Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Studia, ubezpieczenie rolnicze – wyliczenie lat do emerytury

Moje pytanie dotyczy emerytury z KRUS. Córka od 2002 r. jest ubezpieczona w KRUS i ma do tej pory opłacone nieprzerwanie składki za wszystkie kwartały, czyli za 20 lat i jeden kwartał. W tym czasie również miała 2 krótkie umowy o pracę na pół roku, ale była zobowiązana do płacenia składek KRUS. Córka ukończyła w roku 2001 r. studia 5-letnie na politechnice. Obecnie jest współwłaścicielką gruntów rolnych składających się z 2 działek. Ma zamiar przekazać swój udział w jednej z działek swojej siostrze i wówczas nie będzie spełniać warunków do obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS (pozostawi sobie 0,47 ha) i tym samym nie będzie musiała płacić dalej obowiązkowych składek do KRUS. Czy te lata składek (tj. 20 składek + 5 lat nieskładkowych) z tytułu studiów magisterskich wystarczą, żeby mogła ubiegać się o emeryturę rolniczą, gdy ukończy 60 lat?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Studia, ubezpieczenie rolnicze – wyliczenie lat do emerytury

Podleganie rolniczemu ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Zgodnie z art. 7. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:

„1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Podleganie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

Art. 16. 1. Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny;

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1;

3) osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

4) małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka.

3. Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 4 nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.”

Okres studiów a ubezpieczenie rolnicze

Okres pobierania nauki nie jest okresem ubezpieczenia rolniczego. Nie wlicza się żaden inny okres jak okres ubezpieczenia rolniczego według wyżej wskazanych przepisów. Aby nabyć emeryturę KUS córka musi mieć 25 lat ubezpieczenia KRUS. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego należy zgłosić w KRUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl