Budowa domu w zabudowie zagrodowej i przepisanie nieruchomości na syna

• Data: 2022-08-19 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Moi rodzice posiadają ok. 2 ha ziemi, ale chociaż są rolnikami, już nie prowadzą gospodarstwa rolnego. Większość gruntów jest w dzierżawie. Na jednej z działek wspólnymi siłami zbudowaliśmy budynek mieszkalny i gospodarczy w zabudowie zagrodowej. Budynki są obecnie na etapie odbioru. W jaki najprostszy sposób można przepisać z rodziców na syna tę budowę wraz z działką? Chciałbym zaznaczyć, iż nie jestem rolnikiem i nie posiadam żadnej ziemi.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domu w zabudowie zagrodowej i przepisanie nieruchomości na syna

Nabycie nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy

Na wstępie należy wskazać, że zasady obrotu nieruchomościami rolnymi uregulowane są przede wszystkim w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.; zwanej dalej: „u.k.u.r.”).

Zgodnie z art. 2a ust. 1 u.k.u.r. nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jednym z takich wyjątków jest właśnie nabycie nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy, gdyż do takiego nabycia nie stosuje się zapisu ust. 1 ww. ustawy. Czyli nabywca w takim wypadku nie musi być rolnikiem indywidualnym (czyli nie musi spełniać określonych przepisami przesłanek dla stwierdzenia, że jest się rolnikiem indywidualnym. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 6 u.o.g.r. – przez pojęcie osoby bliskiej rozumie się zstępnych (czyli dzieci), wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów.

Zobacz również: Budowa domku na działce rolnej

Zabudowa zagrodowa – odbiór inwestycji, przekazanie osobie bliskiej

Zatem Pan jako zstępny (dziecko), czyli osoba bliska zbywcy, może nabyć wskazaną ziemię, mimo nieposiadania statusu rolnika. Niemniej jednak z uwagi na trwającą budowę proponowałabym, aby rodzice jako rolnicy, którzy podjęli się inwestycji w zabudowie zagrodowej, dokonali odbioru tej inwestycji. A dopiero następnie działkę z odebranymi już zabudowaniami przepisali na Pana. Wówczas ani organ administracji architektoniczno-budowlanej, ani organ nadzoru, jakim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, nie będą mieli możliwości zarzucenia, że budowę w zabudowie zagrodowej realizuje „nie-rolnik”. Często bowiem zdarzają się sytuacje, że osoba niebędąca rolnikiem nie może uzyskać decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na siebie, a to pociąga za sobą w konsekwencji brak możliwości ukończenia inwestycji. W praktyce mam na swoim koncie 3 takie przypadki – to dużo i widzę, że praktyka idzie w tym kierunku.

W związku z tym w mojej ocenie najprostszą drogą do przeniesienia własności działki z budynkami na Pana jest najpierw ukończenie inwestycji, następnie dokonanie jej odbioru przez rodziców jako rolników, a w trzeciej kolejności przeniesienie własności działki z budynkami na Pana jako nie-rolnika, ale osobę bliską zbywcy.

Zobacz również: Jak sprzedać działkę rolną jako budowlaną?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »