Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie pracownika objętego ubezpieczeniem w KRUS

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-06

Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałbym zatrudnić pracownika na 1/2 etatu. Obecnie jest on objęty ubezpieczeniem w KRUS. Czy mogę go zatrudnić i opłacać za niego składki ZUS? Czy przyszły pracownik może być objęty ubezpieczeniem w KRUS i ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie pracownika objętego ubezpieczeniem w KRUS

Podpisanie umowy o pracę z rolnikiem

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 704 z późn. zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Podpisanie umowy o pracę skutkuje nawiązaniem stosunku pracy, w ramach którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne, które na terytorium RP wykonują pracę w ramach stosunku pracy, co do zasady zawsze podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu.

Obowiązek ubezpieczenia pracownika posiadającego jednocześnie inny tytuł do ubezpieczenia

Na obowiązek powyższych ubezpieczeń nie wpływa okoliczność, że pracownik posiada jednocześnie inny tytuł bądź tytuły do ubezpieczeń (np. prowadzi pozarolniczą działalność, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia). Jednocześnie stosunek pracy, z tytułu którego podstawa wymiaru składek jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu wyłącza obowiązek ubezpieczeń społecznych z innych tytułów.

Wpływu na obowiązek ubezpieczeń społecznych pracownika nie ma okoliczność, że jest on równocześnie rolnikiem. Co więcej, z przytoczonego wyżej przepisu art. 7 ustawy o KRUS wynika, że rolnik, który równocześnie pozostaje w stosunku pracy, a co za tym idzie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ZUS, nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Czy zatrudnienie rolnika wpływa na jego ubezpieczenie w KRUS?

Tak więc nie ma znaczenia, czy zatrudni Pan pracownika na 1/2 etatu, czy na cały etat – jeśli podpisze z nim Pan umowę o pracę jest Pan zobowiązany odprowadzać za niego składki na ubezpieczenie, a jednocześnie pracownik taki nie będzie mógł dłużej być ubezpieczony w KRUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Warunki, aby zostać rolnikiem

Warunki, aby zostać rolnikiem

Czy posiadając 2 hektary ziemi rolnej mogę przystąpić do ubezpieczenia KRUS? Pracuję na kontraktach. Kilka lat temu opłacałem dobrowolnie składki...

Przypadkowe oświadczenie dotyczące posiadania ziemi rolnej

Przypadkowe oświadczenie dotyczące posiadania ziemi rolnej

Moja żona z końcem kwietnia odeszła z pacy za porozumieniem stron. Zarejestrowała się jako bezrobotna i obecnie oczekuje na zaświadczenie...

Czy mogę się ubiegać o zwrot nadpłaty w KRUS?

Czy mogę się ubiegać o zwrot nadpłaty w KRUS?

W 2010 roku wyszłam za mąż za obcokrajowca przez cały czas płace w Polsce składki KRUS na wniosek. Czy mogę się ubiegać o zwrot tych...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »