Czy potrzebna jest zgoda KOWR na sprzedaż działki rolnej 1 ha z warunkami zabudowy?

• Autor: Marek Gola

W wyniku darowizny od ojca w 2019 r. stałem się właścicielem działki rolnej o powierzchni 2,1 ha. Działkę otrzymał mój tata w ramach spadku po siostrze, która była właściciel działki klasy 4 od 20 lat, nie będąc rolnikiem, nigdy jej nie wykorzystywała rolniczo. Jestem w trakcie podziału powierzchni poniżej 2 ha na działki o powierzchni ok. 1 tys. m2 (1 ha) plus drogi dojazdowe. Nie było planu zagospodarowania, otrzymałem od gminy warunki zabudowy (budownictwo jednorodzinne) na podzielone działki. Czy w przypadku zbycia pojedynczo tych podzielonych działek wraz z warunkami zabudowy muszę przed upływem 5 lat występować o zgodę na ich zbycie do KOWR-u?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy potrzebna jest zgoda KOWR na sprzedaż działki rolnej 1 ha z warunkami zabudowy?

Zgoda na zbycie działek rolnych

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym w celu odpowiedzi na Pańskie pytanie w pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów ustawy o z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Obowiązek uzyskania zgody dyrektora generalnego KOWR-u na nabycie nieruchomości rolnej oraz inne ograniczenia związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości rolnych wynika właśnie z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 1a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) nieruchomości rolnych:

a) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396, 568 i 1086),

b) o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,

c) będących drogami wewnętrznymi,

d) sprzedanych na podstawie art. 42 ust. 1 lub 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

e) w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości;

2) udziałów we współwłasności nieruchomości, o których mowa w pkt 1. Zgodnie z powyższym przepisem wyłączono spod obostrzeń ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara, co w konsekwencji umożliwia co do zasady zbycie nieruchomości rolnej bez konieczności uzyskania zgody Dyrektor Generalnego KOWR”.

Zobacz również: Sprzedaż działki rolnej poniżej 1 ha

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zbycie działek podzielonych na mniejsze niż 0,3 ha

W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym, jeżeli uda się Panu podzielić nieruchomość w opisany przez Pana sposób, tj. na działki poniżej 0,3 hektara, a następnie dla każdej z nieruchomości założy Pan osobną księgę wieczystą, to będzie Pan zwolniony z obowiązku związanego z uzyskaniem zgody dyrektora generalnego KOWR-u oraz innych obostrzeń związanych ze zbyciem nieruchomości rolnej uregulowanych w ustawie.

Zobacz również: Sprzedaż ziemi rolnej przed upływem 5 lat a podatek

Założenie ksiąg wieczystych dla podzielonych działek

Wymóg założenia odrębnej księgi wieczystej podyktowany jest tym, że art. 1a pkt 1) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego mówi o „nieruchomościach”, a nie o działkach. Zgodnie z prawem rzeczowym oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok z 26 lutego 2003 r. o sygn. akt: CKN 1306/12 oraz wyrok z 23 września 1976 r. o sygn. akt: II CR 361/70) nieruchomości jest tyle, ile ksiąg wieczystych. Nie ma też przeszkód, by dwie nieruchomości sąsiadujące ze sobą należały do jednego właściciela. Podsumowując, jeżeli uda się Panu zgodnie z prawem wyodrębnić nieruchomości o powierzchni poniżej 0,3 ha, przy ich zbyciu nie będzie Pan musiał uzyskać zgody dyrektora generalnego KOWR-u.

Zobacz również: Podatek od sprzedaży pola

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »