Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przerzucenie zwałów śniegu na działkę sąsiada

Autor: Katarzyna Siwiec

Do działki rolnej, która jest moją własnością, przylega działka sąsiadów, na której mają dom. Odległość domu sąsiadów od granicy mojej działki jest niewielka. Jest ogrodzenie między działkami. Po obfitych opadach śniegu sąsiedzi pod moja nieobecność wrzucili cały śnieg ze swojej działki na moją działkę – a ponadto za zwałami śniegu, który zrzucili mi na działkę, wykopali głęboki rów. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przerzucenie zwałów śniegu na działkę sąsiada

Przerzucanie śniegu na działkę sąsiada

W opisanym przez Panią przypadku widziałabym dwie drogi rozwiązania niniejszej sprawy. Pierwsza możliwość to wystąpienie z powództwem o zaniechanie naruszeń. Podstawą powództwa jest art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

W przypadku jednak jednokrotnego przerzucenia śniegu na Pani działkę ja jedynie taką możliwość sygnalizuję bo powództwo sądowe wiąże się po pierwsze z koniecznością wniesienia opłaty od pozwu, a ponadto trwa dość długo. Poza tym z racji faktu, że śnieg się zaraz roztopi nie ma tak naprawdę możliwości orzeczenia przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Rekomenduję w tej sytuacji drugą możliwość, a mianowicie skorzystanie z przepisów ustawy Prawo wodne. Artykuł 29 tej ustawy stanowi, że:

„1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom”.

Ponieważ, jak rozumiem Pani opis, wykopany przez sąsiada rów ingeruje w kierunek spływu wód ze szkodą dla Pani nieruchomości, zastosowanie tego przepisu wydaje się możliwe. Co prawda samo przerzucenie śniegu na Pani grunt nie jest ingerencją w stosunki wodne, ale wykopanie rowu może już stanowić taką zmianę kierunku ich spływu. W tym celu powinna Pani zwrócić się do wójta z – nazwijmy to – skargą na działania sąsiada. Organ ten jest bowiem władny przeprowadzić po pierwsze kontrolę w zakresie tego czy rów wykopany przez sąsiada zmienia stan wody na gruncie, a jeśli ustali, że tak, ma prawo nakazać zasypanie rowu.

Postępowanie to ma tą zaletę, że jest bezpłatne i niesformalizowane, więc może Pani złożyć skargę w formie ustnej.

Zobacz również: Naruszenie granicy działki rolnej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl