Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przerzucenie zwałów śniegu na działkę sąsiada

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-20

Do działki rolnej, która jest moją własnością, przylega działka sąsiadów, na której mają dom. Odległość domu sąsiadów od granicy mojej działki jest niewielka. Jest ogrodzenie między działkami. Po obfitych opadach śniegu sąsiedzi pod moja nieobecność wrzucili cały śnieg ze swojej działki na moją działkę – a ponadto za zwałami śniegu, który zrzucili mi na działkę, wykopali głęboki rów. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

W opisanym przez Panią przypadku widziałabym dwie drogi rozwiązania niniejszej sprawy. Pierwsza możliwość to wystąpienie z powództwem o zaniechanie naruszeń. Podstawą powództwa jest art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

W przypadku jednak jednokrotnego przerzucenia śniegu na Pani działkę ja jedynie taką możliwość sygnalizuję bo powództwo sądowe wiąże się po pierwsze z koniecznością wniesienia opłaty od pozwu, a ponadto trwa dość długo. Poza tym z racji faktu, że śnieg się zaraz roztopi nie ma tak naprawdę możliwości orzeczenia przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Rekomenduję w tej sytuacji drugą możliwość, a mianowicie skorzystanie z przepisów ustawy Prawo wodne. Artykuł 29 tej ustawy stanowi, że:

„1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom”.

Ponieważ, jak rozumiem Pani opis, wykopany przez sąsiada rów ingeruje w kierunek spływu wód ze szkodą dla Pani nieruchomości, zastosowanie tego przepisu wydaje się możliwe. Co prawda samo przerzucenie śniegu na Pani grunt nie jest ingerencją w stosunki wodne, ale wykopanie rowu może już stanowić taką zmianę kierunku ich spływu. W tym celu powinna Pani zwrócić się do wójta z – nazwijmy to – skargą na działania sąsiada. Organ ten jest bowiem władny przeprowadzić po pierwsze kontrolę w zakresie tego czy rów wykopany przez sąsiada zmienia stan wody na gruncie, a jeśli ustali, że tak, ma prawo nakazać zasypanie rowu.

Postępowanie to ma tą zaletę, że jest bezpłatne i niesformalizowane, więc może Pani złożyć skargę w formie ustnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »