Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-05-15

Otrzymałam warunki zabudowy zagrodowej na gruncie rolnym 2,5 ha. Chcę kupić ten grunt, ale muszę otrzymać zgodę prezesa ANR na zakup tej działki. O zgodę wystąpiła właścicielka tego gruntu do prezesa ANR. Otrzymanie takiej zgody to ok. 2 miesiące. W tym czasie ja chciałabym na tej działce budować dom i oborę, a wcześniej wystąpić do starosty o zgodę na budowę (mam projekt). Jak skonstruować umowę użyczenia gruntu na cele budowlane, aby to, co wybuduję, było moją własnością, w przypadku gdyby umowa kupna tej działki przedłużała się z winy leżącej po stronie Agencji Nieruchomości Rolnych? Moje nakłady mogą wynieść około 500 000 zł i stąd moja troska o zabezpieczenie. Proszę o wskazanie dobrej umowy użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane z bezpiecznymi warunkami zawarcia i rozwiązania umowy.

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Użyczenie jest umową, na podstawie której użyczający (komodant) zobowiązuje się zezwolić biorącemu (komodatariuszowi) – przez czas oznaczony albo nieoznaczony – na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia gruntu nie powoduje przeniesienia własności gruntu na biorących do używania, lecz jedynie umożliwia im bezpłatne korzystanie (używanie). Wybudowanie na używanym gruncie budynku, nawet na podstawie pozwolenia na budowę, nie spowoduje przejścia własności gruntu na Panią.

Przepis art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane wymienia wiele tytułów prawnych, które w postępowaniu budowlanym stanowią podstawę do wykazania się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Między innymi każda umowa cywilnoprawna, na podstawie której właściciel upoważnił inny podmiot do zabudowy własnego gruntu, tworzy stosunek zobowiązaniowy w rozumieniu art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego i daje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. akt II OSK 211/06, LEX nr 505678). Należy zauważyć, że umowa dzierżawy daje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane tylko wówczas, gdy takie prawo wyraźnie wynika z zawartej umowy. Z istoty samej umowy dzierżawy nie wynika prawo do zabudowy dzierżawionego gruntu (wyrok NSA z dnia 4 września 2007 r., sygn. akt II OSK 1160/06, LEX nr 374725). Te same reguły jak przy dzierżawie można moim zdaniem odnieść do umowy użyczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zatem jeśli zamierza Pani wybudować obiekty (dom oraz oborę) na cudzym gruncie, powinna Pani pamiętać, że to właścicielka gruntu stanie się również właścicielem wybudowanych obiektów. W takim wypadku Pani jako inwestorka miałaby jedynie prawo do wystąpienia o zwrot nakładów poniesionych na budowę domu oraz obory na podstawie artykułu 230 Kodeksu cywilnego.

Aby zostać jedynym właścicielem nieruchomości (gruntu z budynkiem), musi zostać zawarta umowa przenosząca własność tej właśnie nieruchomości (jako określonej działki gruntu). W takim stanie rzeczy najbardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby poczekanie na zgodę Agencji Nieruchomości Rolnej, a następnie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Na marginesie zaznaczam też, że w Pani przypadku nie będzie miał zastosowania artykuł 231 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Pani jako biorąca do używania nie spełnia pierwszej z przesłanek wspomnianego przepisu, gdyż w wyniku umowy użyczenia uzyskuje Pani posiadanie zależne, a nie samoistne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przeznaczenie gruntu leśnego na cele rolnicze

Planem miejscowym przeznacza się grunt leśny na cele rolnicze (pod strefę ochronną linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia). Czy wymagana jest zgoda...

Wynajem magazynu przez rolników

Jestem od 24 lat ubezpieczona w KRUS-ie. Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne, ale od kilku lat wynajmujemy prywatnie magazyn użytkowy. Czy...

Nieuregulowana własność zagonu

Od 23 lat jestem posiadaczką gospodarstwa rolnego, które otrzymałam wraz z mężem zapisem notarialnym od teściów. Teściowie wzdłuż pola użytkowali 6...

Podział dochodów z dzierżawy

W 2015 roku ojciec zawarł ze mną umowę darowizny działki wraz z budynkami i ustanowienie nieodpłatnej dożywotniej służebności osobistej oraz...

Czy obce osoby mogą chodzić po moich polach?

Prowadzę średnie gospodarstwo rolne. Mam problem z wścibskimi osobami, które wchodzą na pola wchodzące w skład mojego gospodarstwa. Pola te są...

Obowiązek podatkowy nabywców gospodarstwa rolnego w drodze zasiedzenia

W styczniu 2016 sąd rejonowy stwierdził zasiedzenie gospodarstwa rolnego z dniem 30 października 2011 na rzecz mojego męża i mnie. Poprzednim...

Czy mogę otrzymywać środki pieniężne jako domownik w gospodarstwie rolnym?

Od kilku lat współprowadzę z rodzicami gospodarstwo rolne. Mam status domownika. Przez cały ten okres aż do teraz otrzymywałem od rodziców środki...

Rolniczy handel detaliczny a przetwórstwo owoców

Jestem rolnikiem prowadzącym plantację owoców. Rozliczam się również z podatku VAT. Jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą rozliczaną na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »