Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków

• Autor: Marcin Sądej

Otrzymałem nową decyzję w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Ku mojemu zaskoczeniu jest to kwota kilkukrotnie wyższa od tej z poprzedniego roku. Z pism urzędowych dowiedziałem się, że dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków i na tej podstawie zmieniono wysokość mojego zobowiązania podatkowego. Czy urząd postąpił prawidłowo, naliczając tak wysokie podatki? Czy jest podstawa, aby się w jakiś sposób odwołać do tej niekorzystnej decyzji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków

Zmiany kwalifikacji gruntów w ewidencji gruntów i budynków

Niestety analiza przedstawionych okoliczności wskazuje, iż w tych okolicznościach brak jest podstaw do podważenia samej decyzji wymierzającej podatek od nieruchomości.

Jak wynika z otrzymanej decyzji, podstawą zmiany wysokości zobowiązania podatkowego była przeprowadzona „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, na mocy której grunty uzyskały status terenów mieszkaniowych. Dokument ten jest datowany na koniec października 2018 r.*

W tym miejscu zauważmy, że organ podatkowy w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości opiera się na ewidencji gruntów i budynków, która w myśl art. 1a ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę klasyfikacji dla potrzeb podatku.

Jeżeli zatem w ewidencji tej zmieniono kwalifikację prawną gruntu, to zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym stanowi to dla organu podatkowego (tj. prezydenta miasta) wiążącą podstawę do obliczenia i ustalenia podatku od nieruchomości zgodnie z danymi zawartymi w tej ewidencji.

Zobacz również: Ile trzeba mieć ziemi żeby nie płacić podatku od nieruchomości?

Zmiana decyzji o podatku od nieruchomości i podatku rolnym

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach lokalnych – jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Z tego też powodu dokonano zmiany decyzji za 2018 r. w części obejmującej okres po 31.10.2018 r., a także wydano nową decyzję na 2019 r. ustalającą podatek w wyższej wysokości adekwatnie do stawki podatku właściwej dla gruntów sklasyfikowanych w ewidencji.

Wskazać zatem należy, że organ podatkowy działa zgodnie z przepisami prawa. W tym zakresie nie ma podstaw do podważenia takiej decyzji, ponieważ słusznie prezydent oparł się na informacjach zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Zobacz również: Zmiana klasyfikacji gruntu

Przekwalifikowanie gruntów

Nie wiem natomiast, jak wyglądał sam proces przekształcenia. Wnioskuję, że uprzednio były to grunty rolne, które przekwalifikowano na tereny mieszkaniowe. Jeżeli sama procedura została także przeprowadzona zgodnie z prawem i prawidłowo wpisano do ewidencji, iż obecnie grunt ten stanowi teren mieszkaniowy, to tym bardziej decyzja jest prawidłowa. Nie wiem natomiast, kto wnioskował o zmianę kwalifikacji gruntu, czy był to Pan, czy też była to odgórna decyzja. W każdym razie, jeżeli tu również wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa, nie ma podstaw do podważenia zasadności przesłanych decyzji.

Zobacz również: Podatek od budynków gospodarczych w gospodarstwie rolnym

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl