Kontynuacja ubezpieczenia w KRUS na wniosek po sprzedaży gruntów

• Data: 2023-08-04 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem współwłaścicielką 6 działek o pow. 4,41 ha i jestem ubezpieczona w KRUS. Drugi współwłaściciel jest ubezpieczony w ZUS. Chcemy sprzedać dwie działki, ale nie wiem, czy nie stracę możliwości ubezpieczenie w KRUS. Jak mam to obliczyć? W załączniku wykaz działek wraz z powierzchnią i klasyfikacją. Chcemy sprzedać działkę 1 – pow. 0,14 ha (ŁIV 0,10 ha, LsV 0,04 ha) i działkę 2 – pow. 1,27 ha (ŁIV 1,03 ha, w 0,24 ha).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kontynuacja ubezpieczenia w KRUS na wniosek po sprzedaży gruntów

Posiadanie gospodarstwa rolnego

Na wstępie wskazuję, że zgodnie z art. 7 ust. 1. pkt 1 oraz 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny.

Wobec tego rolnik, który jest współwłaścicielem gospodarstwa obejmującego obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające ten obowiązek.

Minimum posiadanych gruntów, aby opłacać KRUS – współwłasność

Przepisy ww. ustawy nie uzależniają obowiązku ubezpieczenia społecznego rolników od tego, czy gospodarstwo rolne ma jednego właściciela, czy też kilku właścicieli, ani od wielkości udziału we współwłasności gospodarstwa rolnego. Co więcej, definicja rolnika zawarta w art. 6 pkt 1 ww. ustawy mówi jedynie o „posiadaniu gospodarstwa rolnego”. Uznać więc należy, że rolnik, który jest współwłaścicielem gospodarstwa obejmującego obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające ten obowiązek np. rolnik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty.

Po wstępnym przeliczeniu przeze mnie podanych powierzchni z użytków rolnych na hektary przeliczeniowe wynika, że powierzchnia w hektarach przeliczeniowych planowanych do pozostawienia działek nr 3, 4 i 5 jest mniejsza od 1 ha przeliczeniowego. Oznacza to, że nie będzie Pani miała podstaw do podlegania ubezpieczeniu obowiązkowemu rolników.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kontynuacja ubezpieczenia – grunty pod zalesienie

Niemniej jednak wskazuję, że rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu lub poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) oraz osoba, która – będąc rolnikiem – przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, może być objęty ubezpieczeniem:

1) w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,

2) lub tylko ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Kontynuacja pod warunkiem ubezpieczenia w KRUS przez 12 lat i 6 miesięcy

Nadto zaznaczam, że zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy – ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy.

Podsumowując, jeśli po sprzedaży działek posiadane grunty nie dadzą w sumie powierzchni większej niż 1 ha przeliczeniowy, wówczas będzie Pani mogła podlegać ubezpieczeniu rolniczemu na wniosek. Jednakże, aby móc podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, trzeba spełnić warunek posiadanego ubezpieczenia w KRUS przez 12 lat i 6 miesięcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »