Przekazanie ziemi rolnej dziecku a obowiązek prowadzenia działalności rolniczej i budowa

• Autor: Wioletta Dyl

Mój tata, który jest rolnikiem, 5 miesięcy temu kupił ziemię rolną o pow. 3,8 ha, następnie uzyskał warunki zabudowy pod budowę na nowej nieruchomości. Ja nie jestem rolnikiem. Czy w opisanej sytuacji tato może przekazać mi w darowiźnie nieruchomość bez obostrzenia prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej? Zakupione grunty są klasy IV i VI (niemineralne). Czy będę miał obowiązek prowadzenia działalności rolniczej na tych gruntach i czy będę mógł na nich budować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie ziemi rolnej dziecku a obowiązek prowadzenia działalności rolniczej i budowa

Budowa na gruntach rolnych

Jak Pan zapewne już wie, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego określa, jaki grunt możemy kupić, nie będąc rolnikiem. Przyszły nabywca działki rolnej nie musi być rolnikiem, jeśli nabywa działkę mniejszą niż 1 ha. Przy czym nabycie działki rolnej poniżej 30 arów następuje na podstawie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Żadna inna osoba poza rolnikiem nie może wybudować się na gruntach rolnych bez wcześniejszej zmiany przeznaczenia tych gruntów. Warunki zabudowy nie mogą również zostać wydane dla terenów, na które nałożony został obowiązek uprzedniego uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne, czyli dla gruntów rolnych klas I-III.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Częściej jednak wyłączenie gruntu rolnego z produkcji jest jednym z koniecznych warunków uzyskania pozwolenia na budowę domu na działce rolnej. Nie podaje Pan, czy takie wyłączenie nastąpiło w przypadku uzyskania warunków zabudowy przez Pańskiego ojca, nadto należy pamiętać, że zmiana przeznaczenia działki rolnej nie może przekraczać 0,5 ha.

Zobacz również: Darowizna ziemi rolnej przed upływem 5 lat

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Darowizna gruntów rolnych osobie najbliższej

Te wszystkie obostrzenia związane z nabyciem działki rolnej nie dotyczą jednak Pana jako syna rolnika. Działki rolne mogą bowiem nabyć osoby blisko spokrewnione z rolnikiem, a więc dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice bądź małżonek i to nawet w sytuacji, kiedy wcześniej nie miały nic wspólnego z rolnictwem.

Podobnie wygląda kwestia darowizny. Przepisy, na podstawie których sporządza się umowę darowizny, określone są w art. 888 Kodeksu cywilnego (K.c.). Tym samym nie ma przeszkód w przekazaniu ziemi rolnej w formie darowizny przez rodziców na rzecz swoich dzieci.

Zobacz również: Budowa domu na działce rolnej rodziców

Jak przebiega procedura odrolnienia gruntów rolnych?

Natomiast procedurę odrolnienia i zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jak również ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z ww. ustawą – na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczyć przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki, a w razie ich braku grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.

W wypisie z rejestru gruntów, który pobiera się z miejscowego ośrodka geodezyjnego, opisany jest rodzaj i klasa gruntów. I tak dla gruntów rolnych wyróżnia się następujące klasy:

  • I, II i III (a, b) – to grunty pochodzenia organicznego albo mineralnego, które stanowią wysoką wartość dla produkcji rolnej. W przypadku takich gruntów może się zdarzyć, że inwestor ze starostwa otrzyma odmowę odrolnienia. Dodać jeszcze trzeba, że dokumentem wyrażającym zgodę na odrolnienie jest decyzja administracyjna.
  • IV (a, b), V i VI – to grunty powstałe z gleb o pochodzeniu organicznym czy mineralnym, grunty słabsze i o mniejszej wartości dla produkcji rolnej. W tym przypadku zazwyczaj nie ma problemów z ich wyłączeniem z produkcji rolnej i wydawana jest opinia.

Dla gruntów z oznaczeniem B, czyli budowlanych, nie jest wymagane odrolnienie.

Jeśli dla danego terenu nie został wydany plan zagospodarowania przestrzennego, zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze (z wyjątkiem najwyższych klas bonitacyjnych I-IIIb, których przeznaczenie na cele nierolnicze może być określone wyłączenie w planie miejscowym) odbywa się w drodze wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Obowiązek zamiany przeznaczenia gruntu wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje jednak gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Zmiana przeznaczenia takich gruntów może odbyć się w decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem co do zasady, jeżeli chodzi o grunty rolne, poza gruntami wytworzonymi z gleb pochodzenia mineralnego klas IV-VI, w przypadku odrolnienia istnieje obowiązek uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie. O tym, czy grunt określony w ewidencji gruntów jako użytek rolny wymaga wyłączenia z produkcji rolnej, decyduje więc jego klasa bonitacyjna. Jeśli jest słabej jakości, formalne wyłączenie nie jest konieczne. Może to dotyczyć użytków rolnych klas IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego lub nie.

Zobacz również: Przepisanie majątku za życia na jedno z dzieci

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »