Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopłaty bezpośrednie dla rolników tylko na konto bankowe

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-09-15

Mój brat posiada gospodarstwo rolne. W tym roku wystąpił o dopłaty bezpośrednie. Te dopłaty chciałby otrzymywać do rąk własnych, np. poprzez pocztę. Czy Agencja może go zmusić do założenia konta bankowego i na jakiej podstawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopłaty bezpośrednie dla rolników tylko na konto bankowe

Czy dopłaty bezpośrednie rolnik może otrzymywać do rąk własnych?

Owszem – może Pana brat spróbować. Jednak w mojej ocenie kierownik właściwego oddziału Agencji zażąda od Pana brata uzupełnienia dokumentacji w ramach złożonego wniosku. Uprawnia go do tego art. 22 i 23 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Ponadto w ustawie mamy określone także skutki braku możliwości przelania środków na rachunek bankowy rolnika z przyczyn niezależnych od Agencji, a więc także braku numeru konta:

„Art. 48. [Doręczenie i wygaśnięcie decyzji]

1. W przypadku gdy kwota z tytułu płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu nie może zostać przekazana na rachunek bankowy rolnika z przyczyn niezależnych od Agencji, decyzję o przyznaniu tych płatności doręcza się, nawet wtedy, gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu.

2. W przypadku gdy kwota z tytułu płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu nie może zostać przekazana na rachunek bankowy rolnika z przyczyn niezależnych od Agencji, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza wygaśnięcie decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, jeżeli od dnia, w którym decyzja o jej przyznaniu stała się ostateczna, upłynęły co najmniej 2 lata.”

Czy Agencja jest uprawniona do żądania numeru rachunku bankowego celem wypłaty świadczeń?

Uprawnia to Agencję do żądania numeru rachunku bankowego.

Proszę zwrócić uwagę, że nie tylko numer konta ma chronić dopłaty, ustawa zawiera także specyficzny zakaz:

„Art. 47. [Zakaz przelewu wierzytelności]

Należności ustalone w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu nie mogą być przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią (przelewu), o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.”

Wszystko to ma na celu ochronę płatności bezpośrednich przez ich ukierunkowaniem na podmioty nieuprawnione.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »