Wyjście z KRUS-u i podjęcie pracy na etacie

• Data: 2024-05-06 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Czy można wyjść z KRUS i podjąć pracę na etat? Bo słyszałam, że od iluś hektarów nie można zrezygnować z ubezpieczenia KRUS i zarejestrować się w pracy na umowę o prace na pełen etat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjście z KRUS-u i podjęcie pracy na etacie

Ubezpieczenie w KRUS-ie

Co do zasady ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega rolnik zamieszkujący i prowadzący na terytorium Polski osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, lub dział specjalny produkcji rolnej. Jest to obwarowane jednym warunkiem, tj. nie podlega on innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wynika to z art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Praca na etat a ZUS i KRUS

W przypadku, gdy dochodzi do zatrudnienia na umowę o pracę każdy pracownik od razu zaczyna podlegać pod ZUS, bez względu na to czy jest on rolnikiem, czy np. domownikiem rolnika. Zatrudnienie na podstawie umowę o pracę powoduje bezwzględną konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS. A zatem pracownik podlegać będzie składkom na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz emerytalno-rentowe w ZUS i utraci prawo do ubezpieczenia w KRUS.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wyjście z KRUS-u

A zatem nie ma żadnych przeciwskazań dla zatrudnienia osoby ubezpieczonej w KRUS-ie, niemniej w przypadku zatrudnienia takiej osoby na umowę o pracę lub umowę-zlecenie (o ile owa umowa-zlecenie obejmuje wynagrodzenie wyższe niż minimalne), taka osoba utraci uprawnienia wynikające z ubezpieczenia w KRUS-ie. Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę wiąże się bowiem z objęciem takiej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, wynikiem czego jest utrata uprawnień w KRUS-ie. Jedynym możliwym przypadkiem, który nie spowoduje utraty uprawnień dla osoby ubezpieczonej w KRUS-ie jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, gdy wysokość przychodu zleceniobiorcy nie przekroczy kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Zobacz również: Czy rolnik może być ubezpieczony w ZUS?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ustanie ubezpieczenia w KRUS-ie

Wskazuję bowiem jeszcze raz na fakt, że zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczenie społeczne rolników ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu. Z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3 wynika z kolei, że ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy może podlegać tylko taki rolnik lub domownik rolnika, który nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu. Pod pojęciem „innego ubezpieczenia społecznego” rozumie się zaś obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie emerytalne określone w odrębnych przepisach. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1), art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pracownik (poza prokuratorem) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Z kolei z art. 5 ust. 1 wynika, że ubezpieczenie społeczne rolników, jeżeli nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych regulują odrębne przepisy. A zatem zarówno z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jak i z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że podleganie ubezpieczeniom społecznym w ZUS wyklucza możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Stąd wniosek, że ilekroć rolnik lub domownik rolnika, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), podejmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to z tego tytułu będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w ZUS-ie. W takim przypadku ustanie automatycznie jego ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS-ie. Składki na ubezpieczenia społeczne takiej osoby będą obliczane, rozliczane i opłacane na takich samych zasadach jak w przypadku innych pracowników.

Zobacz również: Status bezrobotnego a posiadanie ziemi

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Jan Kowalski, właściciel małego gospodarstwa rolnego
Jan Kowalski prowadzi gospodarstwo o powierzchni 1,5 ha. Chcąc poprawić swoją sytuację finansową, zdecydował się na przyjęcie etatu w lokalnej fabryce. Po podpisaniu umowy o pracę, automatycznie został zgłoszony do ZUS, co skutkowało utratą prawa do ubezpieczenia w KRUS. Jan cieszy się teraz z większej stabilności finansowej dzięki stałemu wynagrodzeniu z etatu.

 

Maria Nowak, częściowa właścicielka rodzinnego gospodarstwa
Maria Nowak, współwłaścicielka gospodarstwa rolnego o powierzchni 6 ha, postanowiła zmienić ścieżkę kariery i rozpoczęła pracę w dziale księgowości. Praca na umowę o pracę wymagała od niej rezygnacji z ubezpieczenia w KRUS, na co się zgodziła, rozumiejąc, że jej nowe zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin zapewni jej lepsze warunki emerytalne i dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS.

 

Paweł Lewandowski, młody rolnik zainteresowany zmianą kariery
Paweł, młody rolnik, którego pasją jest programowanie, zdecydował się na kursy IT i znalazł pracę jako programista. Praca ta wymagała od niego przejścia na pełne ubezpieczenie społeczne w ZUS, co oznaczało konieczność rezygnacji z KRUS. Paweł docenił możliwość pracy w nowym sektorze oraz korzyści płynące z nowego systemu ubezpieczeń, które oferuje ZUS.

Podsumowanie

Podsumowując, możliwość wyjścia z KRUS i podjęcia pracy na etat jest otwarta dla rolników, którzy chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową. Przejście na umowę o pracę wiąże się z automatycznym zgłoszeniem do ZUS i utratą ubezpieczenia w KRUS, co może wiązać się zarówno z nowymi możliwościami, jak i z wyzwaniami. Ważne jest, aby każdy rolnik przed podjęciem decyzji o zmianie zatrudnienia dokładnie przeanalizował swoją sytuację oraz korzyści i ryzyka związane z obiema formami ubezpieczenia.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu Twojej sytuacji prawnej związanej z KRUS i ZUS? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, które pomogą Ci przejść przez ten proces bezpiecznie i efektywnie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »