi. Mimo że definicja umowy-zlecenia nie obejmuje zleceń dotyczących wykonywania faktycznych czynności, to w praktyce tę umowę często stosuje się także w odniesieniu do takich właśnie czynności, polegających np. na sprzątaniu pomieszczeń biurowych czy roznoszeniu ulotek, sprzedaży jabłek. Przepisy dotyczące umów-zleceń stosujemy bowiem do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami (art. 750 K.c.). Umowa-zlecenie może być zarówno odpłatna jaki i nieodpłatna. Postanowienia z tym zakresie zależą od woli stron. Jeżeli jednak ani z umowy, ani z innych okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za realizację zlecenia należy się wynagrodzenie. Co do zasady wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia (np. na podstawie przedłożonego rachunku), chyba że z umowy wynikają inne postanowienia w tym zakresie. Z reguły koszty związane z wykonanie zlecenia ponosi zleceniodawca.

Trzeba pamiętać, że od 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne będące zleceniobiorcami mają prawo do minimalnej stawki za godzinę wykonywanego zlecenia. Godzinowa stawka minimalna ma zastosowanie do każdej umowy-zlecenia, niezależnie od sposobu ustalania wynagrodzenia przez jej strony, tj. godzinowego, dziennego, tygodniowego czy miesięcznego. Przyjmując, że w 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł brutto, za godzinę wykonywania zlecenia należy zapłacić 13 zł. Niemniej minimalna stawka godzinowa wzrasta wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracowników. Nowe przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zawierają zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z godzinowej stawki minimalnej, jest to przepis bezwzględnie obowiązujący. Należy przyjąć, że jeśli stawka godzinowa zostanie zagwarantowana w wysokości wyższej niż minimalna, zrzeczenie jest możliwe tylko do wysokości różnicy wynikającej z zapewnionej stawki i stawki minimalnej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na terenie Polski wykonują pracę na podstawie umowy-zlecenia. Każda umowa-zlecenie zawarta po 13 stycznia 2000 r. bez względu na czas jej trwania, powoduje obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające ten obowiązek. Z tytułu wykonywania umowy-zlecenia powstaje również obowiązek ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczeniu chorobowemu zleceniobiorcy i osoby z nim współpracujące podlegają na zasadzie dobrowolności. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, jeżeli zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy-zlecenia.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania pracy na podstawie zlecenia istotne znaczenie ma fakt posiadania przez zleceniobiorcę innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń oraz fakt zawarcia tej umowy z własnym pracodawcą. Za pracownika uważa się bowiem osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Trzeba pamiętać, że wykonywanie umowy-zlecenia nie zawsze jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorca może bowiem jednocześnie pozostawać w stosunku pracy, wykonywać inną umowę-zlecenie, prowadzić pozarolniczą działalność, być rolnikiem, duchownym czy osobą pozostającą w stosunku służby. Występuje wówczas zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, gdzie jednym z tytułów jest wykonywanie pracy na podstawie-zlecenia. I tak osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie wykonująca umowę-zlecenie zawartą z innym podmiotem niż pracodawca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Natomiast z tytułu wykonywania umowy-zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają dla niej charakter dobrowolny, jeżeli:

  1. W umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie lub
  2. Nie ma zagwarantowanego co najmniej minimalnego wynagrodzenia, ale podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

W przypadku gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z tytułu wykonywania umowy-zlecenia.

Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia 26 lat. Do celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która:

  • kontynuuje naukę w tej samej szkole,
  • ukończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,
  • ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Ponadto za ucznia szkoły – do 30 września – uznaje się osobę, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców będących studentami nie ma znaczenia obywatelstwo ani kraj odbywania studiów. Zatem każdy student (do ukończenia 26 lat), bez względu na obywatelstwo i kraj odbywania studiów, spełnia warunki do zwolnienia z obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy-zlecenia. Tym samym Pani jako rolnik – zleceniodawca nie zgłasza tych osób do ubezpieczeń, a od uzyskiwanego wynagrodzenia nie rozlicza składek ZUS.

Jak wynika z przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), Pani jako rolnik, zatrudniająca osoby na umowę-zlecenie staje się ich pracodawcą i musi zgłosić się do ZUS jako płatnik składek. Zgłoszenie następuje przez złożenie formularza ZUS ZFA. Z kolei na formularzu ZUS ZUA (lub ZUS ZZA, jeśli będzie on podlegał tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu) dokonuje Pani zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń. Zleceniobiorca, jeżeli zlecenie z Panią jest jego jedynym zatrudnieniem i nie jest studentem, podlega w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zleceniodawca może też zgłosić zleceniobiorcę do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale tylko wtedy, jeśli ten złoży mu wniosek o przystąpienie do tego ubezpieczenia.

Obu zgłoszeń dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami zatrudnionej osoby (tu: od dnia oznaczonego w umowie-zleceniu jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania).

Za każdy miesiąc trwania umowy jest Pani zobowiązana do składania dokumentów rozliczeniowych za zatrudnioną osobę. Należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne za pracownika są wykazywane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA załączony do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (łączne składki, które za dany miesiąc należy wpłacić do ZUS). Dokumenty rozliczeniowe powinny być składane w terminie do 15. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni i w tym terminie składki powinny być opłacane.

Podstawę wymiaru składek ZUS pracowników, co do zasady, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uwzględnia się wszystkie wypłacone lub postawione do dyspozycji ubezpieczonego przychody stanowiące podstawę wymiaru składek. Za zatrudnionego pracownika, którego wynagrodzenie będzie równe co najmniej minimalnemu, należy opłacać składkę na Fundusz Pracy. Składka ta wynosi 2,45% podstawy wymiaru i jest w całości finansowana ze środków pracodawcy. Nie ma obowiązku jej opłacania, jeżeli zatrudniony pracownik ukończył 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 (lat w przypadku mężczyzn).

Jako że jako rolnik nie jest Pani przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to nie ma Pani obowiązku opłacać składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych zleceniobiorców.

Po zakończeniu wykonywania umowy-zlecenia musi Pani wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w organie rentowym na formularzu ZUS ZWUA, a także siebie jako płatnika składek, na formularzu ZUS ZWPA.

Składki na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe wynoszą:

  • ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
  • ubezpieczenia rentowe – 8% podstawy wymiaru,
  • ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
  • ubezpieczenie wypadkowe – od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru.

Jeszcze raz zaznaczam, umowa-zlecenie dla nie-studenta może rodzić tytuł tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli osoba ją wykonująca jest np. pracownikiem zatrudnionym w innym podmiocie w pełnym wymiarze czasu pracy i umowy zlecenia nie wykonuje na rzecz własnego pracodawcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przepisanie gospodarstwa w zamian za rentę i niespełnione zobowiązanie


Rodzice przekazali gospodarstwo bratu i bratowej w zamian za rentę. Jednocześnie umówili się z nim ustnie, że odpisze mi działkę jako rekompensatę, ponieważ był to ich cały majątek. W 1998 r. tata zmarł, jednak do tej pory nie zostało przeprowadzane po nim postępowanie spadkowe, mama nadal żyje. Obecnie bratowa nie zgadza się na dokonanie tego odpisu, a brat (mimo że się nie wypiera tej obietnicy) nie chce z nią o to walczyć. Czy jest możliwość wyegzekwowania tej ustnej umowy pomimo braku zgody bratowej?

Założenie firmy przez rolnika i opłacanie KRUS


Jestem rolnikiem, mam 2 ha ziemi, opłacam KRUS. Myślę o dodatkowym źródłem dochodu dla mnie, bo nie starcza mi dochodów na spokojne życie. Czy mogę założyć firmę i zostać na KRUS-ie?

Użyczenie gruntu rolnego a ryzyko zasiedzenia


Posiadamy nieruchomość rolną, której część (około 0,5 ha) to grunty rolne. Przed kilku laty pozwoliliśmy je uprawiać okolicznemu rolnikowi (bez żadnej umowy). Od całego areału opłacamy należne podatki. Obawiamy się, czy rolnik, który uprawia za naszym przyzwoleniem ziemię, będzie mógł wystąpić o zasiedzenie. Jak to uniemożliwić? W jaki sposób wypowiedzieć temu rolnikowi pozwolenie na dalszą uprawę ziemi?

Sprzedaż budynku mieszkalnego przez rolnika a zwolnienie z VAT


Rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczna planuje sprzedaż jednego z budynków mieszkalnych, w którym były wynajmowane pokoje (najem krótkoterminowy). Czy sprzedaż tego budynku mieszkalnego będzie zwolniona z podatku VAT? Rolnik jest podatnikiem podatku VAT z tytułu najmu krótkoterminowego, w latach ubiegłych dokonywał nakładów inwestycyjnych przekraczających 30% ceny nabycia, jest właścicielem budynku od 17 lat. Czy sprzedaż będzie zwolniona z podatku dochodowego?

Zabezpieczenie przed zasiedzeniem nieruchomości rolnych


Czy umowa dzierżawy chroni przed zasiedzeniem nieruchomości rolnej? Posiadam działki rolne, które są użytkowane przez inną osobę. Jak skutecznie zabezpieczyć się przed zasiedzeniem? Jak przerwać bieg zasiedzenia?

Zlecenie usług budowlanych osobie ubezpieczonej w KRUS


Prowadzę firmę wykonującą różne usługi budowlane. Chciałbym zlecać znajomemu rozliczającemu się w KRUS wykonywanie remontów małych mieszkań na podstawie umowy o dzieło. Czy w takiej sytuacji traci on ubezpieczenie w KRUS? Czy są jakieś obwarowania kwotowe co do wysokości wynagrodzenia? Czy mój znajomy może skorzystać z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu? Czy jego wynagrodzenie stanowi koszt uzyskania przychodu w mojej firmie? Czy jestem zobowiązany do zapłaty za niego jakichkolwiek składek? Ponadto chciałbym się dowiedzieć, czy jeśli ja jako przedsiębiorca wystawię klientowi, któremu wykonałem remont, fakturę za usługę remontu, którą de facto wykonał znajomy, to wtedy ta usługa ma ośmioprocentowy VAT, a ja mogę skorzystać ze zwrotu podatku VAT zapłaconego za materiały, które mają 23-procentowy VAT?

Działka rolna jako środek trwały firmy


Prowadzę działalność gospodarczą oraz posiadam gospodarstwo rolne. W drodze zamiany nabyłem użytkowanie wieczyste dwóch działek. Działka nr 1 na powiększenie mojego gospodarstwa, a nr 2 miałaby być środkiem trwałym mojej firmy (mam umowę użyczenia). Na obie działki mam przedwstępną umowę kupna. Czy mogę ująć tę drugą w środki trwałe? Jaką fakturę powinienem dostać i czy stowarzyszenie może ją wystawić?

Rolnik jako kierowca samochodu ciężarowego


Posiadam prawo jazdy kategorii C+E od 1990 roku i prowadzę gospodarstwo rolne, jestem rolnikiem. Chciałbym zakupić samochód ciężarowy w celu transportu swoich płodów rolnych w obrębie gospodarstwa i do skupów. Czy to wystarczy, żeby kierować autem, czy potrzebne są dodatkowe uprawnienia lub kursy?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »