Ubezpieczenie KRUS a dotacja z UP

Posiadamy ubezpieczenie dobrowolne w KRUS-ie, bo mamy 0,97 ha fizycznego, tj. 0,4 ha przeliczeniowego. Syn jest jako domownik ubezpieczony i chce skorzystać z dotacji urzędu pracy. Czy nie musi się wyrejestrowywać z KRUS-u, żeby zarejestrować się UP?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie KRUS a dotacja z UP

Czy domownik rolnika może otrzymać status bezrobotnego w PUP?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. w art. 2 ust. 1 pkt 2 d) w zakresie dotyczącym osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników stanowi, że statusu bezrobotnego nie mogą mieć:

  • właściciele lub posiadacze samoistni bądź też zależni nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub
  • podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

„Nieruchomością rolną” w myśl art. 461 ustawy Kodeks cywilny jest nieruchomość, która „jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej”.

Zobacz również: Czy żona rolnika może zarejestrować się w urzędzie pracy?

Limit wielkości nieruchomości rolnej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP

Poza przymiotem właściciela lub posiadacza nieruchomości rolnej w definicji bezrobotnego wskazuje się limit odnoszący się do wielkości nieruchomości rolnej – powierzchnia użytków rolnych przekraczająca 2 hektary przeliczeniowe (ustalane na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów budynków, zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 617).

Powierzchnia użytków rolnych przekraczająca 2 hektary przeliczeniowe ma też znaczenie dla wyłączenia statusu bezrobotnego w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym.

Domownikiem, w myśl art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 277) , jest nim osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostawała w okresie pracy w gospodarstwie rolnym we wspólnym gospodarstwie z rolnikiem lub zamieszkiwała na terenie jego gospodarstwa lub w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracowała w tym gospodarstwie rolnym, nie będąc związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że własność lub posiadanie mniejszej nieruchomości rolnej nie kolidują ze statusem bezrobotnego, o ile są spełnione pozostałe warunki wymagane dla przyznania statusu bezrobotnego.  Tak samo podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nie przekraczającej 2 ha przeliczeniowych nie stoi na przeszkodzie rejestracji w urzędzie pracy.  

 

Osoby posiadające nieruchomość rolną czy też ubezpieczeni spełniający kryterium wielkości nieruchomości rolnej mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. W przypadku podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako domownik w gospodarstwie rolnym wymagana jest decyzja z KRUS-u, zaświadczenie, do kogo należy gospodarstwo oraz jaka jest powierzchnia przeliczeniowa gospodarstwa rolnego.

Zobacz również: Zasiłek dla bezrobotnych a posiadanie ziemi przez małżonka

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

O autorze: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako radca prawny pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom. Interesuje się prawem rodzinnym, spadkowym, prawem pracy, spółdzielczym, mieszkaniowym, a także prawem karnym. Prowadzi własną kancelarię prawną w Suwałkach, a prywatnie pasjonuje się kuchnią, dekoracją wnętrz oraz poznawaniem nowych krajobrazów.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »