Dzierżawa ziemi a ubezpieczenie KRUS

• Data: 2024-03-13 • Autor: Marta Handzlik

Jestem właścicielką gospodarstwa rolnego, które planuję wydzierżawić. Do tej pory płaciłam ubezpieczenie KRUS. Czy według przepisów, po wydzierżawieniu komuś ziemi, mogę nadal opłacać ubezpieczenie KRUS, czy nie mogę? Czy koniecznie ja muszę uprawiać pole, żeby mieć emeryturę, czy wystarczy, że będę opłacać składki KRUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dzierżawa ziemi a ubezpieczenie KRUS

Kto może korzystać z ubezpieczenia społecznego rolników: wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Definicja rolnika na podstawie ustawy który podlega ubezpieczeniu

Za rolnika w rozumieniu ustawy uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach.

Słowem – skoro nadal pozostanie Pani właścicielką gruntów rolnych to powinna Pani podlegać pod ubezpieczenie w KRUS. Jednak proszę zauważyć, że osoba dzierżawiąca ten grunt także pod to ubezpieczenie będzie podlegać.

Zobacz również: Ubezpieczenie w KRUS-ie bez pola

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Różne osoby które mogą podlegać pod ubezpieczanie KRUS z tytułu posiadania tego samego gruntu

To może doprowadzić do sytuacji, gdy dwie osoby będą z tytułu posiadania jednego gruntu podlegały pod ubezpieczenie w KRUS. Oczywiście taka sytuacja może mieć miejsce, gdy mamy do czynienia z rolnikiem i jego domownikiem, jednak w Pani przypadku KRUS może uznać, że z powodu dzierżawy nie prowadzi Pani na tym gruncie działalności rolniczej.

Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do oddziału KRUS o opinię w Pani sprawie, bowiem Pani sytuację można interpretować na dwa sposoby.

Z jednej bowiem strony nadal będzie Pani właścicielem, a z drugiej – nie będzie Pani prowadziła działalności gospodarczej, więc de facto nie będzie podstaw do ubezpieczenia.

Jeśli będzie Pani opłacać składki bez podstawy do tego, KRUS w momencie, gdy się zorientuje, że Pani to robi – wyda decyzję, że nie podlegała Pani pod ubezpieczenie i że składki były nienależne i je Pani zwróci. Tym samym ten okres nie będzie zaliczany do stażu do emerytury. Wymogiem bowiem, aby podlegać pod ubezpieczenie KRUS jest nie tylko opłacanie składek, ale także prowadzenie działalności na danym gruncie.

Zobacz również: Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład Anny, która wydzierżawiła swoje pole

Anna jest właścicielką 5-hektarowego gospodarstwa rolnego. Postanowiła wydzierżawić swoje pole sąsiadowi, Janowi, na okres 10 lat, chcąc skoncentrować się na innej działalności zawodowej. Pomimo że nie prowadzi już bezpośrednio działalności rolniczej, Anna nadal opłaca składki w KRUS, gdyż pozostaje właścicielką gruntów rolnych. Jednocześnie, Jan jako dzierżawca i faktyczny prowadzący działalność rolniczą na dzierżawionym gruncie, również opłaca składki i podlega ubezpieczeniu w KRUS.

 

Przykład Krzysztofa, który przejął ziemię w dzierżawę

Krzysztof, pracujący w mieście informatyk, postanowił przejąć w dzierżawę grunt rolny od swojej cioci, by rozpocząć produkcję ekologicznych warzyw. Choć jego główne źródło dochodu pochodzi z pracy zawodowej poza rolnictwem, zdecydował się zarejestrować w KRUS, wykorzystując fakt, że dzierżawa ziemi pozwala mu na to. Krzysztof opłaca teraz składki w KRUS, korzystając z pełnego zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Przykład Elżbiety, która zakończyła działalność rolniczą

Elżbieta, po latach ciężkiej pracy na roli, postanowiła przekazać zarządzanie swoim gospodarstwem rolnym młodszemu pokoleniu w rodzinie, wydzierżawiając grunt swojemu synowi. Choć nie prowadzi już aktywnie gospodarstwa, chciała nadal opłacać składki w KRUS, by zabezpieczyć sobie prawo do emerytury. Po konsultacji z KRUS, dowiedziała się, że jako właścicielka ziemi, ale nie prowadząca na niej działalności rolniczej, nie może podlegać ubezpieczeniu. Jej syn, prowadząc działalność na dzierżawionym gruncie, został ubezpieczony, co zapewnia mu ochronę ubezpieczeniową.

Podsumowanie

Dzierżawa ziemi rolniczej wpływa na kwestie ubezpieczeń w KRUS, stawiając właścicieli i dzierżawców przed koniecznością dokładnego rozważenia swojej sytuacji ubezpieczeniowej. W zależności od tego, czy i w jakim zakresie prowadzona jest działalność rolnicza, obie strony mogą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Istotne jest, aby każda osoba związana z dzierżawą gruntów rolnych dokładnie zweryfikowała swoją sytuację w KRUS, aby zapewnić sobie odpowiednią ochronę ubezpieczeniową oraz uniknąć potencjalnych nieporozumień związanych z płaceniem składek.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu, jak dzierżawa ziemi wpływa na Twoje ubezpieczenie w KRUS? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz pomocy w przygotowaniu pism. Nasz zespół ekspertów zapewni Ci wsparcie i rozwieje wszelkie wątpliwości. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marta Handzlik

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »