Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie KRUS a dotacja z UP

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-08-10

Posiadamy ubezpieczenie dobrowolne w KRUS-ie, bo mamy 0,97 ha fizycznego, tj. 0,4 ha przeliczeniowego. Syn jest jako domownik ubezpieczony i chce skorzystać z dotacji urzędu pracy. Czy nie musi się wyrejestrowywać z KRUS-u, żeby zarejestrować się UP?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. w art. 2 ust. 1 pkt 2 d) w zakresie dotyczącym osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników stanowi, że statusu bezrobotnego nie mogą mieć:

  • właściciele lub posiadacze samoistni bądź też zależni nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub
  • podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

„Nieruchomością rolną” w myśl art. 461 ustawy Kodeks cywilny jest nieruchomość, która „jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej”.

Poza przymiotem właściciela lub posiadacza nieruchomości rolnej w definicji bezrobotnego wskazuje się limit odnoszący się do wielkości nieruchomości rolnej – powierzchnia użytków rolnych przekraczająca 2 hektary przeliczeniowe (ustalane na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów budynków, zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 617).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powierzchnia użytków rolnych przekraczająca 2 hektary przeliczeniowe ma też znaczenie dla wyłączenia statusu bezrobotnego w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym.

Domownikiem, w myśl art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 277) , jest nim osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostawała w okresie pracy w gospodarstwie rolnym we wspólnym gospodarstwie z rolnikiem lub zamieszkiwała na terenie jego gospodarstwa lub w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracowała w tym gospodarstwie rolnym, nie będąc związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że własność lub posiadanie mniejszej nieruchomości rolnej nie kolidują ze statusem bezrobotnego, o ile są spełnione pozostałe warunki wymagane dla przyznania statusu bezrobotnego.  Tak samo podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nie przekraczającej 2 ha przeliczeniowych nie stoi na przeszkodzie rejestracji w urzędzie pracy.  

 

Osoby posiadające nieruchomość rolną czy też ubezpieczeni spełniający kryterium wielkości nieruchomości rolnej mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. W przypadku podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako domownik w gospodarstwie rolnym wymagana jest decyzja z KRUS-u, zaświadczenie, do kogo należy gospodarstwo oraz jaka jest powierzchnia przeliczeniowa gospodarstwa rolnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »