Emerytura z KRUS a przerwa w zatrudnieniu

• Data: 2024-06-03 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Moja mama ma 60 lat i stara się o emeryturę z KRUS-u (27 lat opłacania składek). Przed ubezpieczeniem w KRUS-ie pracowała przez okres 12 lat z przerwami i tym samym opłacała składki w ZUS-ie. Co zrobić z przerwami w pracy, które wynosiły 2 miesiące? Podczas nich mama nie miała ubezpieczenia. Jak je udokumentować? Dodatkowo mama była na zasiłku dla bezrobotnych do dnia 6.01.1995 r., a 8.01.1995 r. została zarejestrowana w KRUS-ie. W placówce powiedzieli, że w dacie końca zasiłku jest błąd. Według nich powinien skończyć się 7.01.1995 r. W urzędzie wpisano 6.01.1995 r. Wydano tylko zaświadczenie, że taki jest stan faktyczny i nie poprawią go na 7.01.1995 r. Czy takie potwierdzenie wystarczy? Czy ponownie urzędnik z KRUS-u odeśle mamę z kwitkiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura z KRUS a przerwa w zatrudnieniu

Warunki uzyskania emerytury rolniczej

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20”.

Zaś w myśl art. 20 w/w ustawy „do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 zalicza się okresy:

1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990;

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 roku”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wpływ przerwy w zatrudnieniu na uzyskanie emerytury

Nadto zaznaczam, że w przypadku wnioskodawcy – urodzonego po 31 grudnia 1948 r. – okres zatrudnienia poza rolnictwem nie ma wpływu na wysokość emerytury rolniczej i nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do tego świadczenia. Z opisu stanu faktycznego wynika, że mama jest urodzona po 1948 r., a zatem wcześniejszy okres nie ma wpływu na nabycie prawa do emerytury ani na wysokość emerytury. Co do zasady osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze. Najważniejsze przy ubieganiu się o emeryturę jest to, żeby mieć pełne 25 lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, zatem przerwy w zatrudnieniu nie mają wpływu na przyznanie emerytury rolniczej.

Zalecam poproszenie Pani z KRUS-u o wskazanie przepisu prawnego jako podstawy do tego, by nie uznać wniosku o emeryturę w przypadku, gdy widnieje jednodniowa przerwa mimo zachowania okresu minimalnego uprawniającego do nabycia prawa do emerytury rolniczej. Nie znam bowiem treści rozmowy mamy z urzędniczką ani też konkretów kwestionowania daty objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników. Nie wiem też, czy faktycznie doszło do błędu i wyrejestrowanie miało miejsce 07.01.1995 r., a błędnie wpisano 06.01.1995 r., czy tylko urzędniczka z KRUS-u wskazuje, że powinno być w jej ocenie inaczej, zaś faktycznie Pana mama wyrejestrowana została z dniem 06.01.1995 r. Jeśli bowiem jest to błąd urzędu, bo źle wpisali datę, to są narzędzia, by domagać się sprostowania lub zaświadczenia prostującego, które powinno w KRUS-ie w zupełności wystarczyć. Jeśli zaś urzędniczka uważa, że przerwa pozbawia mamę prawa do świadczenia, proszę zwrócić się do niej, by wskazała przepis prawny.

Przykłady

 
Krótka przerwa w zatrudnieniu

Pani Anna, przed rozpoczęciem pracy na gospodarstwie, była zatrudniona w firmie budowlanej przez 12 lat. W czasie swojej kariery miała dwumiesięczną przerwę w zatrudnieniu, podczas której nie była ubezpieczona. Kiedy starała się o emeryturę rolniczą z KRUS-u, zastanawiała się, jak udokumentować tę przerwę. W urzędzie powiedziano jej, że przerwy te nie wpłyną na jej uprawnienia do emerytury rolniczej, ponieważ najważniejsze jest udokumentowanie pełnych 25 lat ubezpieczenia w KRUS-ie.

 
Problem z datą zakończenia zasiłku

Pan Józef przez kilka miesięcy był bezrobotny, a następnie podjął pracę na gospodarstwie rolnym i został zarejestrowany w KRUS-ie. Kiedy zbliżał się czas składania wniosku o emeryturę, odkrył, że w dokumentach z urzędu pracy widnieje błąd w dacie zakończenia zasiłku. Urzędnicy wpisali 6 stycznia zamiast 7 stycznia. KRUS kwestionował tę datę, co mogło wpłynąć na decyzję o przyznaniu emerytury. Po uzyskaniu zaświadczenia o stanie faktycznym, Józefowi udało się przekonać KRUS, że taka przerwa nie powinna wpłynąć na jego prawo do emerytury.

 
Długa kariera z przerwami

Pani Maria pracowała przez wiele lat jako nauczycielka, a następnie przejęła rodzinne gospodarstwo rolne. W trakcie swojej kariery miała kilka przerw w zatrudnieniu, jednak zawsze wracała do pracy i opłacała składki w ZUS-ie. Kiedy przeszła na ubezpieczenie w KRUS-ie, miała już opłacone składki przez ponad 27 lat. Przy składaniu wniosku o emeryturę z KRUS-u, urzędnicy zwrócili uwagę na przerwy w ubezpieczeniu. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów i zaświadczeń, potwierdzono, że jej przerwy nie wpłyną na decyzję o przyznaniu emerytury, ponieważ kluczowe było utrzymanie ciągłości ubezpieczenia przez wymagane 25 lat.

Podsumowanie

 

Przerwy w zatrudnieniu oraz błędy w dokumentacji mogą budzić wątpliwości przy ubieganiu się o emeryturę rolniczą z KRUS-u, jednak kluczowe jest spełnienie wymogu 25 lat ubezpieczenia. Warto dokładnie sprawdzić i skorygować wszelkie nieścisłości w dokumentach, aby uniknąć problemów przy składaniu wniosku o emeryturę. Dzięki odpowiednim zaświadczeniom i dokumentom można skutecznie udowodnić swoje uprawnienia do świadczenia emerytalnego.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawach emerytalnych? Skontaktuj się z nami online, a przygotujemy dla Ciebie profesjonalne pisma i zapewnimy kompleksowe doradztwo prawne! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »