Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie w KRUS a praca w Niemczech

Paula Dąbrowska • Opublikowane: 2016-10-21

Od kilku lat prowadzę gospodarstwo rolne. Aktualnie planuję wyjazd do Niemiec w celach zarobkowych (gospodarstwem zajmą się moi rodzice). Załóżmy, że podejmę tam legalną pracę. Czy mogę dalej opłacać składki w KRUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie w KRUS a praca w Niemczech

Czy osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników musi powiadomić KRUS o wyjeździe za granicę w celach zarobkowych?

Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która wyjeżdża do innego państwa członkowskiego i rozpoczyna wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub podejmuje tam pracę najemną u zagranicznego pracodawcy na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem tego państwa, zobowiązana jest do bieżącego powiadomienia o tym fakcie jednostki KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od podjęcia pracy, przedstawiając odpowiednie dokumenty np. umowę z pracodawcą.

Zatrudnienie się do pracy w Niemczech a ubezpieczenie w KRUS

Jeśli zostanie Pani zatrudniona w Niemczech (będzie Pani pracownikiem najemnym w rozumieniu rozporządzenia) to będzie Pani posiadać z tego tytułu ubezpieczenie w Niemczech. Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego, co oznacza, że można podlegać ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego w zakresie systemu zabezpieczenia społecznego. Czynnikiem decydującym o zastosowaniu właściwego ustawodawstwa osób aktywnych zawodowo jest miejsce wykonywania pracy – w Pani przypadku będą to Niemcy.

Według zawartego w art. 1 pkt a Rozporządzenia nr 883/2004 określenia „praca najemna” oznacza wszelką pracę lub sytuację równoważną, traktowaną jako taką do celów stosowania ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego, w którym taka praca lub sytuacja równoważna ma miejsce. Natomiast zgodnie z art. 1 pkt b Rozporządzenia nr 883/2004 określenie „działalność na własny rachunek” oznacza wszelką pracę lub sytuację równoważną, traktowaną jako taką do celów stosowania ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego, w którym taka praca lub sytuacja równoważna ma miejsce.

Czy trzeba zrezygnować z KRUS prowadząc działalność rolniczą w Niemczech?

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004 osoba, która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek w Państwie Członkowskim, a która udaje się, by wykonywać podobną działalność w innym Państwie Członkowskim, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy.

Jeżeli zatem prowadziłaby Pani podobną działalność rolniczą na terytorium Niemiec, jeszcze przez 24 miesiące mogłaby Pani być ubezpieczona w KRUS. W tym celu należałoby uzyskać zaświadczenie na formularzu A1 http://www.zus.pl/pliki/formularze_ue/Formularz_A1_PL.pdf od KRUS, które przedstawiłaby Pani swojemu pracodawcy w Niemczech.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy mogę płacić KRUS?

Czy mogę płacić KRUS?

Kilka lat temu nabyłem grunt orny o powierzchni 2 ha. Po 3 latach od nabycia dowiedziałem się w KRUS-ie, że jeżeli nie opłacam ubezpieczenia...

KRUS a bezrobocie

KRUS a bezrobocie

Jestem obecnie na urlopie wychowawczym. Po urlopie chciałabym podjąć inną pracę. Czy mogę się zwolnić i zarejestrować jako bezrobotna, jeśli mąż...

Prawo do emerytury rolniczej

Prawo do emerytury rolniczej

Rodzice wspólnie posiadają gospodarstwo rolne od 1990 r., tata ubezpieczony jest w ZUS. Mama natomiast po zakończeniu pracy, a co za tym idzie,...

Dzierżawa ziemi a ubezpieczenie w KRUS

Dzierżawa ziemi a ubezpieczenie w KRUS

Jestem właścicielką gospodarstwa rolnego, które planuję wydzierżawić. Do tej pory płaciłam KRUS. Czy według przepisów, po wydzierżawieniu komuś ziemi,...

Czy mogę stracić status rolnika?

Czy mogę stracić status rolnika?

Czy jako rolnik płacący KRUS mogę zostać prokurentem (z wynagrodzeniem) w spółce z o.o.? Czy od tych czynności muszę zapłacić składkę...

Jak udowodnić wpłaty do KRUS?

Jak udowodnić wpłaty do KRUS?

W 1978 r. rodzice przekazali mi gospodarstwo rolne, przez pięć lat byłem zwolniony z opłacania składek na Fundusz Emerytalno-Rentowy. Od 1983 do 1992 r....

Czy KRUS wykreśli mnie z ubezpieczenia?

Czy KRUS wykreśli mnie z ubezpieczenia?

Miesiąc temu ubezpieczyłem się w KRUS-ie na wniosek, czyli dobrowolnie. Nie prowadzę działalności gospodarczej, nie pracuję na „etacie”, nie...

Ubezpieczenie w KRUS, umowa zlecenie i zwolnienie chorobowe

Ubezpieczenie w KRUS, umowa zlecenie i zwolnienie chorobowe

Jestem ubezpieczona w KRUS-ie od dwudziestu kilku lat. W lutym 2018 podjęłam pracę na umowę-zlecenie, były to 2 godziny dziennie. Zleceniodawca nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »