Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-04-13

Jestem likwidatorem rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Uprawomocniło się postanowienie sądu o zasiedzeniu około 20 ha gruntu rolnego, na którym prowadzona jest typowa działalność rolnicza. Postanowienie sądu stwierdza, że spółdzielnia nabyła w 2015 r. przez zasiedzenie tę nieruchomość. Czy jest obowiązek płacenia podatku od zasiedzenia w tej sytuacji? Grunty te będą sprzedane w roku. Czy będzie obowiązek zapłacenia podatku od sprzedaży tych gruntów przed upływem 5 lat od nabycia?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

Rolnicza spółdzielnia produkcyjna posiada osobowość prawną i podlega reżimowi prawnemu właściwemu dla osób prawnych. Ustawa o podatku od spadków i darowizn (która dotyczy także zasiedzenia) w swoim art. 1 stanowi, że temu podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem nie tutaj należy poszukiwać odpowiedzi na Pani pytanie o podatek od zasiedzenia. Podobnie jak na drugie pytanie – odpowiedzi należy poszukiwać w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem zaś, w myśl przepisu art. 7 ust. 2 ustawy jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Zgodnie zaś z przepisem art. 12 ust. 1 tej ustawy do przychodów z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, zalicza się m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo płatnych świadczeń. Zasiedzenie nieruchomości jest nieodpłatnym nabyciem rzeczy, które zasadniczo nabywa się w drodze czynności odpłatnej. Takie nabycie uważanie jest przez orzecznictwo za uzyskanie przychodu przez osobę prawną.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Reasumując: zasiedzenie przez osobę prawną nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ale stanowi źródło przychodu na cele podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnośnie Pani drugiego pytania dotyczącego podatku od dochodu z tytułu zbycia nieruchomości uzyskanej w drodze zasiedzenia należy sięgnąć do art. 17 wspomnianej już ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy „wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości”. Według opisanego przez Panią stanu faktycznego nabycie nastąpiło w 2015 roku (data wskazana w postanowieniu sądu jako data nabycia stanowi podstawę do ustalenia obowiązku podatkowego), zatem od końca tego roku, w którym nastąpiło zasiedzenie, nie upłynęło jeszcze 5 lat. Stąd niewątpliwie zbycie to będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zwolnienie, o którym tutaj mowa, będzie miało zastosowanie dopiero po 31 grudnia 2020 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »