Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Doliczenie pracy u rodziców w gospodarstwie rolnym do emerytury

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-06-12 • Aktualizacja: 2022-08-16

Urodziłam się w roku 1959. W latach 1971–1978 mieszkałam z rodzicami, którzy posiadali gospodarstwo rolne. W latach 1975-1978 uczęszczałam do szkoły średniej oddalonej od domu ok. 7 km. Czy ten okres, kiedy mieszkałam z rodzicami w gospodarstwie rolnym, mogę wliczyć do stażu pracy na poczet emerytury nauczycielskiej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doliczenie pracy u rodziców w gospodarstwie rolnym do emerytury

Art. 86 Karty Nauczyciela stanowi, iż nauczyciel oraz członek jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem przepisów ustawy. Tak więc sięgnąć należy do art. 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym „przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je jak okresy składkowe:

1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5–7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu”.

Okresy pracy rolniczej traktuje się jako okresy składkowe, o ile w czasie podlegania zaopatrzeniu emerytalnemu rolników, tj. od dnia 1 stycznia 1978 r. (por. wyrok SN z dnia 22 stycznia 2003 r., sygn. akt II UK 51/02, OSNPUSiSP 2004, nr 7, poz. 127), a potem ubezpieczeniu społecznemu rolników (tj. od dnia 1 stycznia 1983 r.), ubezpieczony opłacał składki na to ubezpieczenie; ewentualnie mając ukończone 16 lat prowadził (tj. był rolnikiem przed dniem 1 lipca 1977 r.) lub pracował (tj. miał inny status niż rolnik przed dniem 1 stycznia 1983 r., bo od tej daty rolnicy mieli obowiązek opłacania składek również za domowników) w gospodarstwie rolnym. Należy podkreślić, iż przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych okresy pracy rolniczej bierze się pod uwagę dopiero po uwzględnieniu wszystkich udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych. Jeżeli więc z okresem pracy rolniczej zbiega się jakiś inny okres ubezpieczenia (składkowy lub nieskładkowy), to do nabycia prawa do emerytury/renty zaliczyć należy okres składkowy lub nieskładkowy W przypadku Pani chodzi o okres 1971–1978 r,, a więc dotyczy on pkt 2 oraz częściowo pkt 3 wskazanych powyżej.

W myśl ustawy, aby doliczyć okres przed 1 lipca 1977 r., należało gospodarstwo rolne prowadzić, co oznaczało własność lub dzierżawę gospodarstwa. Do doliczenia okresu po 1 lipca 1977 r., ale przed 1 stycznia 1983 r. wystarczyła praca w gospodarstwie rolnym własnym lub osoby bliskiej (jako domownik). W latach 1975–1978 Pani do szkoły średniej oddalonej od domu ok. 8 km. W mojej ocenie okresem, który podlegałby zaliczeniu, był okres od lipca 1977 r. do 1978 r., bowiem orzecznictwo sądów pozwala na uwzględnienie okresu pracy w gospodarstwie rolnym także wówczas, gdy praca ta faktycznie nie była codziennie wykonywana, lecz była gotowość do codziennego jej wykonywania w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie, a więc dyspozycyjność w tym zakresie.

Zobacz również: Staż pracy do świadczenia przedemerytalnego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »