Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykreślenie żony z ubezpieczenie KRUS po rozwodzie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem rolnikiem, płacę składki za siebie i za byłą żonę, ponieważ dopisana była do mnie. Podczas małżeństwa wyjeżdżaliśmy za granicę do pracy i tam, konkretnie w Danii, wzięliśmy rozwód. Przedstawiłem w KRUS orzeczenie sądu w Danii o naszym rozwodzie i urzędniczka poprosiła o przedstawienie okresu, w jakim tam przebywaliśmy. Moja była żona nie współpracuje ze mną i nie chce mi pomóc w tej sprawie. W jaki sposób mogę ją wykreślić z ubezpieczenia? W Danii też jestem ubezpieczony i chciałbym zaprzestać płacenia składek w Polsce. Czy mogę mieć ziemię i nie płacić składek KRUS? Czy jak zaprzestanę płacić składki, to automatycznie będę wykreślony z systemu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykreślenie żony z ubezpieczenie KRUS po rozwodzie

Czy praca za granicą wyklucza ubezpieczenie w KRUS?

Urzędniczka z KRUS nie po to żąda informacji o okresie pracy w Danii, aby wykreślić Pana żonę z ubezpieczenia KRUS, ale aby wykreślić i Pana. Praca za granicą wyklucza ubezpieczenie w KRUS.

Zgodnie z zasadą ogólną w zakresie ubezpieczenia można podlegać ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego.

Czynnikiem decydującym o zastosowaniu właściwego ustawodawstwa w stosunku do osób:

  • aktywnych zawodowo – jest miejsce wykonywania pracy,
  • nieaktywnych zawodowo – miejsce zamieszkania.

Jak stanowi art. 11 ust. 3a rozporządzenia 883/2004 – osoba wykonująca pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, na terytorium którego wykonuje pracę. W tej sytuacji nie ma zatem znaczenia miejsce zamieszkania pracownika, siedziba jego pracodawcy lub to, gdzie prowadzący działalność ją zarejestrował.

W momencie podjęcia pracy w Danii zaczął podlegać i Pan, i Pana żona pod ubezpieczenie społeczne w Danii.

W art. 7 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stwierdza się, że „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

  • rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
  • domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1
    – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Podjęcie pracy za granicą przez osobę ubezpieczoną w KRUS-ie

Jak widać, w momencie podjęcia pracy w Danii nie spełniał Pan kryteriów pozostania w ubezpieczeniu społecznym rolników, a składki opłacane przez Pana są płacone bezpodstawnie. To samo dotyczy Pana żony, ubezpieczonej jako domownik.

Za domownika w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25) uznaje się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Tego chce KRUS.

Wyrejestrowanie byłej żony z ubezpieczenia w KRUS

Natomiast wyrejestrować żonę może Pan, składając odpowiedni druk.

Obecnie KRUS podejmie postępowanie, na mocy którego wykluczy Pana i żonę z ubezpieczenia rolniczego. Jeśli nie przedstawi Pan dowodów – umów o pracę, okresów ubezpieczenia, świadectw – KRUS wystąpi zapewne do Danii z wnioskiem o wydanie takich informacji.

Trudno mi przewidzieć, jak KRUS odniesie się do niepoinformowania ich o zmianie ubezpieczenia. Jeśli korzystał Pan z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, to może z tego wyniknąć problem. KRUS opłacił za Pana składki zdrowotne i tych zapewne Panu nie zwróci. Poza tym nie powinien Pan ponieść żadnych innych konsekwencji.

Zobacz również: Podział majątku gospodarstwa rolnego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl