Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż pola rolnego przed upływem 5 lat od darowizny

• Autor: Michał Berliński

Mój sąsiad 1,5 roku temu otrzymał w darowiźnie pole rolne. Ja z mężem jesteśmy zainteresowani kupnem tego pola (mój mąż jest na KRUS-ie). Czy sąsiad może sprzedać pole wcześniej, niż minie 5 lat od momentu darowizny, a jeśli może, to czy musi odprowadzić od sprzedaży podatek i ile on wyniesie? Ewentualnie jeśli zdarzyłoby się tak, że nie może na razie tego sprzedać, to czy jest prawdą, że możemy ubiegać się o pozwolenie na sprzedaż w KOWR?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż pola rolnego przed upływem 5 lat od darowizny

Zakup pola rolnego zgodnie z prawem

Na samym wstępie warto wskazać, iż zasady obrotu nieruchomościami rolnymi uległy znacznej zmianie w kwietniu 2016 roku. Owe zmiany niejako spowodowały zastój na rynku obrotu nieruchomościami rolnymi i wprowadziły spory chaos skutkujący znacznym spadkiem sprzedaży tych nieruchomości co również spowodowało zastój inwestycyjny. Na szczęście ustawodawca poszedł po przysłowiowy „rozum do głowy” i sprecyzował swoje regulacje w kolejnych nowelizacjach. Aktualnie, bez żadnych przeszkód można nabywać nieruchomości, w tym nieruchomości rolne o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha. Nieruchomości o powierzchni większej również mogą stać się przedmiotem obrotu gospodarczego, lecz pod pewnymi warunkami.

Kto może być uznany za rolnika indywidualnego?

Należy stwierdzić, iż od 30 kwietnia 2016 roku nabywcami ziemi rolnej mogą być rolnicy indywidualni, kościoły, parki narodowe, jednostki samorządu oraz Skarb Państwa. Od razu należy wyjaśnić pojęcie „rolnik indywidualny”. Rolnikiem indywidualnym – w rozumieniu ustawy – jest osoba która posiada kwalifikacje rolnicze i nie więcej niż 300 ha, dodatkowo od 5 lat mieszka na terenie gminy, gdzie posiada działkę rolną i od pięciu lat samodzielnie na niej gospodaruje. Jednym z nich jest posiadanie na terenie tej samej gminy działkę rolną. Dodatkowym warunkiem jest fakt zamieszkiwania na terenie tejże gminy od 5 lat.

Ustawa przewiduje, że nie tylko osoby z wykształceniem wyższym rolniczym mogą być uznani za rolników indywidualnych. Zgodnie z ustawą „osobą posiadającą kwalifikacje rolnicze jest osoba, która ma:

a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub

b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie”.

Wśród akceptowalnych kierunków studiów występują również takie jak: weterynaria, zootechnika, rybactwo, ogrodnictwo i architektura krajobrazu oraz oczywiście rolnictwo.

Zobacz również: Darowizna od brata

Powierzchnia pola rolnego a warunki zakupu

W związku z powyższym należy w pierwszej kolejności ustalić, jaką powierzchnię ma ta nieruchomość – i tak, jeśli nie przekracza ona 1 ha, należy wskazać, że można bez obaw taką nieruchomość nabyć. Jeśli zaś powierzchnia przekracza 1 ha, to należy spełniać warunki uznania za rolnika, które opisałem powyżej. Jeśli warunki te są spełnione, to należy wskazać, że możecie Państwo taką nieruchomość nabyć.

Jeśli nieruchomość jest powyżej 1 ha i małżonek bądź Pani nie spełnia warunków bycia rolnikiem, wtedy na zakup takiej nieruchomości należy mieć wystawioną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zgodę. Wniosek składa się do Ośrodka, a ten zwykle odpowiada w terminie miesiąca. Wskazać należy, że to sprzedawca też może zwrócić się do ośrodka informując, że chce sprzedać tę ziemię, a dotychczas nie zgłosił się do niego żaden rolnik, dlatego też chciałby sprzedać ją Państwu, bowiem macie wykształcenie rolnicze itp. Dobrze, gdyby sprzedawca ogłosił o sprzedaży np. w lokalnej prasie i tym udokumentował, że nikt poza Państwem nie chce kupić tej działki. Praktyka pokazuje też, że po prostu gdy sprzedawca zwraca się do Ośrodka, częściej dostaje zgodę, niż jak robi to potencjalny nabywca.

Zobacz również: Podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku

Podatek od sprzedaży do 5 lat od darowizny

To po pierwsze. A teraz kwestia podatkowa. Państwa sąsiad może sprzedać tę nieruchomość Państwu przed upływem 5 lat, jednakże wiązać się to będzie z koniecznością zapłaty podatku. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość została otrzymana w formie darowizny, to koszt jej uzyskania przez sąsiada wynosi 0 zł. Dlatego też w sytuacji sprzedaży tego gospodarstwa Państwu, powiedzmy za 100 000 zł, sąsiad będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 19%, tj. 19 000 zł. Bez podatku sprzedaż będzie mogła nastąpić dopiero po upływie 5 lat kalendarzowych od daty otrzymania tej nieruchomości.

Zobacz również: Przepisanie ziemi na dziecko

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


Komentarze (12):


Adam

Sprzedaż ziemi rolnej przed upływem 5 lat rodzi ze sobą obowiązek podatkowy 19%. Do tego trzeba rozróżnić sprzedaż ziemi rolnej otrzymanej w darowiźnie a kupionej. Jak sprzedajemy ziemię rolna z darowizny to mozemy to zrobić, natomiast jeżeli jesteśmy nabywcą ziemi nie możemy jej sprzedać przez 5 lat od nabycia.


Ewelina

Trochę słabo to rozumiem. Wiem że darowiznę można sprzedać po 5 latach bez podatku, ale interesuje mnie sprzedaż gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat. Gospodarstwo otrzymałam od rodziców i rozumiem że jak jest to darowizna to mogę sprzedać i zapłacę tylko podatek?


Marzena

Sprzedaż ziemi rolnej przed upływem 5 lat jest niemożliwa. Według art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywca ziemi rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna. Także można sprzedać ziemi rolnej może odbyć się po co najmniej 5 latach.


Łukasz

Z tego co się orientuję sprzedaż działki rolnej przed upływem 5 lat nie jest możliwe od momentu nabycia. Ale w sumie od darowizny nie powinno być problemu, tylko wystąpi podatek. Sprzedaż ziemi przed upływem 5 lat ograniczona jest tylko przy zakupie, tak żeby zapobiec obrotowi ziemią rolną


Wacek

Według mnie sprzedaż ziemi rolnej przed upływem 5 lat jest możliwa w przypadku darowizny, spadku i wtedy zapłacimy tylko podatek dochodowy. Oczywiście taką darowiznę można sprzedać przed upływem 5 lat, a powyżej nie zapłacimy podatku. Sprawa ma się inaczej gdy kupimy ziemię rolną, np. działkę rolną i chcemy ją sprzedać przed upływem 5 lat od zakupu. I tu zaczynają się schody bo nie można sprzedać ziemi przed upływem 5 lat, co określa ustawa o obrocie ziemią


Marek

Wed≥ług mnie w opisanym przypadku sprzedaż ziemi rolnej przed upływem 5 lat jest możliwa i rodzi obowiązek podatku 19% z powodu że jest to darowizna. Natomiast sprzedaż działki rolnej przed upływem 5 lat nie jest możiwa gdy kupujemy ziemię. W ustawie kupionej ziemi nie można sprzedać przez 5 lat od daty zakupu


Weronika

Zastanawiam się nad sprzedażą ziemi rolnej przed upływem 5 lat od momentu otrzymania jej w spadku. Wiem że zapłacę podatek dochodowy, ale czy KOWR pozwoli mi tą ziemię rolną sprzedać? Dodam że nie jestem rolnikiem a ziemię odziedziczyłam po bracie.


Wacek Malik

KOWR musi wyrazić zgodę na sprzedaż ziemi rolnej, ale tu nie widzę problemu aby sprzedać ziemię przed upływem 5 lat od otrzymania spadku, bo nie ma tu zastosowania ustawa o obrocie ziemią rolną


Agrix

Nie będzie trzeba płacić jeśli sprzedawana ziemia rolna nie zmieni przeznaczenia czyli jeśli kupi ją rolnik na powiększenie gospodarstwa.


ewene

Matka zapisala synowi 25 ar, pola rolnego. Syn chce syn to sprzedac po pol roku od momentu otrzymania ,czy moze sprzedac placac 19 %podatek? Czy istnieje calkowity zakaz sprzedazy pola rolnego przez 5 lat z darowizny i podatek nie wchodzi w gre.


Marek

według mnie syn może sprzedać działkę rolną, tylko zapłaci podatek dochodowy 19% z powodu że sprzedaje nieruchomość przed 5 latami od otrzymania darowizny.


Piotr

A jak się ma podatek, gdy otrzymałem od Ojca 5 ha ziemi, upłynęły 3 lata i mam dobrą okazję wydzierżawić 1,5h.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl