Kategoria: Obrót ziemią

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działka zagrodowa z domem, czy można sprzedać nie rolnikowi?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-07-31

Jestem właścicielką działki tzw. zagrodowej o powierzchni 80 arów. Jej część (45 arów) to działka budowlana, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na budownictwo jednorodzinne, a pozostała część jest rolna. Na części budowlanej stoi dom. Czy nieruchomość mogę sprzedać w całości osobie nie będącej rolnikiem? Jeśli nie, czy po podziale tej działki na mniejsze mogę sprzedać nie-rolnikowi? Co o sprzedaży takich „mieszanych” nieruchomości nie-rolnikom mówią przepisy?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa dokonała zmian w szeregu innych ustaw ograniczającym obrót nieruchomościami rolnymi, w tym w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. W art. 1a przedmiotowej ustawy wskazano wyjątki (wyłączenia) jej stosowania. Otóż ustawa nie ma zastosowania do (art. 1a):

1) nieruchomości rolnych:

a)wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 624 i 1566),

b) o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,

c) będących drogami wewnętrznymi;

2) nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.

Normę 0,3 ha w art. 1a pkt 1 lit. b) [ustawy z 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego] należy odnosić do użytków rolnych, a nie do całej powierzchni nieruchomości. W innym razie byłoby trudno wytłumaczyć stosowanie ustawy do przypadku, w którym powierzchnia nieruchomości wynosiłaby przykładowo 32a, w tym użytków rolnych 25a, i niestosowanie jej do przypadku, w którym przedmiotem zbycia byłaby nieruchomość obejmująca wyłącznie 29a użytków rolnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stąd też sprzedaż gruntu powyżej 0,3 ha może nastąpić jedynie na rzecz rolnika indywidualnego. Oczywiście, jak zaznaczyłem, sprzedaż gruntu poniżej 0,3 ha może nastąpić na każdą osobę, także niewykazującą się właściwościami rolnika indywidualnego. Zaznaczam jednak, iż chodzi tutaj o powierzchnię działki rolnej (a więc z drogą może przekraczać wartość 0,3 ha).

Co do gruntu zabudowanego odpowiedź znajdziemy w przepisie art. 11 ustawy. Mianowicie nie stosuje się ograniczeń z niej wynikających do gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

Tak więc nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości jako całości, gdyż przekracza maksymalne normy obszarowe określone w ustawie. Nie ma możliwości sprzedaży działki o powierzchni przekraczającej 0,5 ha. Owszem, będzie możliwa sprzedaż nie-rolnikom po podziale nieruchomości np. na działki 29 arów i 48 arów z domem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »