Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2017-12-18

Teściowa zamieszkuje u nas tymczasowo od dwóch miesięcy. Czy możliwa jest zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u? Jak o to wnioskować?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Pańska teściowa jest świadczeniobiorcą – takiego określenia używa się w związku pobieraniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz innych instytucji (o mniejszej skali). Kierowana do KRUS-u korespondencja powinna wskazywać nie tylko dane osobowe Pańskiej teściowej, ale także dane pozwalające ją sprawnie zidentyfikować w KRUS-ie – chodzi o np. numer świadczenia (ten numer zapewne byłby najbardziej przydatny) lub inny numer (np. oznaczenie jakiejś sprawy przez KRUS załatwianej w związku z Pańską teściową). Niektóre dane być może udałoby się uzyskać telefonicznie (choć restrykcyjna wykładnia przepisów o ochronie danych osobowym może utrudniać pozyskiwanie informacji na odległość).

Chodzi o ważną sprawę, więc należy ją załatwić pisemnie – pismo wysyłając listem poleconym (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”) lub składając osobiście (zwłaszcza w tej placówce KRUS-u, która stale zajmuje się „kontem” Pańskiej teściowej) za pokwitowaniem przyjęcia pisma. Dane kontaktowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zamieszczono na stronach internetowych tej instytucji – np. pod adresem: https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/centrala/centrala-dane-adresowe

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli Pańska teściowa będzie składała pismo osobiście, to bezproblemowo powinna przebiegać jej identyfikacja (np. przez okazanie dowodu osobistego). Proponuję zorientować się (np. dzwoniąc do właściwej placówki KRUS), czy na piśmie składanym przez kogoś innego lub wysyłanym pocztą podpis powinien być oficjalnie potwierdzony (np. przez notariusza). Chodzi o ważną sprawę, więc urzędnicy mogą dążyć (z własnej inicjatywy lub na polecenie „z góry”) do tego, by w dokumentacji było możliwie jak najmniej wątpliwości (np. tyczących się dyspozycji co do sposobu wypłaty świadczeń).

KRUS jest jedną z instytucji, które wprowadzają usługi z zakresu tak zwanej administracji cyfrowej. Być może „e-KRUS” pozwoliłby na dawanie określonych dyspozycji zdalnie (na odległość) prze Pańską teściową (jeżeli jest zarejestrowana lub zarejestruje się w tejże usłudze elektronicznej) – oto adres internetowy: https://www.ekrus.gov.pl

Świadczeniobiorcy (w tym Pańska teściowa) są uprawnieni wybrać sposób wypłacania świadczenia (pocztą lub na wskazany numer rachunku) oraz wskazywać adres, na który miałaby być kierowana do nich korespondencja urzędowa i świadczenia (wypłacane za pośrednictwem poczty).

W wielu sprawach możliwe jest ustanowienie pełnomocnika – art. 98 i następne Kodeksu cywilnego; pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej (a poza tym należy uiścić opłatę skarbową od udzielenia pełnomocnictwa). Pełnomocnik byłby uprawniony reprezentować Pańską teściową – stosownie do treści pełnomocnictwa (np. przed KRUS-em).

Odbieranie korespondencji (nie tylko świadczeń) przez domowników może zostać „zablokowane” przez wydanie odpowiedniej dyspozycji w placówce pocztowej.

Przywłaszczanie cudzych pieniędzy może skutkować odpowiedzialnością karną – art. 284 Kodeksu karnego. Być może określone koszty w miejscu swego poprzedniego miejsca zamieszkania Pańska teściowa powinna ponosić (np. z uwagi na znajdowanie się tam jej rzeczy), ale to powinno być jasno określone – z całą pewnością uprawnienie do odbierania korespondencji nie oznacza, jakoby osoba odbierająca cudze świadczenie była uprawniona to świadczenie zatrzymać dla siebie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »