Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ubezpieczenie w KRUS a podjęcie zatrudnienia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-02-15 • Aktualizacja: 2022-08-01

Mam pytanie odnośnie ubezpieczenia w KRUS. Jeśli posiada się ubezpieczenie dobrowolne i opłaca się dobrowolnie składkę KRUS, czy można być zatrudnionym na umowę o pracę (lub inny rodzaj umowy) i w jakim wymiarze czasu i do jakiej kwoty? Mam powyżej 12 lat składkowych w KRUS, mąż przeszedł na wcześniejszą emeryturę, nie jesteśmy rolnikami, nie posiadamy już ziemi.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie w KRUS a podjęcie zatrudnienia

Kto jest uprawnionych do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

Co do zasady podjęcie jakiejkolwiek pracy skutkującej objęciem ubezpieczeniem w ZUS powoduje, że nie można już opłacać ubezpieczenia w KRUS.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Zobacz również: Umowa o pracę a KRUS

Ubezpieczanie w KRUS a umowa o pracę, zlecenie i dzieło

Każda umowa o pracę powoduje podleganie innemu ubezpieczeniu, więc niezależnie od tego jaki areał Państwo posiadają i jak długo opłacacie składki – ubezpieczeni w KRUS przy umowie o prace być nie możecie.

Umowa-zlecenie także rodzi taki obowiązek, więc wyłącza podleganie pod ubezpieczenie rolników. Umowa o dzieło jest wolna od tego ograniczenia, gdyż z umowy tej nie trzeba opłacać składek na ZUS.

Zgodnie z art. 5a ustawy rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2528 zł.

Jest to jedyny wyjątek pozwalający na łączenie prowadzenia działalności gospodarczej z ubezpieczeniem w KRUS – ale Państwa on nie dotyczy, gdyż Państwo są ubezpieczeni na wniosek, a nie z mocy ustawy.

Słowem nie może Pani być zatrudniona na umowę o pracę (czy zlecenie) bez względu na wysokość osiąganego przychodu i jednocześnie opłacać ubezpieczenia w KRUS.

Zobacz również: Jak zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »