Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie pracownika przez rolnika

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-01-23

Jestem pszczelarzem, rolnikiem ryczałtowym, nie prowadzę firmy. Sprzedaję miód na pobliskim targowisku, chciałbym zatrudnić osobę do sprzedaży produktów z mojej pasieki. W jakiej formie mogę zatrudnić i jakie muszę spełnić wymagania?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł Pan zatrudnić pracownika. Biorąc pod uwagę charakter pracy, powinna być to umowa o pracę. Umowa-zlecenia zostałaby zapewne zakwestionowana przez ZUS, chyba że w odpowiedni sposób by ją Pan sformułował. Aby nie miała cech stosunku pracy, np. w zakresie podporządkowania, wskazywania miejsca pracy i ryzyka pracodawcy.

Zasadniczo bezpiecznie jest zawrzeć umowę o pracę. Zgodnie z treścią Kodeksu pracy (art. 3) „pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”. Pracodawcą może być każda osoba fizyczna, nie musi prowadzić działalności, nie musi spełniać innych wymogów. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Możliwe jest zatrudnienie – przez rolnika ryczałtowego danej osoby i bycie przez nią pracownikiem jedynie na mocy umowy o pracę. Lub wybór zlecenia. Osoba „zatrudniona” na zlecenie nie jest pracownikiem a zleceniobiorcą. Podlega ubezpieczeniu jako zleceniobiorca. Od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy-zlecenia także należy odprowadzić składki ZUS.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zatrudniając pracownika, staje Pan jego pracodawcą i płatnikiem składek ZUS.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zobowiązany jest Pan zgłosić w ZUS-ie siebie jako płatnika składek poprzez złożenie formularza ZUS ZFA oraz zatrudnioną osobę na formularzu ZUS ZUA. Za każdy miesiąc trwania umowy o pracę jest Pan zobowiązany do składania dokumentów rozliczeniowych. Należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika są wykazywane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA. Raport ZUS RCA dołącza się do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA Dokumenty rozliczeniowe powinny być przekazywane do ZUS w terminie do 15. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni i w tym terminie powinny być też opłacane składki.

Pracodawca, który podpisał umowę z rencistą, jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych uzależnione są od wieku pracownika.

W przypadku umowy o pracę emeryta lub rencistę trzeba zgłosić do ZUS-u na druku ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 01 10 x x, w terminie 7 dni od momentu zatrudnienia (czyli powstania obowiązku ubezpieczeniowego). Jeśli jest to prawo do renty rodzinnej, należy odprowadzić wszystkie składki. Ma Pan obowiązek zgłosić pracownicę do wszystkich ubezpieczeń i rozliczać składki na wszystkie ubezpieczenia, jakim podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Zgłoszenie należy sporządzić na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 2x i przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia. Za każdy miesiąc zatrudnienia należy sporządzać za pracownicę raporty rozliczeniowe z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia - raporty ZUS RCA z rozliczonymi składkami od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i ewentualnie raporty ZUS RSA, informując o wypłacie świadczeń za czas niezdolności do pracy oraz o przerwach w opłacaniu składek.

Nadto jako pracodawca jest Pan płatnikiem podatku dochodowego. Ma Pan więc obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłaci Pan wynagrodzenie i wpłacania jej na konto US.

Jako na pracodawcy stoją przed Panem także obowiązki:

  • prowadzenia akt osobowych pracownika,
  • informowania go o treści stosunku pracy i prawach, urlopach,
  • posiadania wstępnych i okresowych badań lekarskich,
  • szkolenia BHP.

Swoje obowiązki w zakresie prowadzenia akt pracowniczych czy rozliczeń może Pan zlecić do biura rachunkowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Żywność tradycyjna pod większą ochroną

Dnia 26 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa żywnościowego, której celem jest zwiększenie ochrony żywności tradycyjnej, w szczególności...

Czy wuj mógł przekazać las Skarbowi Państwa?

W 1985 r. moi rodzice zapłacili za ziemię i las dla swojego wuja. Ziemia ta była od ok. 1946 r. cały czas obrabiana przez mojego dziadka, a później...

Przepisanie gospodarstwa w zamian za rentę i niespełnione zobowiązanie

Rodzice przekazali gospodarstwo bratu i bratowej w zamian za rentę. Jednocześnie umówili się z nim ustnie, że odpisze mi działkę jako...

Niepłacenie za użytkowanie wieczyste

Dostałam pismo z urzędu gminy o zapłatę za użytkowanie wieczyste od 2006 r. do chwili obecnej, wraz z odsetkami, tj. kwota ponad 10 000...

Dopłaty bezpośrednie a świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko

Odziedziczyłam spadek po zmarłym bracie. Jest to gospodarstwo rolne o powierzchni 11 ha. Opiekuję się niepełnosprawnym od urodzenia dzieckiem. Obecnie ma...

Problemy z dzierżawą działki od nadleśnictwa

Byłem właścicielem domku letniskowego położonego na terenie lasów państwowych, z którymi miałem umowę dzierżawy gruntu na czas nieokreślony...

Obowiązek podatkowy nabywców gospodarstwa rolnego w drodze zasiedzenia

W styczniu 2016 sąd rejonowy stwierdził zasiedzenie gospodarstwa rolnego z dniem 30 października 2011 na rzecz mojego męża i mnie. Poprzednim...

Zlecenie usług budowlanych osobie ubezpieczonej w KRUS

Prowadzę firmę wykonującą różne usługi budowlane. Chciałbym zlecać znajomemu rozliczającemu się w KRUS wykonywanie remontów małych mieszkań na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »