Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działka zagrodowa z domem, czy można sprzedać nie rolnikowi?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-07-31

Jestem właścicielką działki tzw. zagrodowej o powierzchni 80 arów. Jej część (45 arów) to działka budowlana, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na budownictwo jednorodzinne, a pozostała część jest rolna. Na części budowlanej stoi dom. Czy nieruchomość mogę sprzedać w całości osobie nie będącej rolnikiem? Jeśli nie, czy po podziale tej działki na mniejsze mogę sprzedać nie-rolnikowi? Co o sprzedaży takich „mieszanych” nieruchomości nie-rolnikom mówią przepisy?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa dokonała zmian w szeregu innych ustaw ograniczającym obrót nieruchomościami rolnymi, w tym w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. W art. 1a przedmiotowej ustawy wskazano wyjątki (wyłączenia) jej stosowania. Otóż ustawa nie ma zastosowania do (art. 1a):

1) nieruchomości rolnych:

a)wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 624 i 1566),

b) o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,

c) będących drogami wewnętrznymi;

2) nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.

Normę 0,3 ha w art. 1a pkt 1 lit. b) [ustawy z 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego] należy odnosić do użytków rolnych, a nie do całej powierzchni nieruchomości. W innym razie byłoby trudno wytłumaczyć stosowanie ustawy do przypadku, w którym powierzchnia nieruchomości wynosiłaby przykładowo 32a, w tym użytków rolnych 25a, i niestosowanie jej do przypadku, w którym przedmiotem zbycia byłaby nieruchomość obejmująca wyłącznie 29a użytków rolnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stąd też sprzedaż gruntu powyżej 0,3 ha może nastąpić jedynie na rzecz rolnika indywidualnego. Oczywiście, jak zaznaczyłem, sprzedaż gruntu poniżej 0,3 ha może nastąpić na każdą osobę, także niewykazującą się właściwościami rolnika indywidualnego. Zaznaczam jednak, iż chodzi tutaj o powierzchnię działki rolnej (a więc z drogą może przekraczać wartość 0,3 ha).

Co do gruntu zabudowanego odpowiedź znajdziemy w przepisie art. 11 ustawy. Mianowicie nie stosuje się ograniczeń z niej wynikających do gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

Tak więc nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości jako całości, gdyż przekracza maksymalne normy obszarowe określone w ustawie. Nie ma możliwości sprzedaży działki o powierzchni przekraczającej 0,5 ha. Owszem, będzie możliwa sprzedaż nie-rolnikom po podziale nieruchomości np. na działki 29 arów i 48 arów z domem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odrolnienie mniej niż pół hektara ziemi

Witam, mój problem polega na tym, że chciałbym odrolnić ziemie rolna klasy I–III. Podobno od 2016 roku weszły nowe przepisy i jest teraz gorzej....

Procedura wyłączenia gruntu z produkcji rolnej i leśnej

Jestem właścicielką nieruchomości rolno-leśnej o powierzchni powyżej 1 ha. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...

Posiadanie samoistne działek - jak stać się ich właścicielem?

Moja babcia zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jest w posiadaniu 3 działek (grunty orne i las) i jest to władanie na zasadach...

Sprzedaż zalesionej działki rolnej

Od 15 lat posiadam działkę rolną. Na działce rósł już 7-letni las iglasty, w chwili obecnej drzewa mają około 22 lata, jednak działka...

Rękojmia należytego prowadzenia działalności rolniczej

Chciałbym kupić ziemię rolną ok. 2 hektarów. Jestem emerytowanym farmaceutą. Czy mogę wykorzystać ten fakt przy wystąpieniu o zgodę? Czy...

Przeznaczenie dzierżawionych gruntów a prawo pierwokupu

Dzierżawię ponad trzy lata grunty od Agencji, dawniej ANR teraz KOWR. W razie gdyby KOWR zbywał te grunty, to przysługuje mi ustawowe prawo pierwokupu, ale...

Zakup siedliska z domem i budynkami

Interesuje mnie zakup ziemi z siedliskiem. Jest to ziemia rola 2,98 ha, w tym jest siedlisko złożone z domu mieszkalnego i budynków...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »