Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek rolny od działki i domu a dzierżawa gospodarstwa

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2020-10-05

Jestem właścicielem działki o powierzchni 50 arów i domu mieszkalnego o pow. użytkowej 100 m2, za co płacę podatek od nieruchomości. Natomiast moja żona dzierżawi gospodarstwo rolne o powierzchni 8 hektarów w sąsiedniej gminie i płaci tylko podatek rolny. Mamy wspólność majątkową. Czy jest możliwość, żebym płacić tylko podatek rolny od całości? Podatek od gruntu płacę jak rolnicy, składka jest wyliczana z hektara, a nie z metra kwadratowego, a więc wydaje mi się, że działka jest rolnicza, a nie budowlana, jak to bywa w mieście. Czy to coś zmienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek rolny od działki i domu a dzierżawa gospodarstwa

Podatek rolny za użytki rolne

Odpowiadając na Pana pytanie wyjaśniam, że podatek rolny obciąża grunty rolne, leśny – lasy, natomiast pozostałe grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym – opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stosownie zaś do art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Budowle i grunty zwolnione od podatku od nieruchomości

Z zestawienia tych dwóch przywołanych wyżej przepisów wynika, że grunty rolne mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości, jeżeli jest na nich prowadzona inna działalność gospodarcza niż rolnicza, ale nie odwrotnie, tj. grunty inne niż rolne nie mogą być objęte podatkiem od nieruchomości, nawet jeżeli są zabudowane budynkami mieszkalnymi.

W art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie jest mowa o zwolnieniach od podatku od nieruchomości, wymienia się jedynie budynki gospodarcze (lub ich części), ale też pod warunkiem, gdy służą wyłącznie działalności rolniczej. Dodatkowo muszą one być położone na terenie gospodarstwa rolnego. Poniżej cytuję też Panu dwa orzeczenia sądów w tym zakresie:

Warunek położenia budynków na gruntach gospodarstw rolnych

„Jeżeli warunek położenia budynków na gruntach gospodarstw rolnych, czyli również sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, nie jest spełniony, to wykluczona jest możliwość zastosowania zwolnienia. Nawet budynki typowego rolnika położone na gruntach niesklasyfikowanych jako użytki rolne nie mogą być zwolnione od podatku od nieruchomości.” [wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2018 r. I SA/Bk 72/18]

„Warunkiem koniecznym zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikającego z przepisów art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.o.p.l. [ustawy o podatkach i opłatach lokalnych] jest położenie budynków na gruntach gospodarstwa rolnego, a co za tym idzie, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.” [Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 listopada 2017 r. I SA/Gl 753/17]

W Pańskim opisie sprawy jest mowa o budynku mieszkalnym, a budynek gospodarczy to np. obora lub stodoła – to istotna różnica. Dlatego też, w mojej ocenie, nie jest możliwe opłacanie podatku rolnego od wszystkich wymienionych w pytaniu nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »