Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna ziemi rolnej a ubezpieczenie w KRUS

Marcin Sądej • Opublikowane: 2017-10-30

Wraz z żoną mieszkam i pracuję w USA. Żadne z nas nie posiada zameldowania w Polsce, choć posiadamy polskie obywatelstwo. Nie posiadamy żadnych zarobków w Polsce. Kilka miesięcy temu dostałem od ojca w drodze darowizny ziemię rolną w Polsce (ponad 1 hektar przeliczeniowy). Czy ciąży na mnie (nas) obowiązek ubezpieczenia w KRUS? Jeśli ubezpieczenie KRUS nie jest obowiązkowe, to czy możemy do niego przystąpić dobrowolnie? Dałoby nam to ubezpieczenie zdrowotne na czas rzadkich wizyt w Polsce.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna ziemi rolnej a ubezpieczenie w KRUS

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS?

Wszelkie kwestie związane z ubezpieczeniem KRUS reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z tym aktem wszystkie jego przepisy dotyczą rolników.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu KRUS podlega: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W art. 6 tejże ustawy wyjaśniono, że rolnik to pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Czy aby podlegać ubezpieczeniu w KRUS koniecznie należy mieszkać w Polsce?

Jak widać z powyższego, aby podlegać ubezpieczeniu koniecznie należy mieszkać w Polsce i prowadzić na terytorium Polski działalność rolniczą.

Państwo nie mogą zostać uznani za rolników z uwagi na fakt zamieszkiwania na stałe w USA i nieprowadzenia w Polsce działalności rolniczej. W rezultacie obowiązkowe ubezpieczenie KRUS nie dotyczy Państwa.

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie w KRUS?

Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego KRUS. Jak bowiem podaje treść ustawy rolnicy niespełniający warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosownego wniosku w jednostce KRUS. Przez niespełnienie warunku ustawa rozumie posiadanie gruntów poniżej 1 ha.

W związku z powyższym również dobrowolne ubezpieczenie KRUS dotyczy rolników, którymi są wyłącznie osoby mieszkające w Polsce i tutaj prowadzące działalność rolniczą. Czasowe przyjazdy do kraju niestety nie pozwalają uznać Państwa za rolników. Nie mają zatem Państwo możliwości opłacania KRUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »