Czy muszę płacić zaległe składki w KRUS?

• Autor: Katarzyna Nosal

Mąż był właścicielem 1 ha przed ślubem, a później teściowie zapisali nam podobną działkę. Ja nigdy nie opłacałam składki. Mąż zawsze był na etacie, płacił ZUS, teraz jest na emeryturze. Wydzierżawił synowi działki, które były jego. Pani z KRUS-u powiedziała, że muszę zapłacić moje zaległe składki, jeśli syn chce być w KRUS-ie. Czy to prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy muszę płacić zaległe składki w KRUS?

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336.) ubezpieczeniu w KRUS, o które Pani pyta, podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Zatem jedynie rolnik w faktycznym tego słowa znaczeniu jest zobligowany do płacenia składek na KRUS.

Zobacz również: Kiedy żona rolnika nie musi płacić KRUS?

Definicja rolnika według ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników definiuje rolnika w art. 6 pkt 1 i wskazuje, że przez rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Aby stwierdzić, że ktoś faktycznie podlega takiemu ubezpieczeniu, trzeba ustalić, czy jest w posiadaniu ponad 1 ha gruntów rolnych oraz czy na gruntach tych prowadzi na własny rachunek gospodarstwo rolne. Ponieważ w przepisie określającym rolnika mówi się o posiadaniu, nie oznacza to tylko własności. Jeśli część gruntów była w Państwa wspólności oraz gdy dysponowała Pani także gruntami męża, to można uznać, że była Pani w ich posiadaniu. Jeśli nawet wspólnie z mężem uprawialiście rolę, to niestety, ale podlegała Pani obowiązkowi ubezpieczenia rolniczego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zaległe składki w KRUS-ie

Jeśli istotnie, niezależnie od pracy męża na etacie, wspólni prowadziliście Państwo gospodarstwo, to podlegała Pani ubezpieczeniu i zaległych składek KRUS może dochodzić. Nie widzę natomiast związku Pani zaległości w KRUS-ie z podleganiem ubezpieczeniu przez syna. Jeśli jest rolnikiem po przejęciu gospodarstwa, to podlega obowiązkowi ubezpieczenia – jak każdy rolnik.

Zgodnie z art. 41a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, może:

1) odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części;

2) umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części”.

Może Pani zatem złożyć wniosek do KRUS-u o umorzenie zaległości. Wówczas umorzone zostaną także odsetki. Trzeba jeszcze pamiętać, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Zatem KRUS może domagać się zapłaty jedynie do 5 lat wstecz.

Zobacz również: Zgłoszenie domownika do ubezpieczenia KRUS

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »