Zatrudnienie pracownika objętego ubezpieczeniem w KRUS

• Autor: Marta Handzlik

Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałbym zatrudnić pracownika na 1/2 etatu. Obecnie jest on objęty ubezpieczeniem w KRUS. Czy mogę go zatrudnić i opłacać za niego składki ZUS? Czy przyszły pracownik może być objęty ubezpieczeniem w KRUS i ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie pracownika objętego ubezpieczeniem w KRUS

Podpisanie umowy o pracę z rolnikiem

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 704 z późn. zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Podpisanie umowy o pracę skutkuje nawiązaniem stosunku pracy, w ramach którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne, które na terytorium RP wykonują pracę w ramach stosunku pracy, co do zasady zawsze podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek ubezpieczenia pracownika posiadającego jednocześnie inny tytuł do ubezpieczenia

Na obowiązek powyższych ubezpieczeń nie wpływa okoliczność, że pracownik posiada jednocześnie inny tytuł bądź tytuły do ubezpieczeń (np. prowadzi pozarolniczą działalność, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia). Jednocześnie stosunek pracy, z tytułu którego podstawa wymiaru składek jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu wyłącza obowiązek ubezpieczeń społecznych z innych tytułów.

Wpływu na obowiązek ubezpieczeń społecznych pracownika nie ma okoliczność, że jest on równocześnie rolnikiem. Co więcej, z przytoczonego wyżej przepisu art. 7 ustawy o KRUS wynika, że rolnik, który równocześnie pozostaje w stosunku pracy, a co za tym idzie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ZUS, nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Czy zatrudnienie rolnika wpływa na jego ubezpieczenie w KRUS?

Tak więc nie ma znaczenia, czy zatrudni Pan pracownika na 1/2 etatu, czy na cały etat – jeśli podpisze z nim Pan umowę o pracę jest Pan zobowiązany odprowadzać za niego składki na ubezpieczenie, a jednocześnie pracownik taki nie będzie mógł dłużej być ubezpieczony w KRUS.

Zobacz również: KRUS ubezpieczenie wsteczne

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marta Handzlik

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »