Siedlisko na zalesionej działce

• Data: 2023-08-11 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Chciałbym założyć siedlisko na działce leśnej. Obecnie właścicielem jest ojciec. Działka zalesiona 70 lat temu przez dziadka ze względu na dużą powierzchnię gospodarstwa rolnego. W latach 90. zostało to podzielone na mojego ojca i wujka. Ojciec otrzymał część leśną w wielkości 10 ha. Czy jest jakaś szansa uzyskania zgody na takie siedlisko?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Siedlisko na zalesionej działce

Ochrona gruntów leśnych

Zacznę od tego, że grunty leśne są jednymi z tych gruntów, które podlegają szczególnej ochronie według zapisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zwanej dalej: u.o.g.r.l.).

Ochrona ta obejmuje m.in. ograniczone możliwości zabudowy takiego gruntu. Jeżeli więc grunt ma przeznaczenie leśne (zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez właściwego starostę), ewentualna możliwość jego zabudowy zależy od spełnienia wielu odrębnych przesłanek. Zatem na początku należy sprawdzić, czy na pewno grunt ma przeznaczenie leśne (gdyby np. był to grunt zadrzewiony, wówczas można by spróbować z przywróceniem go do rolniczego użytkowania). Natomiast jeżeli użytek oznaczony jest klasyfikacją „Ls”, mamy do czynienia z typowym obszarem leśnym, w przypadku którego niezbędne jest wyjaśnienie przede wszystkim kwestii, o których poniżej.

Sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Po pierwsze należy ustalić, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej: mpzp) czy tez nie. Bowiem zgodnie z art. 7 ust. 1 u.o.g.r.l.


przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (a siedlisko rolnicze spełnia definicje celu nieleśnego), wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2 ww. ustawy, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nadto w myśl wspomnianego ust. 2 przeznaczenie na cele nieleśne wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu izby rolniczej. Zatem sytuacja byłaby prosta, gdyby na wskazanym przez Pana obszarze obowiązywał mpzp. To, czy obowiązuje, proszę ustalić w gminie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustalenie warunków zabudowy dla siedliska

Jeżeli zaś po dokonaniu ustaleń okaże się, że na działce nie obowiązuje mpzp, wówczas należy zweryfikować, czy dla wybranego terenu spełniony byłby warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 9zwanej dalej: u.p.z.p.). Bowiem w przypadku braku mpzp jedyną podstawą do wybudowania siedliska rolniczego na gruncie leśnym byłaby decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Niemniej jednak wskazuję, że jedną z przesłanek umożliwiających uzyskanie takiej decyzji od właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) jest fakt, że teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.

W sytuacji, gdyby okazało się, że powyższa przesłanka jest spełniona, wówczas można spróbować wystąpić do właściwego organu o wydanie stosownej decyzji o warunkach zabudowy i po jej uzyskaniu (jeżeli spełnione zostaną również pozostałe przesłanki z art. 61 u.p.z.p.) na tej podstawie zrealizować inwestycję obejmującą utworzenie nowego siedliska rolniczego.

Natomiast w przypadku, gdy nie będzie obowiązującego mpzp dla wybranego obszaru i nie będzie możliwości uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy, wówczas co do zasady nie będzie możliwości utworzenia nowego siedliska rolniczego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »