Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura z KRUS a przerwa w zatrudnieniu

Moja mama ma 60 lat i stara się o emeryturę z KRUS-u (27 lat opłacania składek). Przed ubezpieczeniem w KRUS-ie pracowała przez okres 12 lat z przerwami i tym samym opłacała składki w ZUS-ie. Co zrobić z przerwami w pracy, które wynosiły 2 miesiące? Podczas nich mama nie miała ubezpieczenia. Jak je udokumentować? Dodatkowo mama była na zasiłku dla bezrobotnych do dnia 6.01.1995 r., a 8.01.1995 r. została zarejestrowana w KRUS-ie. W placówce powiedzieli, że w dacie końca zasiłku jest błąd. Według nich powinien skończyć się 7.01.1995 r. W urzędzie wpisano 6.01.1995 r. Wydano tylko zaświadczenie, że taki jest stan faktyczny i nie poprawią go na 7.01.1995 r. Czy takie potwierdzenie wystarczy? Czy ponownie urzędnik z KRUS-u odeśle mamę z kwitkiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura z KRUS a przerwa w zatrudnieniu

Warunki uzyskania emerytury rolniczej

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20”.

Zaś w myśl art. 20 w/w ustawy „do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 zalicza się okresy:

1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990;

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 roku”.

Wpływ przerwy w zatrudnieniu na uzyskanie emerytury

Nadto zaznaczam, że w przypadku wnioskodawcy – urodzonego po 31 grudnia 1948 r. – okres zatrudnienia poza rolnictwem nie ma wpływu na wysokość emerytury rolniczej i nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do tego świadczenia. Z opisu stanu faktycznego wynika, że mama jest urodzona po 1948 r., a zatem wcześniejszy okres nie ma wpływu na nabycie prawa do emerytury ani na wysokość emerytury. Co do zasady osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze. Najważniejsze przy ubieganiu się o emeryturę jest to, żeby mieć pełne 25 lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, zatem przerwy w zatrudnieniu nie mają wpływu na przyznanie emerytury rolniczej.

Zalecam poproszenie Pani z KRUS-u o wskazanie przepisu prawnego jako podstawy do tego, by nie uznać wniosku o emeryturę w przypadku, gdy widnieje jednodniowa przerwa mimo zachowania okresu minimalnego uprawniającego do nabycia prawa do emerytury rolniczej. Nie znam bowiem treści rozmowy mamy z urzędniczką ani też konkretów kwestionowania daty objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników. Nie wiem też, czy faktycznie doszło do błędu i wyrejestrowanie miało miejsce 07.01.1995 r., a błędnie wpisano 06.01.1995 r., czy tylko urzędniczka z KRUS-u wskazuje, że powinno być w jej ocenie inaczej, zaś faktycznie Pana mama wyrejestrowana została z dniem 06.01.1995 r. Jeśli bowiem jest to błąd urzędu, bo źle wpisali datę, to są narzędzia, by domagać się sprostowania lub zaświadczenia prostującego, które powinno w KRUS-ie w zupełności wystarczyć. Jeśli zaś urzędniczka uważa, że przerwa pozbawia mamę prawa do świadczenia, proszę zwrócić się do niej, by wskazała przepis prawny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl