Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-06-26

Mój narzeczony posiada ziemię i jest rolnikiem. Ja jestem bezrobotna i odbywam staż w urzędzie pracy. Czy po ślubie z rolnikiem będę musiała porzucić staż? Poza tym mam dziecko (ojciec nieznany). Czy zasiłki na nie po ślubie zostaną mi odebrane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy

Zgodnie z art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Zgodnie z art. 6 ustawy „za domownika uważa się osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy”.

Podkreślić należy, że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że osoba bliska rolnikowi, spełniająca warunki określone w art. 6 pkt 2 lit. a i b, stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy – jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym oświadczeniem rolnika i tej osoby.

 

Zgodnie z prawem osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem 2 ha przeliczeniowych działki rolnej albo podlega ubezpieczeniom z KRUS jako współmałżonek lub domownik u rolnika, nie może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.

Co do zasady należy przyjąć, że skoro jest Pani zarejestrowana jako bezrobotna, to znaczy, że ma Pani inny tytuł ubezpieczenia i nie może Pani podlegać pod ubezpieczenie w KRUS-ie. Poza tym mogłaby Pani być ubezpieczona w KRUS-ie jako domownik (po ślubie z Pani narzeczonym), tylko gdyby pracowała Pani w tym gospodarstwie rolnym i złożyliby Państwo w KRUS-ie zgodne oświadczenie, że Pani tam świadczy pracę. Bez tego oświadczenia nie podlega Pani ubezpieczeniu.

Co do zasady specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, pod warunkiem że na przykład jego ojciec jest nieznany. Jednocześnie ustawa o świadczeniach rodzinnych określa, że samotnym rodzicem jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji lub rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Jednak wiele wyroków sądu wskazuje na to, że dziecko wychowujące się w rodzinie rekonstruowanej nie traci statusu osoby wychowywanej przez samotnego rodzica. Jeśli więc Pani mąż nie przysposobi Pani dziecka, powinna Pani nadal otrzymywać zasiłki i dodatki (chyba że są one uzależnione od sytuacji materialnej).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Utwardziłem teren (4 x 150 m) mojej działki rolnej, następnie założyłem obrzeża. Wzdłuż takiego utwardzenia posadziłem drzewka owocowe. Czy wolno mi to...

Rolniczy handel detaliczny a przetwórstwo owoców

Rolniczy handel detaliczny a przetwórstwo owoców

Jestem rolnikiem prowadzącym plantację owoców. Rozliczam się również z podatku VAT. Jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą rozliczaną na...

Zapłata w euro za konie - jak się rozliczyć z US?

Zapłata w euro za konie - jak się rozliczyć z US?

Prowadzę gospodarstwo rolne od 3 lat. Posiadam kilka koni, które trenuję za granicą. W zeszłym roku sprzedałam 2 konie, zapłata była w euro. Jak...

Zasiedzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa

Zasiedzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa

Przejęłam 5 lat temu gospodarstwo rolne po zmarłym bracie, on otrzymał je uprzednio w darowiźnie od rodziców. Część drogi dojazdowej do gospodarstwa...

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę

Nie jestem rolnikiem i chciałbym kupić działkę siedliskową o wielkości 1000 m 2 (dla której wg MPZP dopuszczalna jest zabudowa...

Zasiedzenie uprawianej ziemi

Zasiedzenie uprawianej ziemi

Mój dziadek Władysław od 1975 roku uprawiał ziemię w imieniu właściciela (swojego brata), który zmarł w grudniu 1979. Od 1980 płacił podatki do...

Gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Jestem rolnikiem na pełnym KRUS-ie, posiadam działkę o pow. 1,55 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego to teren oznaczony jako MN oraz R....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »