Brak zgłoszenia pracy na umowie-zlecenie do KRUS-u

• Data: 2023-05-05 • Autor: Tomasz Krupiński

Co się dzieje w przypadku, gdy ktoś zarejestrowany w KRUS-ie pracował na umowie-zlecenie (od niedawna już oskładkowanej w ZUS-ie), nie przekraczając minimalnego wynagrodzenie za pracę, lecz nie zgłosił faktu pracy do KRUS-u?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgłoszenia pracy na umowie-zlecenie do KRUS-u

Dodatkowa praca rolnika

Rolnik, który jest ubezpieczony w KRUS-ie, może podjąć dodatkowe zatrudnienie, jednak nie na umowę o pracę. W takim przypadku traci on uprawnienia wynikające z ubezpieczenia społecznego, a w konsekwencji podlega ubezpieczeniu społecznym w ZUS-ie.

Rolnik z powodzeniem może zatrudnić się w oparciu umowę-zlecenie, nie tracąc prawa do ubezpieczenia społecznego w KRUS.-ie Istnieje jednak jeszcze jeden warunek, który musi spełnić taka osoba, a mianowicie dochody nie mogą przekraczać ustalonego limitu, plasującego się na poziomie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Co ważne, niespełnienie któregokolwiek z tych warunków skutkuje automatyczną utratą prawa do ubezpieczenia w KRUS-ie.

Zgłoszenie pracy do KRUS-u

Fakt podjęcia zatrudnienia w formie umowy-zlecenia w każdym przypadku( niezależnie od kwoty na umowie) należy w KRUS-ie zgłosić, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny.

Według KRUS-u niezgłoszenie może skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów ewentualnego leczenia jakie miało miejsce w czasie trwania umowy zlecenia. Co jednak byłoby zależne od sytuacji faktycznej w danej sprawie.

KRUS sprawdza, czy dana osoba z uwagi na zbieg tytułów ubezpieczenia nie zostaje wyłączona z jednego systemu na rzecz drugiego. Z powodu niezgłoszenie umowy nie ma dodatkowych kar, grzywien.

Osoba wykonująca umowę-zlecenie podlega formalnie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek przedmiotowych ubezpieczeń dotyczy też wykonującego umowę zlecenia rolnika (domownika) podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Według ustawy:

„Art. 5b. 1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »