Wniosek o emeryturę do KRUS i ZUS - jaką otrzymam emeryturę?

• Autor: Grzegorz Partyka

Razem z mężem posiadamy gospodarstwo rolne o powierzchni 3,45 ha. Mąż prowadzi działalność gospodarczą, z tego względu opłaca ubezpieczenie w ZUS-ie. Po ukończeniu wieku 60 lat (jestem urodzona w 1960 r.) złożyłam wniosek o emeryturę rolniczą w KRUS-ie, gdzie opłacałam 30 lat ubezpieczenie. Ponadto 16 lat podlegałam ubezpieczeniu w ZUS-ie, gdzie też złożyłam wniosek o emeryturę, oczywiście częściową. Przez ok. 7 lat ze względu na ówczesny obowiązek opłacałam ubezpieczenie w ZUS-ie i KRUS-ie. Gospodarstwo nadal jest w naszym posiadaniu. Jaką otrzymam emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o emeryturę do KRUS i ZUS - jaką otrzymam emeryturę?

W Pani sytuacji rozważyć należy, czy jest Pani uprawniona do dwóch świadczeń: zarówno do emerytury rolniczej, jak i emerytury z systemu powszechnego, czy tylko do jednego z powyższych.

Uprawnienie do emerytury z KRUS-u

Zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „emerytura rolnicza przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnęła wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;

2) podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat”.

Pani podlegała ubezpieczeniu przez okres 30 lat, poza tym ukończyła Pani wiek 60 lat, wobec czego warunki do otrzymania emerytury rolniczej zostały spełnione.

Zobacz również: Renta KRUS a posiadanie ziemi

Świadczenie emerytalne z ZUS-u

Ze stanu faktycznego wynika, że przez 7 lat opłacała Pani również składki ubezpieczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy badaniu prawa do świadczenia z ZUS-u najważniejsza jest w Pani wypadku data urodzenia, inne reguły obowiązują bowiem osoby urodzone po 1948 r., a inne – urodzone przed 1949 r. Różnica wynika z reformy systemu ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie w 1999 r.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jednoczesne pobieranie dwóch świadczeń

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt III AUa 235/18), zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczeń społecznych, co do zasady nie istnieje możliwość jednoczesnego pobierania obu przyznanych wnioskodawcy świadczeń, tj. emerytury pracowniczej oraz emerytury rolniczej. Zbieg prawa do świadczeń rolniczych z prawem do emerytury lub renty z ubezpieczenia powszechnego oznacza konieczność wyboru świadczenia wyższego albo korzystniejszego. Przy czym, dotyczy to rolników, którzy nabyli prawo do emerytury powszechnej w systemie zdefiniowanej składki, a więc osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Wyboru nie musi dokonywać rolnik urodzony po 31 grudnia 1948 r., mający prawo do emerytury powszechnej na podstawie art. 24 (art. 24a) ustawy emerytalnej albo do emerytury w niższym wieku emerytalnym nabyte na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. W tym miejscu podkreślenia wymaga jednak, że emerytura ta może być łączona z prawem do emerytury rolniczej ustalonej tylko na podstawie okresów ubezpieczenia rolniczego, który to warunek w Pani przypadku należy uznać za spełniony.

Wspomniany powyżej art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że emerytura przysługuje każdemu po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, o ile ta osoba podlegała ubezpieczeniu, niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego. Wobec powyższego zostanie Pani przyznane również świadczenie z ZUS-u. Jednakże w związku z tym, że posiada Pani uprawnienie do otrzymania również emerytury z KRUS, okresy ubezpieczenia rolniczego nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości świadczenia z ZUS (art. 10 ww. ustawy).

Podsumowując, w związku z tym, że jest Pani osobą urodzoną po 31 grudnia 1948 r., otrzyma Pani dwa świadczenia: emeryturę rolniczą oraz emeryturę z systemu powszechnego.

Zobacz również: Wydzierżawienie gospodarstwa i przejście na emeryturę

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Grzegorz Partyka

O autorze: Grzegorz Partyka
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »