Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę płacić zaległe składki w KRUS?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-08-03

Mąż był właścicielem 1 ha przed ślubem, a później teściowie zapisali nam podobną działkę. Ja nigdy nie opłacałam składki. Mąż zawsze był na etacie, płacił ZUS, teraz jest na emeryturze. Wydzierżawił synowi działki, które były jego. Pani z KRUS-u powiedziała, że muszę zapłacić moje zaległe składki, jeśli syn chce być w KRUS-ie. Czy to prawda?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert
Bardzo rzetelna, wyczerpująca i szybka odpowiedź. Na pewno w razie dodatkowych pytań dotyczących różnych spraw prawnych, będę z Państwa usług korzystała. 
Magda, 44 lata
Bardzo dziękuję za odpowiedź, wreszcie wiem, co mogę, a co nie. Dziękuję za szybką odpowiedź, za profesjonalizm i empatię w stosunku do klienta.
Barbara, 69 lat
Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336.) ubezpieczeniu w KRUS, o które Pani pyta, podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Zatem jedynie rolnik w faktycznym tego słowa znaczeniu jest zobligowany do płacenia składek na KRUS.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników definiuje rolnika w art. 6 pkt 1 i wskazuje, że przez rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Aby stwierdzić, że ktoś faktycznie podlega takiemu ubezpieczeniu, trzeba ustalić, czy jest w posiadaniu ponad 1 ha gruntów rolnych oraz czy na gruntach tych prowadzi na własny rachunek gospodarstwo rolne. Ponieważ w przepisie określającym rolnika mówi się o posiadaniu, nie oznacza to tylko własności. Jeśli część gruntów była w Państwa wspólności oraz gdy dysponowała Pani także gruntami męża, to można uznać, że była Pani w ich posiadaniu. Jeśli nawet wspólnie z mężem uprawialiście rolę, to niestety, ale podlegała Pani obowiązkowi ubezpieczenia rolniczego.

Jeśli istotnie, niezależnie od pracy męża na etacie, wspólni prowadziliście Państwo gospodarstwo, to podlegała Pani ubezpieczeniu i zaległych składek KRUS może dochodzić. Nie widzę natomiast związku Pani zaległości w KRUS-ie z podleganiem ubezpieczeniu przez syna. Jeśli jest rolnikiem po przejęciu gospodarstwa, to podlega obowiązkowi ubezpieczenia – jak każdy rolnik.

Zgodnie z art. 41a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, może:

1) odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części;

2) umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części”.

Może Pani zatem złożyć wniosek do KRUS-u o umorzenie zaległości. Wówczas umorzone zostaną także odsetki. Trzeba jeszcze pamiętać, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Zatem KRUS może domagać się zapłaty jedynie do 5 lat wstecz.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Posiadanie gospodarstwa w Polsce i prowadzenie firmy w Niemczech

W Polsce posiadam gospodarstwo, a w Niemczech od lat prowadzę działalność. KRUS nie chce zaliczyć mi tego okresu do ubezpieczenia. Dodam, że cały...

Działalność artystyczna a KRUS

Przez 25 lat i 6 miesięcy opłacałem ZUS jako artysta lutnik. W 1994 r. zostałem właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 3 ha...

Wyjazd do pracy sezonowej a ubezpieczenie w KRUS

Prowadzę gospodarstwo rolne, jednak chciałbym wyjechać do pracy sezonowej do Anglii. Rozumiem, że na ten czas będę wyłączony z ubezpieczenia...

Niższy przelew do KRUS a wykreślenie z ubezpieczenia

Rolnik przez niedopatrzenie zrobił niższy przelew do KRUS i tym samym nie opłacił w całości składki. Wskutek tego otrzymał pismo, w którym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »