Zasiłek macierzyński dla żony rolnika

Jestem żoną rolnika i jestem na KRUS-ie z mocy ustawy. Dodatkowo pracuję na umowę-zlecenie. Jestem w ciąży i chciałabym iść na zwolnienie lekarskie. Nie jestem objęta ubezpieczeniem chorobowym w pracy na zlecenie. Czy jeśli byłabym nim objęta (złożyłabym deklarację), miałabym prawo do zasiłku chorobowego i z KRUS-u i z ZUS-u? Czy zasiłek należałby mi się tylko z KRUS-u? Czy po urodzeniu dziecka będę mogła pobierać zasiłek macierzyński i z KRUS-u, i z uwagi na umowę-zlecenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek macierzyński dla żony rolnika

Kto może być objęty ubezpieczeniem w KRUS-ie?

W świetle wprowadzonych od 1 stycznia 2015 r. przepisów art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, po ich zmianie od 31.12.2016 r. na mocy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 277 ze zm.) rolnicy i domownicy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS-ie z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, jeżeli spełniają warunki określone tym przepisem.

Warunkami tymi są:

  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wymienionych umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej,
  • nieprzekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu (limitu przychodu) osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres (w okresie do dnia 30 grudnia 2016 r., tj. do nowelizacji przepisów art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, obowiązywała kwota przychodu odpowiadająca połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Zobacz również: KRUS a zasiłek macierzyński

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Objęcie ubezpieczeniem z ZUS-u

Przepisy nakazują oskładkowanie wszelkich umów zawartych na kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia, rolnik powinien zostać objęty ubezpieczeniem społecznym ZUS na takich samych zasadach jak zleceniobiorca, który nie ma innego zatrudnienia.

Rolnik wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia albo też umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ZUS-ie od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia jej rozwiązania bądź wygaśnięcia (art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 13 pkt 2 ustawy systemowej) na takich samych zasadach jak każdy inny zleceniobiorca.

Podstawą wymiaru składek zleceniobiorcy jest przychód ustalany w taki sposób, w jaki traktują go przepisy podatkowe. Do podstawy nie wlicza się:

  • kwot zasiłków z ubezpieczenia społecznego (jeśli takie przysługują zleceniobiorcy) oraz
  • dodatkowych przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeśli zleceniobiorca otrzymuje jedynie stałe miesięczne wynagrodzenie, jego kwota brutto stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi podstawa na ubezpieczenie społeczne pomniejszona o wysokość składek finansowanych przez ubezpieczonego.

Zobacz również: KRUS umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w ciąży

Mając dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z umowy-zlecenia, musiałby Pani odczekać 90 dni, aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego z umowy-zlecenia.

Natomiast w przypadku umowy-zlecenia i zasiłku macierzyńskiego okres wyczekiwania nie jest wymagany. Jednak zgodnie z przepisami KRUS zasiłek macierzyński nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński z KRUS-u jest wykluczony w przypadku pobierania zasiłku z innego tytułu.

Zobacz również: Czy żona rolnika jest współwłaścicielem gospodarstwa?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »