Likwidacja rolniczej spółdzielni produkcyjnej

• Autor: Katarzyna Nosal

Jestem likwidatorem rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Uprawomocniło się postanowienie sądu o zasiedzeniu około 20 ha gruntu rolnego, na którym prowadzona jest typowa działalność rolnicza. Postanowienie sądu stwierdza, że spółdzielnia nabyła w 2015 r. przez zasiedzenie tę nieruchomość. Czy jest obowiązek płacenia podatku od zasiedzenia w tej sytuacji? Grunty te będą sprzedane w roku. Czy będzie obowiązek zapłacenia podatku od sprzedaży tych gruntów przed upływem 5 lat od nabycia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidacja rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Zasiedzenie nieruchomości przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną a podatek od zasiedzenia

Rolnicza spółdzielnia produkcyjna posiada osobowość prawną i podlega reżimowi prawnemu właściwemu dla osób prawnych. Ustawa o podatku od spadków i darowizn (która dotyczy także zasiedzenia) w swoim art. 1 stanowi, że temu podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem nie tutaj należy poszukiwać odpowiedzi na Pani pytanie o podatek od zasiedzenia. Podobnie jak na drugie pytanie – odpowiedzi należy poszukiwać w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem zaś, w myśl przepisu art. 7 ust. 2 ustawy jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Zgodnie zaś z przepisem art. 12 ust. 1 tej ustawy do przychodów z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, zalicza się m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo płatnych świadczeń. Zasiedzenie nieruchomości jest nieodpłatnym nabyciem rzeczy, które zasadniczo nabywa się w drodze czynności odpłatnej. Takie nabycie uważanie jest przez orzecznictwo za uzyskanie przychodu przez osobę prawną.

Reasumując: zasiedzenie przez osobę prawną nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ale stanowi źródło przychodu na cele podatku dochodowego od osób prawnych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zbycie nieruchomości uzyskanej w drodze zasiedzenia przed upływem pięciu lat od nabycia

Odnośnie Pani drugiego pytania dotyczącego podatku od dochodu z tytułu zbycia nieruchomości uzyskanej w drodze zasiedzenia należy sięgnąć do art. 17 wspomnianej już ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy „wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości”. Według opisanego przez Panią stanu faktycznego nabycie nastąpiło w 2015 roku (data wskazana w postanowieniu sądu jako data nabycia stanowi podstawę do ustalenia obowiązku podatkowego), zatem od końca tego roku, w którym nastąpiło zasiedzenie, nie upłynęło jeszcze 5 lat. Stąd niewątpliwie zbycie to będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zwolnienie, o którym tutaj mowa, będzie miało zastosowanie dopiero po 31 grudnia 2020 r.

Zobacz również: Zwolnienie budynków gospodarczych z podatku od nieruchomości

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »