Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta socjalna a posiadanie ziemi

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-07

Mam 42 lata, jestem osobą niepełnosprawną, mam schorzenie kręgosłupa od dziecka, do pracy się nie nadaję. Otrzymuję rentę rodzinną po ojcu połączoną z socjalną z KRUS w wysokości 1800 zł. Jeśli moja siostra zapisze mi w testamencie 24 ary pola, to jaki to będzie miało wpływ na otrzymywane przeze mnie świadczenie? Czy mogą mi coś odebrać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta socjalna a posiadanie ziemi

Posiadanie ziemi a renta socjalna

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 982 z późn. zm.) – renta socjalna nie przysługuje osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Prowadzenie działalności rolniczej a renta socjalna

Zgodnie z art. 28 ustawy o KRUS wypłata renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli rencista prowadzi działalność rolniczą. Uznaje się, że rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie są właścicielami (współwłaścicielami) lub posiadaczami gospodarstwa rolnego (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) i nie prowadzą działu specjalnego.

Jednak zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2005 r. (III AUa 810/2005) decydujące znaczenie ma ustalenie, czy na posiadanych przez osobę uprawnioną do renty gruntach jest prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 6 pkt 3 powołanej ustawy.

Podsumowanie

W mojej opinii nie ma więc znaczenia, czy siostra zapisze Pani 24 ary pola, ponieważ dla zawieszenia renty socjalnej potrzeba, aby posiadała Pani co najmniej 5 hektarów albo aby prowadziła Pani na tym polu działalność rolniczą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »