Porady Prawne online

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Opisz nam swój problem i zadaj pytania klikając TUTAJ.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatki i klasyfikacja gruntów rolnych - Porady prawne

Posiadacze gruntów lub budynków są zobowiązani do zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości, w zależności od celu ich wykorzystania. Jak sama nazwa wskazuje, podatek rolny odprowadzany jest od gruntów sklasyfikowanych jako rolne i liczony jest w oparciu o ustaloną przez Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta. Zarówno wysokość podatku od nieruchomości, jak i podatku rolnego ustalana jest przez każdą gminę w drodze uchwały rady gminy.

Opublikowane: 2023-05-31

Zgłoszenie lasu zasadzonego na gruncie ornym

Zgłoszenie lasu zasadzonego na gruncie ornym

Posiadam gospodarstwo rolne, w którym zatrudniona jest żona, i z tego tytułu ubezpieczona jest w KRUS-ie. W 2018 roku sporządzona została między mną a moim bratem umowa użyczenia na prowadzenie działalności gospodarczej połowy powierzchni budynku...

Opublikowane: 2023-03-10

Nałożenie opłaty adiacenckiej po podziale działki rolnej

Nałożenie opłaty adiacenckiej po podziale działki rolnej

Gmina usiłuje mnie nakłonić do złożenia wniosku o podział będącej moją własnością działki rolnej (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami), dla której nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi im o przeznaczenie części tej mojej...

Opublikowane: 2022-12-05

Darowizna nieruchomości rolnych w rodzinie a podatek VAT

Darowizna nieruchomości rolnych w rodzinie a podatek VAT

Pytanie dotyczy ewentualnego opodatkowania darowizny VAT-em. Rodzice zamierzają podarować bratu i mnie w udziale po 50% dwie nieruchomości rolne . Są to działki niezabudowane. Pierwsza to ziemia rolna o pow. 4 hektarów. Do tej pory rodzice wynajmowali tę...

Opublikowane: 2022-11-21

Zwolnienie z podatku od nieruchomości działki wpisanej do rejestru zabytków

Zwolnienie z podatku od nieruchomości działki wpisanej do rejestru zabytków

Dzień dobry, jestem właścicielem 2 działek, są to: zabytkowy park wpisany do rejestru zabytków wykorzystywany na działalność gospodarczą, od której płacę podatek, działka o pow. 2 ha po PGR, wcześniej klasyfikowana jako rolna, natomiast po ostatniej zmianie klasyfikacji...

Opublikowane: 2022-09-05

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Wraz z żoną chcemy kupić działkę, która jest oznaczona w księgach wieczystych jako działka rolna, natomiast w planach miejskiego zagospodarowania przestrzennego zapisana z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną. Działka wydzielona granicami łączna...

Opublikowane: 2022-08-12

Zakup maszyn rolniczych na wynajem przez rolnika w ramach działalności gospodarczej

Zakup maszyn rolniczych na wynajem przez rolnika w ramach działalności gospodarczej

Prowadzę od lat działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym artykułami gospodarstwa domowego. Z tego tytułu jestem czynnym podatnikiem VAT-u. Prowadzę też gospodarstwo rolne w zakresie produkcji roślinnej jako rolnik ryczałtowy. W ramach prowadzonej...

Opublikowane: 2021-11-15

Dzierżawa ziemi rolnej przez spółkę z o.o. a zwolnienie z podatku CIT

Dzierżawa ziemi rolnej przez spółkę z o.o. a zwolnienie z podatku CIT

Spółka z o.o. prowadzi gospodarstwo rolne, uprawę zbóż i jest właścicielem ziemi. Wspólnicy postanowili o dzierżawie ziemi rolnej dla rolnika indywidualnego. Czy dzierżawa będzie zwolniona z podatku CIT na koniec roku? Dzierżawa zwolniona jest z podatku...

Opublikowane: 2021-10-15

Zmiana klasyfikacji gruntów i budynków bez wiedzy właściciela

Zmiana klasyfikacji gruntów i budynków bez wiedzy właściciela

Czy gmina może zmienić klasyfikację mojej działki z nieużytków na drogę gminną bez mojej wiedzy? Dopiero teraz tę zmianę zauważyłam w piśmie o podatku rocznym. Widać, że zmiana klasyfikacji gruntów i budynków nastąpiła parę lat temu, a ja to...

Opublikowane: 2021-10-08

Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków

Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków

Otrzymałem nową decyzję w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Ku mojemu zaskoczeniu jest to kwota kilkukrotnie wyższa od tej z poprzedniego roku. Z pism urzędowych dowiedziałem się, że dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków...

Opublikowane: 2021-10-01

Naliczenie opłaty adiacenckiej po podziale gruntów rolnych

Naliczenie opłaty adiacenckiej po podziale gruntów rolnych

W ubiegłym roku przeprowadziłem podział moich gruntów rolnych, w wyniku którego powstały trzy mniejsze działki. Dwie z nich zapisałem w darowiźnie córce, a jedną przeznaczyłem pod własny dom. Gmina przeprowadziła postępowanie, w rezultacie stwierdzono,...

Opublikowane: 2021-09-10

Zasiedzenie działki rolnej i złożenie zeznania SD-3 w urzędzie skarbowym

Zasiedzenie działki rolnej i złożenie zeznania SD-3 w urzędzie skarbowym

Żona prawomocnym wyrokiem sądu uzyskała zasiedzenie działki rolnej (w 1985 r.) i włączyła ją do swojego gospodarstwa rolnego. Urząd skarbowy domaga się ode mnie złożenia zeznania SD-3 i ujawnienia 1/2 zasiedzenia – jednocześnie żona ma złożyć...

Opublikowane: 2021-07-30

Działka porośnięta drzewami określona w planie zagospodarowania przestrzennego jako leśna

Działka porośnięta drzewami określona w planie zagospodarowania przestrzennego jako leśna

Posiadam działkę ok. 1 ha w centrum wsi porośniętą ok. 20-letnimi drzewami. Gmina jest w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w planie ujęła moją działkę jako leśną. W studium zagospodarowania jest to strefa osadniczo-rolna....

Opublikowane: 2021-04-26

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Posiadam działkę o powierzchni 0,75 ha, która została podzielona na mniejszą: 0,3 ha i trzy działki po 0,11 ha. Te trzy działki stanowią jedną działkę rolną i są wykorzystywane do produkcji rolniczej, ponadto posiadam gospodarstwo rolne powyżej 1 ha. Czy od tej...

Opublikowane: 2021-02-15

Odmowa udzielenia zwolnienia z podatku rolnego ze względu na wyczerpanie limitu de minimis w rolnictwie

Odmowa udzielenia zwolnienia z podatku rolnego ze względu na wyczerpanie limitu de minimis w rolnictwie

Mój problem dotyczy odmowy przyznania mi zwolnienia z podatku rolnego gruntu nabytego na powiększenie gospodarstwa rolnego. W lipcu 2020 r. na podstawie aktu notarialnego stałam się właścicielką gruntu rolnego. Tydzień później złożyłam wniosek w sprawie zwolnienia...

Opublikowane: 2021-02-01

Zwolnienie z podatku dochodowego przy sprzedaży gruntów rolnych, jak z niego skorzystać?

Zwolnienie z podatku dochodowego przy sprzedaży gruntów rolnych, jak z niego skorzystać?

Zamierzam sprzedać ziemię rolną otrzymaną w darowiźnie od rodziców przed prawie 3 laty. Nabywcą będzie również rolnik. Za te pieniądze zamierzam kupić od teściowej mieszkanie. Czy będzie mi przysługiwało zwolnienie z podatku dochodowego? Jeżeli tak, to jak to...

Opublikowane: 2020-10-30

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?

Jestem rolnikiem, do październiku 2013 r. rozliczałem się ryczałtowo, w tym terminie zostałem rolnikiem płacącym podatek VAT. Jeszcze w tym samym miesiącu kupiłem ciągnik o wartości 135 000 zł netto, pług – 17 000 zł netto, laptop...

Opublikowane: 2020-10-05

Podatek rolny od działki i domu a dzierżawa gospodarstwa

Podatek rolny od działki i domu a dzierżawa gospodarstwa

Jestem właścicielem działki o powierzchni 50 arów i domu mieszkalnego o pow. użytkowej 100 m 2 , za co płacę podatek od nieruchomości. Natomiast moja żona dzierżawi gospodarstwo rolne o powierzchni 8 hektarów w sąsiedniej gminie i płaci tylko...

Opublikowane: 2020-09-04

Grunty orne z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi do działalności rolniczej a podatek od nieruchomości

Grunty orne z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi do działalności rolniczej a podatek od nieruchomości

Posiadam grunty orne o powierzchni około 0,7, ha na których są również budynki gospodarcze wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej. Działalność rolnicza polega na hodowli pszczół i posiadaniu pasieki, w tej chwili mam 12 uli, ale planuję zwiększyć ich...

Opublikowane: 2020-07-24

Opłacanie podatku rolnego w celu użytkowania ziemi

Opłacanie podatku rolnego w celu użytkowania ziemi

Czy mogę zacząć płacić podatek rolny za osobę trzecią, która mieszka w Niemczech i prawdopodobnie nie płaci podatku? Jeśli tak to w jaki sposób załatwić sprawę w urzędzie? Podatek chcę płacić, żeby móc korzystać z ziemi.

Opublikowane: 2020-04-27

Wycinka drzew na działce rolnej i przywrócenie gruntu do produkcji rolnej

Wycinka drzew na działce rolnej i przywrócenie gruntu do produkcji rolnej

Sprawa dotyczy wycinki drzew i samosiejek na działce rolnej . Posiadam 1 ha gruntu rolnego nieużytkowanego od okolu 40 lat. Przez ten czas grunt rolny zarósł drzewami, samosiejkami(sosna, brzoza, dąb). Czy żeby przywrócić ten grunt rolny z powrotem do użytku rolnego,...

Opublikowane: 2019-05-20

Rolnik wynajmujący mieszkanie

Rolnik wynajmujący mieszkanie

Jestem rolnikiem (na KRUS-ie), ale sezonowo wynajmuje (wynajem krótkotrwały) mieszkanie i w związku z tym mam zarejestrowaną działalność, którą rozliczam podatkowo na zasadach ogólnych. Niedługo będę miał kawalerkę, którą chcę wynająć na długi okres. Jak mam...

Opublikowane: 2019-02-18

Dzierżawa gruntów rolnych a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Dzierżawa gruntów rolnych a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Czy jako właściciel gruntów rolnych, który wydzierżawił je na cele rolnicze, jestem zobowiązany wykazywać dochód z dzierżawy w zeznaniu PIT? Czy taką umowę muszę zgłosić do urzędu skarbowego?

Opublikowane: 2018-09-03

Darowizna gospodarstwa rolnego w najbliższej rodzinie a podatki

Darowizna gospodarstwa rolnego w najbliższej rodzinie a podatki

W 2011 r. rodzice przepisali mi gospodarstwo rolne – 22 ha. Teraz chciałbym je oddać bratu w formie darowizny. Czy ja lub brat będziemy musieli zapłacić jakiś podatek? Oczywiście akt darowizny zostanie sporządzony u notariusza.

Opublikowane: 2018-04-16

Odmowa przeprowadzenia klasyfikacji gleby przez starostę

Odmowa przeprowadzenia klasyfikacji gleby przez starostę

Złożyłem wniosek do starosty o przeprowadzenie klasyfikacji gleby. Starosta odmówił, stwierdzając, iż w roku 1976 klasyfikacja została już przeprowadzona, w wyniku czego podniesiono klasę gleby z IV do III w związku z dokonaną melioracją. Zgodnie...

Opublikowane: 2018-04-06

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Ponad 40 lat temu moja mama kupiła ziemię rolną i spisała ze sprzedającym umowę bez udziału notariusza. Od tego momentu opłacała podatki za ziemię rolną i użytkowała ją. Do sprawy sądowej potrzebuję z urzędu gminy zaświadczenie, że podatek był przez mamę...

Opublikowane: 2017-10-27

Przekształcenie lasu na grunty orne

Przekształcenie lasu na grunty orne

Posiadam las na obszarze 4,5 ha, w wieku 60, 40 i 5 lat. Mam trudności ze sprzedażą, a grunty orne mogłabym sprzedać od ręki. Czy mogę przekształcić las w grunt orny i co muszę zrobić?

Opublikowane: 2017-08-04

Kryteria uznania nieruchomości za rolną, czy potrzebna zgoda ANR?

Kryteria uznania nieruchomości za rolną, czy potrzebna zgoda ANR?

Żyjemy w konkubinacie, nie jesteśmy rolnikami, ale ja mam wyższe wykształcenie rolnicze. Planujemy zakup nieruchomości (dom z ogrodem) składającej się z dwóch działek przedzielonych strumieniem, które funkcjonują jako całość. Aktualnie nie prowadzi się na nich...

Opublikowane: 2016-12-16

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?

Odziedziczyłam z siostrą gospodarstwo rolne z domem po bracie, który był jego właścicielem. Jesteśmy już po przyjęciu spadku w sądzie i uprawomocnieniu się nabycia spadku. Chciałybyśmy z siostrą sprzedać nabyty spadek. Czy możemy dokonać sprzedaży na...

Opublikowane: 2016-11-23

Przywrócenie terenowi charakteru leśnego

Przywrócenie terenowi charakteru leśnego

Mam gospodarstwo rolne w gminie miejskiej. Teren to w 90% łąki, pastwiska i nieużytki. Według wypisu z rejestracji gruntów jest także las, choć nie rośnie tam właściwie żadne drzewo, łącznie są 2 wierzby. Mam w ciągu 5 lat przywrócić temu terenowi...

Opublikowane: 2016-10-05

Rozliczenie sprzedaży ziemi rolnej w Polsce czy w USA?

Rozliczenie sprzedaży ziemi rolnej w Polsce czy w USA?

Posiadam gospodarstwo rolne w Polsce, rozliczam się w Polsce i większość czasu tu przebywam. Jednak posiadam również zieloną kartę i raz w roku jestem w Stanach Zjednoczonych. Czy sprzedając ziemię rolną, część mojego gospodarstwa, jestem...

Opublikowane: 2016-09-08

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Otrzymałem w spadku gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) oraz ciągnik. Jestem rolnikiem i należę do II grupy podatkowej. Czy można uniknąć podatku od spadku w związku z powiększeniem gospodarstwa rolnego?...

Opublikowane: 2016-08-27

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Cztery lata temu wraz z żoną okazyjnie kupiliśmy 3 ha ziemi ornej. Nie uprawiamy jej jednak, nie jesteśmy czynnymi rolnikami. Obecnie chcemy sprzedać ziemie rolną, otóż trafił się kupiec (młody rolnik, który grunt zakupiony od nas zostanie przeznaczony na powiększenie gospodarstwa...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl