Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie w KRUS

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarcza, niestety miałem nieszczęśliwy wypadek i przez około 4 miesiące nie będę w stanie pracować i nie będę mógł zarabiać, ze względów ekonomicznych myślę nad zawieszeniem działalności, ale chciałbym mieć dalej ważne ubezpieczenie zdrowotne ja i moja rodzina (żona i córka są podpięte pod moje ubezpieczenie). W tym celu myślę nad przejściem do KRUS, składki są niższe niż w ZUS-ie. Moi rodzice prowadzą gospodarstwo rolne i są zarejestrowani w KRUS-ie. Ja, żona i córka mamy ten sam adres zameldowania co moi rodzice. Czy mam taka możliwość wraz z rodziną przejścia do KRUS-u, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne i nie będzie to kolidować z moja działalnością? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie w KRUS

Zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej opiera się na wypełnieniu wniosku CEIDG-1 – tego samego, który był składany w celu założenia firmy. Na tej podstawie urząd miasta przesyła zawiadomienie do ZUS-u, który sporządza właściwe dokumenty i dokonuje czasowego wyrejestrowania:

  • płatnika składek – formularz ZUS ZWPA,
  • z ubezpieczeń – formularz ZUS ZWUA,
  • członków rodziny przedsiębiorcy – formularz ZUS ZCNA,
  • członków rodziny osoby współpracującej z przedsiębiorcą – formularz ZUS ZCNA.

Płatnik składek ZUS nie podlega ubezpieczeniu już od dnia zawieszenia działalności aż do dnia poprzedzającego dzień, kiedy zostanie ona wznowiona. W tym miejscu należy podkreślić, iż zawieszenie działalności skutkuje również brakiem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz również: Zatrudnienie rolnika na umowę zlecenie

Uzyskanie ubezpieczenia po zawieszeniu

Ma Pan kilka możliwości, z uwagi na to, że Pana ubezpieczenie wygasa po 30 dniach od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego z działalności:

  1. Zarejestrować się w urzędzie pracy i podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba bezrobotna – składkę opłaca wówczas urząd pracy, a jeżeli przedsiębiorca pobiera zasiłek dla bezrobotnych, będzie ona potrącana z jego dochodu,
  2. Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego w NFZ – składkę opłaca się od zdeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż kwota przeciętnego wynagrodzenia.
  3. Zarejestrować się jako domownik KRUS, ale tu składki opłacane są w całości, za każdego domownika, również społeczne – emerytalne, rentowe.

Najniższym kosztem – bo za darmo – będzie zgłoszenie się do UP i zarejestrowanie jako osoba bezrobotna. Osoba, która zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

Zobacz również: Domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl