Czy obce osoby mogą chodzić po moich polach?

• Autor: Maciej Podgórski

Prowadzę średnie gospodarstwo rolne. Mam problem z wścibskimi osobami, które wchodzą na pola wchodzące w skład mojego gospodarstwa. Pola te są moją własnością, ale mam także pola, które dzierżawię, oraz takie, których jestem posiadaczem samoistnym. Nie chcę, aby ktoś chodził po tych polach, bez mojej zgody, szczególnie po moich własnych, ponieważ mam tam różny sprzęt rolniczy (na działce siedliskowej, która ma ponad 2,5 ha i nie jest w całości ogrodzona płotem). Czy osoby postronne mogą sobie po tych polach dowolnie spacerować? Jak bronić się przed takimi osobami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy obce osoby mogą chodzić po moich polach?

Jak zabezpieczyć mienie przed osobami trzecimi

Granice prawa własności – w tym również nieruchomości wyznaczają przepisy prawa – w szczególności art. 140 Kodeksu cywilnego („w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”).

Według tego przepisu wyznacznikami granic własności są zatem ustawy i zasady współżycia społecznego, a wyznacznikiem sposobu korzystania przez właściciela z przysługującego mu prawa jest jego społeczno-gospodarcze przeznaczenie. Przez „zasady współżycia społecznego” należy rozumieć zasady etycznego postępowania, którymi każdy członek społeczeństwa powinien kierować się w postępowaniu wobec innych.

W Pana przypadku oznacza to, że może Pan oczywiście zakazać dostępu do swoich gruntów osobom postronnym - zwłaszcza tym gruntom które są bezpośrednio w Pana posiadaniu (tzn. nie zostały oddane w posiadanie zależne – dzierżawę czy użytkowanie) i zastosować zabezpieczenia dostępu – jednak z pewnymi ograniczeniami.

W chwili obecnej rynek oferuje szeroką gamę rożnego rodzaju zabezpieczeń mienia przed niepożądanymi intruzami – najprostszym z nich jest z pewnością ogrodzenie, inne to zabezpieczania elektroniczne czy wynajęcie specjalistycznej agencji ochrony mienia, a także utrzymywania psów wartowniczych.

W każdym jednak razie trzeba pamiętać że zastosowane środki ochronne muszą być niejako współmierne do zagrożenia czy naruszenia własności. W przeciwnym razie ryzykuje Pan odpowiedzialnością cywilną (odszkodowawczą) wobec osoby intruza, który wchodząc na Pana działkę, doznał jakichś obrażeń np. wskutek zastosowania np. porażenia prądem z ogrodzenia pod napięciem czy pogryzienia przez agresywnego psa stróżującego (w przypadku gdy nie było ostrzegawczej tabliczki a pies np. biegał wolno – w tym przypadku mamy do czynienia dodatkowo z odpowiedzialnością za zwierzę) – a także odpowiedzialnością karną (wchodzi w grę odpowiedzialność za uszkodzenie ciała, czy w skrajnych przypadkach za spowodowanie śmierci osoby).

Tego rodzaju różne zabezpieczenia to w zasadzie można by rzec – postacie tzw. obrony koniecznej. Kodeks cywilny przywołuje to pojęcie w art. 343 (zaś Kodeks karny jako tzw. kontratyp definiuje w art. 25, stanowiąc:

„§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu”).

Zgodnie z Kodeksem cywilnym obronę konieczną może zastosować posiadacz rzeczy w celu odparcia samowolnego naruszenia posiadania. Ma to więc być natychmiastowa obrona przed bezpośrednim zamachem na mienie, nie zaś działanie następujące po dokonanym naruszeniu. Istotą obrony koniecznej jest zatem – jak się podkreśla – jedność czasu i miejsca, równoczesność działania posiadacza z zamachem na jego mienie dokonanym przez stronę przeciwną.

Warto w tym miejscu również wskazać, że na gruncie prawa karnego sporna jest kwestia (A. Zoll, Komentarz do Kodeksu karnego – art. 25), czy będzie spełniony warunek bezpośredniości zamachu w tych przypadkach, w których akcja mająca na celu obronę dobra podejmowana jest „na wypadek nastąpienia zamachu”, np. umieszczenie samostrzałów, podłączanie prądu do zabezpieczeń itp. Samo zachowanie skierowane na ochronę dobra ma miejsce w takich przypadkach przed konkretnym bezpośrednim zagrożeniem dobra zamachem. Zabezpieczenia są wprowadzane ze względu na zagrożenie potencjalne. Jak wskazuje ww. autor – za przyjęciem w takich wypadkach spełnienia bezpośredniości zamachu przemawia ta okoliczność, że urządzenie zabezpieczające spełnia swoją funkcję wtedy, gdy zamach jest już bezpośredni. W takich wypadkach również za wskazane uważa się ograniczenie intensywności działania zainstalowanego urządzenia (wyklucza zagrożenie życia, a nawet ciężki uszczerbek dla zdrowia po stronie intruza). Takie ograniczenia, ze względu na warunek konieczności obrony, wydają się co do zasady uzasadnione. W takich wypadkach zastosowane winno być ostrzeżenie, że tego typu urządzenia zabezpieczające są zainstalowane. 

Zobacz również: Zasiew na cudzym gruncie

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Maciej Podgórski

O autorze: Maciej Podgórski
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »