Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków

• Autor: Marcin Sądej

Otrzymałem nową decyzję w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Ku mojemu zaskoczeniu jest to kwota kilkukrotnie wyższa od tej z poprzedniego roku. Z pism urzędowych dowiedziałem się, że dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków i na tej podstawie zmieniono wysokość mojego zobowiązania podatkowego. Czy urząd postąpił prawidłowo, naliczając tak wysokie podatki? Czy jest podstawa, aby się w jakiś sposób odwołać do tej niekorzystnej decyzji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków

Zmiany kwalifikacji gruntów w ewidencji gruntów i budynków

Niestety analiza przedstawionych okoliczności wskazuje, iż w tych okolicznościach brak jest podstaw do podważenia samej decyzji wymierzającej podatek od nieruchomości.

Jak wynika z otrzymanej decyzji, podstawą zmiany wysokości zobowiązania podatkowego była przeprowadzona „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, na mocy której grunty uzyskały status terenów mieszkaniowych. Dokument ten jest datowany na koniec października 2018 r.*

W tym miejscu zauważmy, że organ podatkowy w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości opiera się na ewidencji gruntów i budynków, która w myśl art. 1a ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę klasyfikacji dla potrzeb podatku.

Jeżeli zatem w ewidencji tej zmieniono kwalifikację prawną gruntu, to zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym stanowi to dla organu podatkowego (tj. prezydenta miasta) wiążącą podstawę do obliczenia i ustalenia podatku od nieruchomości zgodnie z danymi zawartymi w tej ewidencji.

Zobacz również: Ile trzeba mieć ziemi żeby nie płacić podatku od nieruchomości?

Zmiana decyzji o podatku od nieruchomości i podatku rolnym

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach lokalnych – jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Z tego też powodu dokonano zmiany decyzji za 2018 r. w części obejmującej okres po 31.10.2018 r., a także wydano nową decyzję na 2019 r. ustalającą podatek w wyższej wysokości adekwatnie do stawki podatku właściwej dla gruntów sklasyfikowanych w ewidencji.

Wskazać zatem należy, że organ podatkowy działa zgodnie z przepisami prawa. W tym zakresie nie ma podstaw do podważenia takiej decyzji, ponieważ słusznie prezydent oparł się na informacjach zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Zobacz również: Zmiana klasyfikacji gruntu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przekwalifikowanie gruntów

Nie wiem natomiast, jak wyglądał sam proces przekształcenia. Wnioskuję, że uprzednio były to grunty rolne, które przekwalifikowano na tereny mieszkaniowe. Jeżeli sama procedura została także przeprowadzona zgodnie z prawem i prawidłowo wpisano do ewidencji, iż obecnie grunt ten stanowi teren mieszkaniowy, to tym bardziej decyzja jest prawidłowa. Nie wiem natomiast, kto wnioskował o zmianę kwalifikacji gruntu, czy był to Pan, czy też była to odgórna decyzja. W każdym razie, jeżeli tu również wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa, nie ma podstaw do podważenia zasadności przesłanych decyzji.

Zobacz również: Podatek od budynków gospodarczych w gospodarstwie rolnym

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »