Porady Prawne online

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Opisz nam swój problem i zadaj pytania klikając TUTAJ.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatki i klasyfikacja gruntów rolnych - Porady prawne

Posiadacze gruntów lub budynków są zobowiązani do zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości, w zależności od celu ich wykorzystania. Jak sama nazwa wskazuje, podatek rolny odprowadzany jest od gruntów sklasyfikowanych jako rolne i liczony jest w oparciu o ustaloną przez Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta. Zarówno wysokość podatku od nieruchomości, jak i podatku rolnego ustalana jest przez każdą gminę w drodze uchwały rady gminy.

Opublikowane: 2024-03-18

Wycinka drzew na działce rolnej i przywrócenie gruntu do użytkowania rolniczego

Wycinka drzew na działce rolnej i przywrócenie gruntu do użytkowania rolniczego

Sprawa dotyczy wycinki drzew i samosiejek na działce rolnej . Posiadam 1 ha gruntu rolnego nieużytkowanego od okolu 40 lat. Przez ten czas grunt rolny zarósł drzewami, samosiejkami(sosna, brzoza, dąb). Czy żeby przywrócić ten grunt rolny z powrotem do użytku rolnego,...

Opublikowane: 2024-01-08

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy dla działek częściowo leśnych

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy dla działek częściowo leśnych

Niedawno zakupiliśmy z mężem 3 działki o łącznej powierzchni ok. 80 arów. Przed zakupem nie staraliśmy się o warunki zabudowy, bo cena była bardzo okazyjna. Na pierwszy rzut oka otrzymanie decyzji o WZ miało być formalnością – nieruchomość spełnia...

Opublikowane: 2023-12-10

Czy umowę dzierżawy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Czy umowę dzierżawy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Działalność rolnicza jest terminem ściśle zdefiniowanym w prawie podatkowym. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje ona wytwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z własnych upraw, hodowli czy chowu....

Opublikowane: 2023-12-10

Przekształcenie lasu na grunty orne

Przekształcenie lasu na grunty orne

Zmiana przeznaczenia lasu na grunt rolny jest procesem regulowanym ustawą o lasach, wymagającym spełnienia szczególnych kryteriów. Procedura ta, określona w art. 13 ust. 2 i 3 ustawy, pozwala na przekształcenie lasu w grunt rolny tylko w wyjątkowych sytuacjach, zależnych od...

Opublikowane: 2023-09-20

Rolnik dzieli grunty rolne, jaki podatek będzie płacił?

Rolnik dzieli grunty rolne, jaki podatek będzie płacił?

Posiadam gospodarstwo rolne o pow. ok. 1,4 ha. Aktualnie uzyskałem warunki zabudowy na dwa domy na działkach o pow. 914 i 976 m 2 wraz z drogą dojazdową 120 m 2 . Te działki nadal wchodzą w skład nieruchomości rolnej (nie dokonano...

Opublikowane: 2023-09-15

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego - skutki prawne i finansowe

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego - skutki prawne i finansowe

Moja żona dostała dom od ojca w akcie darowizny. Dom jest w budowie, pozwolenie i warunki zabudowy przyznano ojcu. Ze względu na konieczność dopełnienia formalności dotyczących kredytu hipotecznego należało przepisać pozwolenie na naszą dwójkę. Dodam, że teść...

Opublikowane: 2023-08-25

Opłata planistyczna przy zamianie działek - czy osoby bliskie muszą ją zapłacić?

Opłata planistyczna przy zamianie działek - czy osoby bliskie muszą ją zapłacić?

W wyniku zmiany przed rokiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zmieniło się przeznaczenie mojej działki – z rolnej, na teren pod zabudowę. Chcielibyśmy z bratem dokonać między sobą wymiany działek. Czy jako osoby bliskie, zamieniając się na...

Opublikowane: 2023-07-28

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany w granicach miasta

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany w granicach miasta

Posiadam dwie działki rolne: dużą działkę o pow. 1,20 ha, która jest sklasyfikowana jako S-RIVa i PSIII, oraz małą – o pow. 11 arów i klasie RIVa. Chciałbym zapytać, czy takie grunty podlegają konieczności wyłączenia z produkcji rolnej przy staraniu się o zmianę...

Opublikowane: 2023-03-10

Nałożenie opłaty adiacenckiej po podziale działki rolnej

Nałożenie opłaty adiacenckiej po podziale działki rolnej

Gmina usiłuje mnie nakłonić do złożenia wniosku o podział będącej moją własnością działki rolnej (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami), dla której nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi im o przeznaczenie części tej mojej...

Dzierżawa ziemi rolnej przez spółkę z o.o. a zwolnienie z podatku CIT

Dzierżawa ziemi rolnej przez spółkę z o.o. a zwolnienie z podatku CIT

Spółka z o.o. prowadzi gospodarstwo rolne, uprawę zbóż i jest właścicielem ziemi. Wspólnicy postanowili o dzierżawie ziemi rolnej dla rolnika indywidualnego. Czy dzierżawa będzie zwolniona z podatku CIT na koniec roku? Dzierżawa zwolniona jest z podatku...

Zmiana klasyfikacji gruntów i budynków bez wiedzy właściciela

Zmiana klasyfikacji gruntów i budynków bez wiedzy właściciela

Czy gmina może zmienić klasyfikację mojej działki z nieużytków na drogę gminną bez mojej wiedzy? Dopiero teraz tę zmianę zauważyłam w piśmie o podatku rocznym. Widać, że zmiana klasyfikacji gruntów i budynków nastąpiła parę lat temu, a ja to...

Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków

Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków

Otrzymałem nową decyzję w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Ku mojemu zaskoczeniu jest to kwota kilkukrotnie wyższa od tej z poprzedniego roku. Z pism urzędowych dowiedziałem się, że dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków...

Naliczenie opłaty adiacenckiej po podziale gruntów rolnych

Naliczenie opłaty adiacenckiej po podziale gruntów rolnych

W ubiegłym roku przeprowadziłem podział moich gruntów rolnych, w wyniku którego powstały trzy mniejsze działki. Dwie z nich zapisałem w darowiźnie córce, a jedną przeznaczyłem pod własny dom. Gmina przeprowadziła postępowanie, w rezultacie stwierdzono,...

Działka porośnięta drzewami określona w planie zagospodarowania przestrzennego jako leśna

Działka porośnięta drzewami określona w planie zagospodarowania przestrzennego jako leśna

Posiadam działkę ok. 1 ha w centrum wsi porośniętą ok. 20-letnimi drzewami. Gmina jest w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w planie ujęła moją działkę jako leśną. W studium zagospodarowania jest to strefa osadniczo-rolna....

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Posiadam działkę o powierzchni 0,75 ha, która została podzielona na mniejszą: 0,3 ha i trzy działki po 0,11 ha. Te trzy działki stanowią jedną działkę rolną i są wykorzystywane do produkcji rolniczej, ponadto posiadam gospodarstwo rolne powyżej 1 ha. Czy od tej...

Zwolnienie z podatku dochodowego przy sprzedaży gruntów rolnych, jak z niego skorzystać?

Zwolnienie z podatku dochodowego przy sprzedaży gruntów rolnych, jak z niego skorzystać?

Zamierzam sprzedać ziemię rolną otrzymaną w darowiźnie od rodziców przed prawie 3 laty. Nabywcą będzie również rolnik. Za te pieniądze zamierzam kupić od teściowej mieszkanie. Czy będzie mi przysługiwało zwolnienie z podatku dochodowego? Jeżeli tak, to jak to...

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?

Jestem rolnikiem, do październiku 2013 r. rozliczałem się ryczałtowo, w tym terminie zostałem rolnikiem płacącym podatek VAT. Jeszcze w tym samym miesiącu kupiłem ciągnik o wartości 135 000 zł netto, pług – 17 000 zł netto, laptop...

Podatek rolny od działki i domu a dzierżawa gospodarstwa

Podatek rolny od działki i domu a dzierżawa gospodarstwa

Jestem właścicielem działki o powierzchni 50 arów i domu mieszkalnego o pow. użytkowej 100 m 2 , za co płacę podatek od nieruchomości. Natomiast moja żona dzierżawi gospodarstwo rolne o powierzchni 8 hektarów w sąsiedniej gminie i płaci tylko...

Grunty orne z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi do działalności rolniczej a podatek od nieruchomości

Grunty orne z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi do działalności rolniczej a podatek od nieruchomości

Posiadam grunty orne o powierzchni około 0,7, ha na których są również budynki gospodarcze wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej. Działalność rolnicza polega na hodowli pszczół i posiadaniu pasieki, w tej chwili mam 12 uli, ale planuję zwiększyć ich...

Opłacanie podatku rolnego w celu użytkowania ziemi

Opłacanie podatku rolnego w celu użytkowania ziemi

Czy mogę zacząć płacić podatek rolny za osobę trzecią, która mieszka w Niemczech i prawdopodobnie nie płaci podatku? Jeśli tak to w jaki sposób załatwić sprawę w urzędzie? Podatek chcę płacić, żeby móc korzystać z ziemi.

Rolnik wynajmujący mieszkanie

Rolnik wynajmujący mieszkanie

Jestem rolnikiem (na KRUS-ie), ale sezonowo wynajmuje (wynajem krótkotrwały) mieszkanie i w związku z tym mam zarejestrowaną działalność, którą rozliczam podatkowo na zasadach ogólnych. Niedługo będę miał kawalerkę, którą chcę wynająć na długi okres. Jak mam...

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Ponad 40 lat temu moja mama kupiła ziemię rolną i spisała ze sprzedającym umowę bez udziału notariusza. Od tego momentu opłacała podatki za ziemię rolną i użytkowała ją. Do sprawy sądowej potrzebuję z urzędu gminy zaświadczenie, że podatek był przez mamę...

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?

Odziedziczyłam z siostrą gospodarstwo rolne z domem po bracie, który był jego właścicielem. Jesteśmy już po przyjęciu spadku w sądzie i uprawomocnieniu się nabycia spadku. Chciałybyśmy z siostrą sprzedać nabyty spadek. Czy możemy dokonać sprzedaży na...

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Otrzymałem w spadku gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) oraz ciągnik. Jestem rolnikiem i należę do II grupy podatkowej. Czy można uniknąć podatku od spadku w związku z powiększeniem gospodarstwa rolnego?...

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Cztery lata temu wraz z żoną okazyjnie kupiliśmy 3 ha ziemi ornej. Nie uprawiamy jej jednak, nie jesteśmy czynnymi rolnikami. Obecnie chcemy sprzedać ziemie rolną, otóż trafił się kupiec (młody rolnik, który grunt zakupiony od nas zostanie przeznaczony na powiększenie gospodarstwa...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »