Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie KRUS a dotacja z UP

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-08-10

Posiadamy ubezpieczenie dobrowolne w KRUS-ie, bo mamy 0,97 ha fizycznego, tj. 0,4 ha przeliczeniowego. Syn jest jako domownik ubezpieczony i chce skorzystać z dotacji urzędu pracy. Czy nie musi się wyrejestrowywać z KRUS-u, żeby zarejestrować się UP?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. w art. 2 ust. 1 pkt 2 d) w zakresie dotyczącym osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników stanowi, że statusu bezrobotnego nie mogą mieć:

  • właściciele lub posiadacze samoistni bądź też zależni nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub
  • podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

„Nieruchomością rolną” w myśl art. 461 ustawy Kodeks cywilny jest nieruchomość, która „jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej”.

Poza przymiotem właściciela lub posiadacza nieruchomości rolnej w definicji bezrobotnego wskazuje się limit odnoszący się do wielkości nieruchomości rolnej – powierzchnia użytków rolnych przekraczająca 2 hektary przeliczeniowe (ustalane na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów budynków, zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 617).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powierzchnia użytków rolnych przekraczająca 2 hektary przeliczeniowe ma też znaczenie dla wyłączenia statusu bezrobotnego w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym.

Domownikiem, w myśl art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 277) , jest nim osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostawała w okresie pracy w gospodarstwie rolnym we wspólnym gospodarstwie z rolnikiem lub zamieszkiwała na terenie jego gospodarstwa lub w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracowała w tym gospodarstwie rolnym, nie będąc związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że własność lub posiadanie mniejszej nieruchomości rolnej nie kolidują ze statusem bezrobotnego, o ile są spełnione pozostałe warunki wymagane dla przyznania statusu bezrobotnego.  Tak samo podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nie przekraczającej 2 ha przeliczeniowych nie stoi na przeszkodzie rejestracji w urzędzie pracy.  

 

Osoby posiadające nieruchomość rolną czy też ubezpieczeni spełniający kryterium wielkości nieruchomości rolnej mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. W przypadku podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako domownik w gospodarstwie rolnym wymagana jest decyzja z KRUS-u, zaświadczenie, do kogo należy gospodarstwo oraz jaka jest powierzchnia przeliczeniowa gospodarstwa rolnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »