Składki na ZUS i KRUS, dlaczego tylko jedna emerytura?

Opłacałem składki emerytalno-rentowe do KRUS i do ZUS. W roku 2015 przeszedłem na emeryturę. Jestem z 1949 roku. Składki do KRUS opłacałem systematycznie przez 38 lat. Czy mam prawo do zwrotu opłaconych przez te lata składek do KRUS? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składki na ZUS i KRUS, dlaczego tylko jedna emerytura?

Czy można ubiegać się o zwrot składek KRUS?

Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot składek KRUS. Nabył Pan w 2015 roku emeryturę z KRUS.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w 2009 r., na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z późn. zm.) – obowiązują odmienne regulacje w zakresie ustalania prawa i wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych do i po 31 grudnia 1948 r., ponieważ osoby urodzone po tej dacie objęła reforma powszechnego systemu emerytalnego. Zmiany te dotyczą tzw. dwuzawodowców, tj. rolników, którzy z racji podejmowania okresowo pracy zawodowej poza gospodarstwem rolnym zmieniali system ubezpieczenia społecznego – KRUS na ZUS lub odwrotnie. Osoby te posiadają więc okresy ubezpieczenia i opłacania składek w obu systemach.

Pobieranie emerytur z ZUS i KRUS

Osoby opłacające składki ZUS i KRUS mają szansę po osiągnięciu wieku emerytalnego nabyć prawo zarówno do emerytury z ZUS, jak i do emerytury z KRUS i pobierać niezależnie oba świadczenia. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 2 i 2a ww. ustawy – dotychczasowa zasada w kwestii wypłaty tylko jednego świadczenia emerytalnego w razie zbiegu prawa do emerytury z ZUS i z KRUS nie dotyczy osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. W związku z tym emerytura rolnicza ustalana jest dla tych osób wyłącznie w oparciu o okresy ubezpieczenia przebytego w systemie rolnym. Okresy innego niż rolnicze ubezpieczenia stanowią bowiem tytuł do nabycia prawa do emerytury z ZUS. Okresy czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim są to okresy składkowe w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn zm.), nie mogą więc być doliczone do okresu ubezpieczenia rolniczego, od którego zależy prawo i wysokość emerytury rolniczej.

Zobacz również: Wniosek o zwrot składek KRUS

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Doliczenie okresów składkowych z ZUS do KRUS i odwrotnie.

Zasada wypłaty tylko jednej emerytury

Pan urodził się w 1949 rokiem. Nie ma Pan prawa do dwóch świadczeń, ale mógł Pan doliczyć okresy pracy w ZUS do emerytury w KRUS i odwrotnie.

Określona w art. 33 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu rolników zasada wypłaty jednego tylko świadczenia została ograniczona wraz z wejściem w życie ustawy o emeryturach kapitałowych. Ustawa ta zniosła możliwość uwzględnienia przy ustalaniu emerytury rolniczej (również w obniżonym wieku emerytalnym) okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Jednocześnie jednak wyłączyła w stosunku do tej kategorii podmiotów zasadę wyboru jednego tylko świadczenia, którą ustanawia art. 33 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu rolników. Zgodnie z dodanym art. 33 ust. 2a ustawy o ubezpieczeniu rolników artykułu 33 ust. 2 tej ustawy nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej oraz do emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Wskazane w dodanym ust. 2a regulacje prawne z ustawy o emeryturach i rentach z FUS dotyczą nabywania emerytury przez osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r.

Nabył Pan najpierw prawo do emerytury KRUS, a potem do emerytury ZUS, a świadczenie KRUS zostało zawieszone jako niższe. Mógłby Pan wliczyć lata KRUS do emerytury ZUS, gdyby nie miał Pan ustalonego świadczenia KRUS, błędem było występowanie o dwa świadczenia.

Zobacz również: Składki ZUS i KRUS a emerytura

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »