Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-10-28 • Aktualizacja: 2022-08-10

Niedawno zmarł brat, który posiadał gospodarstwo rolne. Był kawalerem, nie zostawił testamentu. Matka żyje, ma zapisane dożywocie. Kto dziedziczy po zmarłym? Mam też 3 siostry. Czy można podzielić gospodarstwo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela

Kto w kolejności dziedziczy po zmarłym?

Poniżej postaram się wyjaśnić Panu wątpliwości związane z dziedziczeniem spadku po zmarłym bracie.

Kodeks cywilny (K.c.) w części dotyczącej spadków ustala reguły zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i na podstawie testamentu.

Według art. 93 § 1 K.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom (czyli wnukom spadkodawcy) w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

W przypadku braku dzieci (zstępnych) spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. W sytuacji braku dzieci i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Te reguły dotyczą jedynie sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. W przeciwnym wypadku dziedziczenie następuje zgodnie z treścią rozrządzenia testamentowego.

Jak zatem wynika z powyższych zasad dziedziczenia, spadek po Pana bracie odziedziczy Pana mama w 1/2 udziału w spadku, a pozostała 1/2 udziału przypadnie Panu i Pana rodzeństwu w częściach równych. Ustanowienie służebności osobistej na rzecz mamy nie przeszkadza w przeprowadzeniu podziału spadku.

Zobacz również: Podział gospodarstwa rolnego

Jak podzielić między spadkobierców nieruchomość rolną odziedziczoną w spadku?

Podział nieruchomości w trakcie działu spadku może być bowiem dokonany w sądzie tylko w następujący sposób:

  1. Sąd dokona podziału fizycznego nieruchomości i przyzna nowo powstałe nieruchomości dotychczasowym współwłaścicielom (zasadzając ewentualne spłaty i dopłaty). Taki podział zostanie dokonany o ile nieruchomość da się fizycznie podzielić.
  2. Sąd przyzna własność nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli i zarządzi spłatę odpowiadającą wartości udziałów pozostałych współwłaścicieli.
  3. Sąd może orzec o sprzedaży nieruchomości i podziale kwoty uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy spadkobierców odpowiednio do ich udziałów w majątku.

Jeżeli spadkobiercy dojdą do porozumienia i zaproponują swój wariant podziału nieruchomości, to sąd może podzielić nieruchomość po ich myśli. A więc w Pana sprawie wszystko zależy od tego, czy Pana rodzeństwo zgodzi się na ugodowy dział spadku. W zasadzie sąd związany jest sposobem podziału podanym przez spadkobierców w zgodnym wniosku. Sąd może od tego odstąpić jedynie wówczas, gdy występuje sprzeczność proponowanego podziału z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub gdy podział naruszałby w sposób rażący interesy osób uprawnionych.

Brak zgody spadkobierców na sposób podziału spadku - co zrobić?

 

W razie braku zgodnego wniosku o dział spadku sąd powinien dokonać działu spadku z uwzględnieniem składu dzielonego spadku oraz interesów poszczególnych współspadkobierców. Oczywiście tak czy inaczej powinien Pan wnieść wniosek z zaproponowanym przez siebie sposobem działu spadku po bracie, jeżeli to Pan będzie wnioskodawcą w sprawie podziału.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »