Ubezpieczenie w KRUS-ie przez siostrę jako domownika

• Autor: Aleksandra Jocz

Czy siostra może mnie ubezpieczyć jako domownika w KRUS-ie? Mieszkam 5 km od jej gospodarstwa i dojeżdżam, by pracować na tym gospodarstwie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie w KRUS-ie przez siostrę jako domownika

Domownik rolnika

Zgodnie z treścią art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „przez pojęcie domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy”.

Zamieszkiwanie w bliskim sąsiedztwie siostry

Jak rozumiem, te dwa warunki określone w pkt a i c zostały przez Panią spełnione. Problem pojawia się przy ocenie, czy fakt, że zamieszkuje Pani 5 km od gospodarstwa siostry stanowi podstawę do uznania, że zamieszkuje Pani w bliskim sąsiedztwie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 136/10, stwierdził, że „bliskie sąsiedztwo” oznacza zamieszkiwanie na tyle blisko gospodarstwa rolnego, aby w każdej chwili można było przystąpić do wykonywania czynności – pracy, a więc może to oznaczać zamieszkiwanie w bezpośrednim sąsiedztwie, klika domów dalej lub w ostateczności w tej samej miejscowości (wsi). Istotą sprawy jest pozostawanie w gotowości do wykonania pracy na wezwanie rolnika – pozostawanie w dyspozycji rolnika, który ocenia potrzeby wykonania określonych i wydaje stosowne dyspozycje.

Z kolei Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 21 stycznia 2020 r., sygn. akt III SA/Gl 1014/19, uznał, że „należy jednak mieć na uwadze, że fakt stałego zamieszkiwania i nauki skarżącej w innej miejscowości położonej według skarżącej w odległości około 7 do 8,5 km od poszczególnych działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dziadków, wyklucza możliwość przyjęcia bliskiego sąsiedztwa pomiędzy miejscem zamieszkania skarżącej, a gospodarstwem rolnym dziadków. Przyjęcie, że pobliska miejscowość to bliskie sąsiedztwo byłoby w stanie faktycznym sprawy nadużyciem tego pojęcia, które również w potocznym znaczeniu oznacza »w pobliżu« czy też »blisko«. Konieczność dojazdu skarżącej z M. tj. z miejsca zamieszkania do miejscowości Ż. tj. do gospodarstwa rolnego dziadków, autobusem PKS, samochodem czy innym środkiem transportu eliminuje możliwość uznania, że skarżąca w spornym okresie mieszkała w bliskim sąsiedztwie”.

Zobacz również: Dokumenty potrzebne do zgłoszenia ubezpieczenia w KRUS

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ubezpieczenie w KRUS-ie

Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się, że KRUS może zakwestionować uznanie Pani za domownika siostry. Definicja domownika wskazuje, że osoba taka powinna zamieszkiwać nie tylko w sąsiedztwie – ale w bliskim sąsiedztwie. Wydaje się, że konieczność dojazdu autem do gospodarstwa wyklucza przyjęcie, że ten warunek (bliskiego sąsiedztwa) został spełniony – szczególnie gdyby okazało się, że zamieszkuje Pani już w innej miejscowości niż siostra.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że krąg osób wypełniających podane wyżej wymogi ustawowe do uznania za domownika wyznacza specyfika pracy tychże osób, w której nie może występować element wynagrodzenia, który jest typowy dla stosunku pracy.

Zobacz również: Kto może się ubezpieczyć w KRUS-ie?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Aleksandra Jocz

O autorze: Aleksandra Jocz
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »