Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż działek rolnych poniżej jednego hektara

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-12-13

Na początku 2019 roku otrzymałem od rodziców w formie darowizny gospodarstwo rolne składające się z 3 działek o powierzchniach 0,06 ha, 0,08 ha, na których są budynki, oraz 0,90 ha, na której są pastwiska - łącznie 1,04 ha, czyli poszczególne działki mają poniżej jednego hektara. Chcę sprzedać nieruchomość osobie, która nie jest rolnikiem. Czy bez dodatkowych formalność mogę sprzedać (czyli bez decyzji KOWR-u, na którą długo trzeba czekać) te działki rolne? Czy mogę sprzedać np. 1 lub dwie działki, a pozostałą 3 w późniejszym terminie zważywszy na to że są to działki poniżej jednego hektara?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż działek rolnych poniżej jednego hektara

Nowa ustawa o obrocie nieruchomościami rolnymi

26 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy ww. przepisów „zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej nie jest wymagana przy nabywaniu:

  • nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
  • nieruchomości rolnych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne,
  • gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu 30.04.2016 r. zajęte były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzyły zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.

Sprzedaż gruntów rolnych a podatek

Można sprzedać poszczególne działki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Jednak należy pamiętać o podatku. Co do zasady sprzedaż gruntów rolnych jest zwolniona z podatku. Zwolnienie takiej sprzedaży wynika z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT, zgodnie z którym zwolnione są od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy jednak przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. To samo w przypadku sprzedaży przed upływem 5 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dzierżawa gruntu od gminy a prawo pierwokupu

Dzierżawa gruntu od gminy a prawo pierwokupu

Podejrzewam, że władze w gminie próbują mi uniemożliwić kupno nieruchomości rolnej należącej do gminy. Do wczoraj byłem dzierżawcą tej...

Sprzedaż gospodarstwa we współwłasności gdy nie ma kontaktu jednym ze współwłaścicieli

Sprzedaż gospodarstwa we współwłasności gdy nie ma kontaktu jednym ze współwłaścicieli

Gospodarstwo w posiada 4 właścicieli, czyli jest we współwłasności. Z jednym z współwłaścicieli nie ma kontaktu. Pozostali chcą sprzedać...

Zakup siedliska z domem i budynkami

Zakup siedliska z domem i budynkami

Interesuje mnie zakup ziemi z siedliskiem. Jest to ziemia rola 2,98 ha, w tym jest siedlisko złożone z domu mieszkalnego i budynków...

Podział działki rolnej i budowa domów

Podział działki rolnej i budowa domów

Posiadam działkę rolną (4900 m 2 ), na której chciałabym się pobudować. Wiem, że to jest możliwe w formie budowy zagrodowej, ale chciałabym...

Posiadanie działek rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem

Posiadanie działek rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem

Mieszkam i pracuję w Katowicach, nie mam wykształcenia rolniczego ani żadnych uprawnień do prowadzenia gospodarstwa rolnego – jestem więc...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »