Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2017-12-18 • Aktualizacja: 2021-02-28

Teściowa zamieszkuje u nas tymczasowo od dwóch miesięcy. Czy możliwa jest zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u? Jak o to wnioskować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u

Jak zmienić dane adresowe do odbioru emerytury z KRUS?

Pańska teściowa jest świadczeniobiorcą – takiego określenia używa się w związku pobieraniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz innych instytucji (o mniejszej skali). Kierowana do KRUS-u korespondencja powinna wskazywać nie tylko dane osobowe Pańskiej teściowej, ale także dane pozwalające ją sprawnie zidentyfikować w KRUS-ie – chodzi o np. numer świadczenia (ten numer zapewne byłby najbardziej przydatny) lub inny numer (np. oznaczenie jakiejś sprawy przez KRUS załatwianej w związku z Pańską teściową). Niektóre dane być może udałoby się uzyskać telefonicznie (choć restrykcyjna wykładnia przepisów o ochronie danych osobowym może utrudniać pozyskiwanie informacji na odległość).

Chodzi o ważną sprawę, więc należy ją załatwić pisemnie – pismo wysyłając listem poleconym (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”) lub składając osobiście (zwłaszcza w tej placówce KRUS-u, która stale zajmuje się „kontem” Pańskiej teściowej) za pokwitowaniem przyjęcia pisma. Dane kontaktowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zamieszczono na stronach internetowych tej instytucji – np. pod adresem: https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/centrala/centrala-dane-adresowe

Jeżeli Pańska teściowa będzie składała pismo osobiście, to bezproblemowo powinna przebiegać jej identyfikacja (np. przez okazanie dowodu osobistego). Proponuję zorientować się (np. dzwoniąc do właściwej placówki KRUS), czy na piśmie składanym przez kogoś innego lub wysyłanym pocztą podpis powinien być oficjalnie potwierdzony (np. przez notariusza). Chodzi o ważną sprawę, więc urzędnicy mogą dążyć (z własnej inicjatywy lub na polecenie „z góry”) do tego, by w dokumentacji było możliwie jak najmniej wątpliwości (np. tyczących się dyspozycji co do sposobu wypłaty świadczeń).

KRUS jest jedną z instytucji, które wprowadzają usługi z zakresu tak zwanej administracji cyfrowej. Być może „e-KRUS” pozwoliłby na dawanie określonych dyspozycji zdalnie (na odległość) prze Pańską teściową (jeżeli jest zarejestrowana lub zarejestruje się w tejże usłudze elektronicznej) – oto adres internetowy: https://www.ekrus.gov.pl

Czy świadczeniobiorca ma wybór sposobu wypłacania emerytury z KRUS-u?

Świadczeniobiorcy (w tym Pańska teściowa) są uprawnieni wybrać sposób wypłacania świadczenia (pocztą lub na wskazany numer rachunku) oraz wskazywać adres, na który miałaby być kierowana do nich korespondencja urzędowa i świadczenia (wypłacane za pośrednictwem poczty).

W wielu sprawach możliwe jest ustanowienie pełnomocnika – art. 98 i następne Kodeksu cywilnego; pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej (a poza tym należy uiścić opłatę skarbową od udzielenia pełnomocnictwa). Pełnomocnik byłby uprawniony reprezentować Pańską teściową – stosownie do treści pełnomocnictwa (np. przed KRUS-em).

Odbieranie korespondencji (nie tylko świadczeń) przez domowników może zostać „zablokowane” przez wydanie odpowiedniej dyspozycji w placówce pocztowej.

Przywłaszczanie cudzych pieniędzy może skutkować odpowiedzialnością karną – art. 284 Kodeksu karnego. Być może określone koszty w miejscu swego poprzedniego miejsca zamieszkania Pańska teściowa powinna ponosić (np. z uwagi na znajdowanie się tam jej rzeczy), ale to powinno być jasno określone – z całą pewnością uprawnienie do odbierania korespondencji nie oznacza, jakoby osoba odbierająca cudze świadczenie była uprawniona to świadczenie zatrzymać dla siebie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »