Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjście z KRUS i podjęcie pracy na etat

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-03-01

Czy można wyjść z KRUS i podjąć pracę na etat? Bo słyszałam, że od iluś hektarów nie można wyjść i zarejestrować się w pracy na umowę o prace na pełen etat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjście z KRUS i podjęcie pracy na etat

Ubezpieczenie w KRUS-ie

Co do zasady ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega rolnik zamieszkujący i prowadzący na terytorium Polski osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, lub dział specjalny produkcji rolnej. Jest to obwarowane jednym warunkiem, tj. nie podlega on innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wynika to z art. 7 ustawy z 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Praca na etat a ZUS i KRUS

W przypadku, gdy dochodzi do zatrudnienia na umowę o pracę każdy pracownik od razu zaczyna podlegać pod ZUS, bez względu na to czy jest on rolnikiem, czy np. domownikiem rolnika. Zatrudnienie na podstawie umowę o pracę powoduje bezwzględną konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS. A zatem pracownik podlegać będzie składkom na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz emerytalno-rentowe w ZUS i utraci prawo do ubezpieczenia w KRUS.

Wyjście z KRUS-u

A zatem nie ma żadnych przeciwskazań dla zatrudnienia osoby ubezpieczonej w KRUS-ie, niemniej w przypadku zatrudnienia takiej osoby na umowę o pracę lub umowę-zlecenie (o ile owa umowa-zlecenie obejmuje wynagrodzenie wyższe niż minimalne), taka osoba utraci uprawnienia wynikające z ubezpieczenia w KRUS-ie. Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę wiąże się bowiem z objęciem takiej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, wynikiem czego jest utrata uprawnień w KRUS-ie. Jedynym możliwym przypadkiem, który nie spowoduje utraty uprawnień dla osoby ubezpieczonej w KRUS-ie jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, gdy wysokość przychodu zleceniobiorcy nie przekroczy kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Ustanie ubezpieczenia w KRUS-ie

Wskazuję bowiem jeszcze raz na fakt, że zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczenie społeczne rolników ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu. Z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3 wynika z kolei, że ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy może podlegać tylko taki rolnik lub domownik rolnika, który nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu. Pod pojęciem „innego ubezpieczenia społecznego” rozumie się zaś obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie emerytalne określone w odrębnych przepisach. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1), art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pracownik (poza prokuratorem) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Z kolei z art. 5 ust. 1 wynika, że ubezpieczenie społeczne rolników, jeżeli nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych regulują odrębne przepisy. A zatem zarówno z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jak i z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że podleganie ubezpieczeniom społecznym w ZUS wyklucza możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Stąd wniosek, że ilekroć rolnik lub domownik rolnika, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), podejmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to z tego tytułu będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w ZUS-ie. W takim przypadku ustanie automatycznie jego ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS-ie. Składki na ubezpieczenia społeczne takiej osoby będą obliczane, rozliczane i opłacane na takich samych zasadach jak w przypadku innych pracowników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »