Opóźnienie z zapłatą składki KRUS

Jestem ubezpieczona w KRUS-ie. Z powodu niezależnego ode mnie spóźniłam się z zapłaceniem składki KRUS o 2 tygodnie. Pani dzisiaj dzwoniła oburzona, że mam wyjaśnić, dlaczego nie zapłaciłam w terminie. Inaczej zostanę wyrzucona z KRUS-u. Jakie pismo powinnam wysłać do KRUS-u?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opóźnienie z zapłatą składki KRUS

Zapłacenie składki po terminie

Prawda jest faktycznie taka, że osoby ubezpieczone w KRUS-ie na wniosek muszą zwracać wnikliwą uwagę na terminowość opłacania składek, bowiem konsekwencje wynikające z nieterminowego opłacenia składki są niestety bardzo niekorzystne.

Otóż zgodnie z art. 3 ust. 4 i art. 3a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników nieopłacenie składki w terminie jest traktowane jako odstąpienie od ubezpieczenia na wniosek chyba, że przed upływem terminu płatności składki rolnik złożył podanie o jego odroczenie albo udowodni, że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było skutkiem siły wyższej.

Wystąpienie z siły wyższej

Przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie sądowym, że „siłą wyższą” jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia oraz niezawinione przez daną osobę, np. klęska żywiołowa, wypadek, nagła choroba o gwałtownym przebiegu, która uniemożliwiła wykonanie normalnych czynności.

Pismo do KRUS-u

W związku z powyższym rolnik, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może zwrócić się do właściwej ze względu na siedzibę działalności jednostki KRUS-u, w której podlega ubezpieczeniu, z wnioskiem o odroczenie terminu płatności bieżącej składki. Niemniej, aby podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, wniosek taki winien być złożony przed ustawowym terminem płatności, a wpłata dokonana w nowo ustalonym terminie. Tego Pani nie zrobiła. Składki zaś opłacone po wyznaczonym terminie zapłaty powodują, że ubezpieczenie ustaje i taka spóźniona osoba zostaje wyłączona z dobrowolnego ubezpieczenia społecznego rolników.

Jedyne, co Pani teraz może zrobić, to starać się o przywrócenie ubezpieczenia w KRUS-ie, które może mieć miejsce w nadzwyczajnych sytuacjach. Należy wówczas udowodnić, iż nieterminowe opłacenie składek było skutkiem działania „siły wyższej”. I taki wniosek musi Pani jak najszybciej złożyć. We wniosku musi Pani wskazać, ze przyczyną zapłacenia składki po terminie była siła wyższa, czyli zdarzenie nadzwyczajne i niezależne od Pani, opisać tę siłę wyższą i udowodnić (np. zaświadczeniem lekarskim itp.), wnosząc o przywrócenie Pani ubezpieczenia w KRUS-ie.

Jeśli organ nie podzieli Pani wniosku, pozostaje odwołanie do sądu. Natomiast jeśli była Pani chora, było to nagłe, powodowało pobyt w szpitalu i nie miał kto przelać kwoty, albo drogie leczenie spowodowało, że nie miała Pani kwoty na składkę, to udowadniając to, ma Pani szanse po złożeniu wniosku na przywrócenie ubezpieczenia w KRUS-ie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »