Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup działki rolnej pod zabudowę zagrodową przez nie rolnika

Autor: Michał Berliński

Sprawa dotyczy zakupu działki rolnej pod zabudowę zagrodową przez nierolnika. Chcielibyśmy z mężem kupić działkę rolną powyżej 1 hektara, która w planie zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę zagrodową. Nie jesteśmy rolnikami, ale chcielibyśmy zakupić tę działkę w celu wybudowania domu oraz uprawy pozostałej części rolnej. Ja posiadam studia rolnicze, a mąż ukończył kurs pszczelarski. Czy w takiej sytuacji będziemy w stanie kupić działkę powyżej 1 hektara i uzyskać zgodę na zabudowę zagrodową? Jakie możemy napotkać przeszkody? Nasz notariusz poinformował nas, że jeśli nie posiadamy na własność lub nie dzierżawimy nieruchomości rolnej o powierzchni 1 ha przeliczeniowego, możemy nie uzyskać zgody od agencji rozwoju rolnictwa na zakup ziemi, czy to prawda? Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki rolnej pod zabudowę zagrodową przez nie rolnika

Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi

Na samym wstępie warto wskazać, iż zasady obrotu nieruchomościami rolnymi uległy znacznej zmianie w kwietniu 2016 roku. Owe zmiany niejako spowodowały zastój na rynku obrotu nieruchomościami rolnymi i wprowadziły spory chaos skutkujący znacznym spadkiem sprzedaży tych nieruchomości co również spowodowało zastój inwestycyjny. Na szczęście ustawodawca poszedł po przysłowiowy „rozum do głowy” i sprecyzował swoje regulacje w kolejnych nowelizacjach. Aktualnie bez żadnych przeszkód można nabywać nieruchomości, w tym nieruchomości rolne o powierzchni nieprzekraczającej 1,0 ha. Nieruchomości o powierzchni większej również mogą stać się przedmiotem obrotu gospodarczego, lecz pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z treścią art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

„1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3”.

Kto może nabyć ziemię rolną?

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż od 30 kwietnia 2016 roku nabywcami ziemi rolnej mogą być rolnicy indywidualni, kościoły, parki narodowe, jednostki samorządu oraz Skarb Państwa. Od razu należy wyjaśnić pojęcie- rolnik indywidualny. Rolnikiem indywidualnym – w rozumieniu ustawy – jest osoba która posiada kwalifikacje rolnicze i nie więcej niż 300 ha, dodatkowo od 5 lat mieszka na terenie gminy, gdzie posiada działkę rolną i od pięciu lat samodzielnie na niej gospodaruje. Jednym z nich jest posiadanie na terenie tej samej gminy działkę rolną. Dodatkowym warunkiem jest fakt zamieszkiwania na terenie tejże gminy od 5-ciu lat. Ustawa przewiduje, że nie tylko osoby z wykształceniem wyższym rolniczym mogą być uznani za rolników indywidualnych. Zgodnie z ustawą „osobą posiadającą kwalifikacje rolnicze jest osoba, która ma:

a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub

b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie”.

Wśród akceptowalnych kierunków studiów występują również takie jak: weterynaria, zootechnika, rybactwo, ogrodnictwo i architektura krajobrazu oraz oczywiście rolnictwo.

Zobacz również: Pozwolenie na budowę na działce siedliskowej

Zgoda KOWR-u na zakup ziemi

W związku z powyższym jeśli nie spełnia Pani bądź mąż jakiegokolwiek warunku z tych opisanych powyżej, to notariusz przy czynności będzie oczekiwał zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest to warunek konieczny. Z tego, co Pani opisuje, nie spełniacie warunku posiadania innej ziemi rolnej, inne warunki są spełnione. W związku z powyższym na zakup takiej nieruchomości należy mieć wystawioną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zgodę. Wniosek składa się do Ośrodka, a ten zwykle odpowiada w terminie miesiąca. Wskazać należy, że to sprzedawca też może zwrócić się do ośrodka informując, że chce sprzedać tę ziemię, a dotychczas nie zgłosił się do niego żaden rolnik, dlatego też chciałby sprzedać ją Państwu bowiem macie wykształcenie rolnicze itp. Dobrze, gdyby sprzedawca ogłosił o sprzedaży np. w lokalnej prasie i tym udokumentował, że nikt poza Państwem nie chce kupić tej działki. Praktyka pokazuje też, że gdy sprzedawca zwraca się do Ośrodka, częściej dostaje zgodę, niż jak robi to potencjalny nabywca. Ograniczenia te nie obowiązują w przypadku dokonania darowizny nieruchomości rolnej na rzecz osób najbliższych, takich jak dzieci, wnuki czy też np. rodzeństwo.

Zobacz również: Czy rolnik może budować dom na działce rolnej?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):


Irena

W tym przypadku działka rolna jest za duża, ale jakby miała 0.5 ha wtedy można kupić taką działkę z przeznaczeniem na zabudowę zagrodową. Osobiście dogadałabym się z właścicielem żeby podzielił działkę zagrodową na pół i wtedy można kupić jedną, ewentualnie później drugą. Tylko tutaj nie wiem czy coś takiego by przeszło ale spróbować warto, zawsze to jakieś rozwiązanie


Marek

Nie będąc rolnikiem nie da rady kupić działki rolnej powyżej hektara i przeznaczyć jej pod zabudowę zagrodową. KOWR nie wyda zgody i tyle i nie da się kupić takiej działki rolnej przeznaczonej pod zabudowę zagrodowąPorad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl