Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie umowy-zlecenia osoby ubezpieczonej w KRUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-04-07 • Aktualizacja: 2022-08-13

Mam 22 lata. Kilka miesięcy temu przerwałam studia i zaczęłam pracę jako rolnik na gospodarstwie rodziców i opłacam składki w KRUS-ie. W październiku tego roku podjęłam studia zaoczne, pozostając dalej na KRUS-ie. W między czasie podpisałam umowę zlecenie (tj. listopad/grudzień 2016), wynagrodzenie, które otrzymałam z tego tytułu, wynosi 700 zł. Czy fakt ten powinnam zgłosić w KRUS-ie? Teraz mam znowu umowę-zlecenie. Obecnie chcę zrezygnować z KRUS-u. Czy czekają mnie jakieś konsekwencje? Jak będzie wyglądało moje ubezpieczenie, czy będę mogła korzystać z pomocy lekarzy na NFZ?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie umowy-zlecenia osoby ubezpieczonej w KRUS

Ubezpieczenie społeczne rolników według ustawy

Kwestię, o której Pani pisze, reguluje art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z jego treścią:

„1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów

2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w Kasie oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w Kasie”.

W przypadku zbiegu ubezpieczeń ubezpieczenie w KRUS-ie jest dobrowolne i może Pani zgłosić wniosek o wykluczenie Pani z ubezpieczenia KRUS, inaczej do czasu wyrejestrowania z ubezpieczenia KRUS istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgłoszeni umowy-zlecenia z wnioskiem o wykluczenie z ubezpieczenia KRUS

Proszę zgłosić w KRUS-ie umowę z 2016 roku i tę od 2017 z wnioskiem o wykluczenie z ubezpieczenia KRUS. W tym przypadku bowiem obowiązkowym jest ubezpieczenie społeczne powszechne na podstawie ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a ubezpieczenie społeczne rolników ma charakter dobrowolny. Powszechny system ubezpieczeń społecznych ma bowiem pierwszeństwo przed system ubezpieczenia społecznego rolników.

Zobacz również: Jak założyć firmę na KRUS-ie?

Odstąpienie od ubezpieczenia w KRUS

Rolnik (także domownik) ma możliwość w każdym czasie w okresie trwania umowy zlecenia odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w KRUS odpowiednie oświadczenie w tej sprawie. Jednak musi Pani pamiętać, że fakt zakończenia umowy należy również zgłosić w KRUS, przedstawiając zaświadczenie o okresie jej trwania.

Ubezpieczenie zdrowotne ma Pani z umowy-zlecenia. W związku z wejściem w życie przepisów nakazujących oskładkowanie wszelkich umów zawartych na kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia, rolnik powinien zostać objęty ubezpieczeniem społecznym na takich samych zasadach jak zleceniobiorca, który nie ma innego zatrudnienia. Ubezpieczeniem zdrowotnym obowiązkowo także.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »