Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki na ZUS i KRUS, dlaczego tylko jedna emerytura?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-12-02

Opłacałem składki emerytalno-rentowe do KRUS i do ZUS. W roku 2015 przeszedłem na emeryturę. Jestem z 1949 roku. Składki do KRUS opłacałem systematycznie przez 38 lat. Czy mam prawo do zwrotu opłaconych przez te lata składek do KRUS? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składki na ZUS i KRUS, dlaczego tylko jedna emerytura?

Czy można ubiegać się o zwrot składek KRUS?

Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot składek KRUS. Nabył Pan w 2015 roku emeryturę z KRUS.

Opłacanie składek do ZUS i KRUS

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w 2009 r., na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z późn. zm.) – obowiązują odmienne regulacje w zakresie ustalania prawa i wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych do i po 31 grudnia 1948 r., ponieważ osoby urodzone po tej dacie objęła reforma powszechnego systemu emerytalnego. Zmiany te dotyczą tzw. dwuzawodowców, tj. rolników, którzy z racji podejmowania okresowo pracy zawodowej poza gospodarstwem rolnym zmieniali system ubezpieczenia społecznego – KRUS na ZUS lub odwrotnie. Osoby te posiadają więc okresy ubezpieczenia i opłacania składek w obu systemach.

Pobieranie emerytur z ZUS i KRUS

Osoby opłacające składki ZUS i KRUS mają szansę po osiągnięciu wieku emerytalnego nabyć prawo zarówno do emerytury z ZUS, jak i do emerytury z KRUS i pobierać niezależnie oba świadczenia. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 2 i 2a ww. ustawy – dotychczasowa zasada w kwestii wypłaty tylko jednego świadczenia emerytalnego w razie zbiegu prawa do emerytury z ZUS i z KRUS nie dotyczy osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. W związku z tym emerytura rolnicza ustalana jest dla tych osób wyłącznie w oparciu o okresy ubezpieczenia przebytego w systemie rolnym. Okresy innego niż rolnicze ubezpieczenia stanowią bowiem tytuł do nabycia prawa do emerytury z ZUS. Okresy czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim są to okresy składkowe w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn zm.), nie mogą więc być doliczone do okresu ubezpieczenia rolniczego, od którego zależy prawo i wysokość emerytury rolniczej.

Doliczenie okresów składkowych z ZUS do KRUS i odwrotnie

Pan urodził się w 1949 rokiem. Nie ma Pan prawa do dwóch świadczeń, ale mógł Pan doliczyć okresy pracy w ZUS do emerytury w KRUS i odwrotnie.

Zasada wypłaty tylko jednej emerytury

Określona w art. 33 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu rolników zasada wypłaty jednego tylko świadczenia została ograniczona wraz z wejściem w życie ustawy o emeryturach kapitałowych. Ustawa ta zniosła możliwość uwzględnienia przy ustalaniu emerytury rolniczej (również w obniżonym wieku emerytalnym) okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Jednocześnie jednak wyłączyła w stosunku do tej kategorii podmiotów zasadę wyboru jednego tylko świadczenia, którą ustanawia art. 33 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu rolników. Zgodnie z dodanym art. 33 ust. 2a ustawy o ubezpieczeniu rolników artykułu 33 ust. 2 tej ustawy nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej oraz do emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Wskazane w dodanym ust. 2a regulacje prawne z ustawy o emeryturach i rentach z FUS dotyczą nabywania emerytury przez osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r.

Nabył Pan najpierw prawo do emerytury KRUS, a potem do emerytury ZUS, a świadczenie KRUS zostało zawieszone jako niższe. Mógłby Pan wliczyć lata KRUS do emerytury ZUS, gdyby nie miał Pan ustalonego świadczenia KRUS, błędem było występowanie o dwa świadczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Ubezpieczenie zdrowotne po utracie ubezpieczenia w KRUS

Ubezpieczenie zdrowotne po utracie ubezpieczenia w KRUS

Moja mama była ubezpieczona w KRUS i miała wypadek. W jego następstwie była na zwolnieniu lekarskim. Podczas tego zwolnienia utraciła...

Wsteczne ubezpieczenie w KRUS-ie

Wsteczne ubezpieczenie w KRUS-ie

W zeszłym roku w maju ukończyłem szkołę średnią i rozpocząłem studia. Studia rzuciłem po pierwszym miesiącu i od tego czasu (listopad...

Czy właścicielka gospodarstwa ma szansę na rentę strukturalną lub emeryturę?

Czy właścicielka gospodarstwa ma szansę na rentę strukturalną lub emeryturę?

Moja żona ma 48 lat, od 5 lat jesteśmy właścicielami małego gospodarstwa, 2 ha gruntów, a od 4 lat żona opłaca KRUS na wniosek. Czy żona kiedykolwiek...

Jak nie wypaść z KRUS-u, prowadząc działalność pozarolniczą?

Jak nie wypaść z KRUS-u, prowadząc działalność pozarolniczą?

Jestem rolnikiem w pełni objętym ubezpieczeniem KRUS, ale dodatkowo prowadzę działalność pozarolniczą polegającą na wynajmie turystom kawalerki...

Kontrola umowy o dzieło osoby ubezpieczonej w KRUS

Kontrola umowy o dzieło osoby ubezpieczonej w KRUS

Mam umowę o dzieło i Pan z ZUS-u, robiąc kontrolę u mojego zleceniodawcy, stwierdził, że nie mogę tyle zarabiać, mając umowę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »