Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy

• Autor: Marta Handzlik

Mój narzeczony posiada ziemię i jest rolnikiem. Ja jestem bezrobotna i odbywam staż w urzędzie pracy. Czy po ślubie z rolnikiem będę musiała porzucić staż? Poza tym mam dziecko (ojciec nieznany). Czy zasiłki na nie po ślubie zostaną mi odebrane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy

Ubezpieczenie społeczne rolników

Zgodnie z art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Zgodnie z art. 6 ustawy „za domownika uważa się osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy”.

Podkreślić należy, że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że osoba bliska rolnikowi, spełniająca warunki określone w art. 6 pkt 2 lit. a i b, stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy – jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym oświadczeniem rolnika i tej osoby.

Zobacz również: Czy będąc na KRUS-ie można zarejestrować się w urzędzie pracy?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 Czy rolnik może zarejestrować się w urzędzie pracy?

Zgodnie z prawem osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem 2 ha przeliczeniowych działki rolnej albo podlega ubezpieczeniom z KRUS jako współmałżonek lub domownik u rolnika, nie może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.

Co do zasady należy przyjąć, że skoro jest Pani zarejestrowana jako bezrobotna, to znaczy, że ma Pani inny tytuł ubezpieczenia i nie może Pani podlegać pod ubezpieczenie w KRUS-ie. Poza tym mogłaby Pani być ubezpieczona w KRUS-ie jako domownik (po ślubie z Pani narzeczonym), tylko gdyby pracowała Pani w tym gospodarstwie rolnym i złożyliby Państwo w KRUS-ie zgodne oświadczenie, że Pani tam świadczy pracę. Bez tego oświadczenia nie podlega Pani ubezpieczeniu.

Co do zasady specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, pod warunkiem że na przykład jego ojciec jest nieznany. Jednocześnie ustawa o świadczeniach rodzinnych określa, że samotnym rodzicem jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji lub rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Jednak wiele wyroków sądu wskazuje na to, że dziecko wychowujące się w rodzinie rekonstruowanej nie traci statusu osoby wychowywanej przez samotnego rodzica. Jeśli więc Pani mąż nie przysposobi Pani dziecka, powinna Pani nadal otrzymywać zasiłki i dodatki (chyba że są one uzależnione od sytuacji materialnej).

Zobacz również: Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marta Handzlik

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »