Umowa o dzieło a KRUS oraz opłacenie brakujących składek do emerytury

• Autor: Tomasz Krupiński

Do jakiej kwoty można zarobić na umowę o dzieło w ciągu roku? Czy można zapłacić składki w KRUS-ie brakujące lata, tak aby mieć prawo do emerytury? Przykładowo: ktoś jest 20 lat w KRUS-ie i potrzebuje zapłacić składki za 5 lat. Ile by to opłacenie składek ewentualnie kosztowało?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o dzieło a KRUS oraz opłacenie brakujących składek do emerytury

Zarobki z umowy o dzieło

Umowa o dzieło to zwykła umowa cywilnoprawna. Stanowi samodzielne źródło dochodów do opodatkowania. Nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Jeżeli ktoś nie otrzymuje świadczenia z ZUS-u na zasadach szczególnych (przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego), to nie ma żadnej górnej granicy dochodów, jakie można uzyskać z umowy o dzieło. Jedynym wyznacznikiem są progi podatkowe.

W roku przyszłym [2022] z umowy o dzieło – przy braku innych odchodów opodatkowanych wg skali podatkowej – dochód do 30 000 zł jest wolny od podatku. Kwota powyżej 30 000 do 120 000 opodatkowana jest stawką 17%. A kwoty ponad 120 000 to stawka 32%.

Zobacz również: Podejmowanie dodatkowej pracy przez osoby prowadzące działalność rolniczą

Emerytura z KRUS-u

20 lat ubezpieczenia w KRUS-ie nie daje prawa do świadczenia z KRUS-u. Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), stosownie do art. 19 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), który spełnia łącznie następujące warunki:

  • osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Ustawa przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury rolniczej, jeśli do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił on łącznie warunki dotyczące:

  • osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
  • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Ustawa o KRUS przewiduje doliczenia wskazanych w ustawie okresów (art. 20) do okresów ubezpieczenia rolniczego. „Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy:

1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990;

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.

3) od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi” [przepisy emerytalne to przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych].

Możliwość łączenia okresów ubezpieczenia społecznego w KRUS-ie i ZUS-ie przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury rolniczej mają tylko osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. W przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu nie zalicza się również przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej.

Osoba, która po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego nabędzie prawo do emerytury rolniczej (czyli będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu) oraz do emerytury pracowniczej, będzie miała prawo do wypłaty obu świadczeń emerytalnych.

Niestety nie ma takiej instytucji jak „dokupienie” lub „zakupienie” brakujących lat ubezpieczenia rolniczego. Nie ma także możliwości zapłacenia składek za kilka lat celem zwiększenia swego okresu ubezpieczeń rolniczych.

Zobacz również: Czy można łączyć składki ZUS i KRUS?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »