Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę płacić zaległe składki w KRUS?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-08-03

Mąż był właścicielem 1 ha przed ślubem, a później teściowie zapisali nam podobną działkę. Ja nigdy nie opłacałam składki. Mąż zawsze był na etacie, płacił ZUS, teraz jest na emeryturze. Wydzierżawił synowi działki, które były jego. Pani z KRUS-u powiedziała, że muszę zapłacić moje zaległe składki, jeśli syn chce być w KRUS-ie. Czy to prawda?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336.) ubezpieczeniu w KRUS, o które Pani pyta, podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Zatem jedynie rolnik w faktycznym tego słowa znaczeniu jest zobligowany do płacenia składek na KRUS.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników definiuje rolnika w art. 6 pkt 1 i wskazuje, że przez rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Aby stwierdzić, że ktoś faktycznie podlega takiemu ubezpieczeniu, trzeba ustalić, czy jest w posiadaniu ponad 1 ha gruntów rolnych oraz czy na gruntach tych prowadzi na własny rachunek gospodarstwo rolne. Ponieważ w przepisie określającym rolnika mówi się o posiadaniu, nie oznacza to tylko własności. Jeśli część gruntów była w Państwa wspólności oraz gdy dysponowała Pani także gruntami męża, to można uznać, że była Pani w ich posiadaniu. Jeśli nawet wspólnie z mężem uprawialiście rolę, to niestety, ale podlegała Pani obowiązkowi ubezpieczenia rolniczego.

Jeśli istotnie, niezależnie od pracy męża na etacie, wspólni prowadziliście Państwo gospodarstwo, to podlegała Pani ubezpieczeniu i zaległych składek KRUS może dochodzić. Nie widzę natomiast związku Pani zaległości w KRUS-ie z podleganiem ubezpieczeniu przez syna. Jeśli jest rolnikiem po przejęciu gospodarstwa, to podlega obowiązkowi ubezpieczenia – jak każdy rolnik.

Zgodnie z art. 41a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, może:

1) odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części;

2) umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części”.

Może Pani zatem złożyć wniosek do KRUS-u o umorzenie zaległości. Wówczas umorzone zostaną także odsetki. Trzeba jeszcze pamiętać, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Zatem KRUS może domagać się zapłaty jedynie do 5 lat wstecz.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »