Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie pracownika przez rolnika

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-01-23

Jestem pszczelarzem, rolnikiem ryczałtowym, nie prowadzę firmy. Sprzedaję miód na pobliskim targowisku, chciałbym zatrudnić osobę do sprzedaży produktów z mojej pasieki. W jakiej formie mogę zatrudnić i jakie muszę spełnić wymagania?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł Pan zatrudnić pracownika. Biorąc pod uwagę charakter pracy, powinna być to umowa o pracę. Umowa-zlecenia zostałaby zapewne zakwestionowana przez ZUS, chyba że w odpowiedni sposób by ją Pan sformułował. Aby nie miała cech stosunku pracy, np. w zakresie podporządkowania, wskazywania miejsca pracy i ryzyka pracodawcy.

Zasadniczo bezpiecznie jest zawrzeć umowę o pracę. Zgodnie z treścią Kodeksu pracy (art. 3) „pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”. Pracodawcą może być każda osoba fizyczna, nie musi prowadzić działalności, nie musi spełniać innych wymogów. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Możliwe jest zatrudnienie – przez rolnika ryczałtowego danej osoby i bycie przez nią pracownikiem jedynie na mocy umowy o pracę. Lub wybór zlecenia. Osoba „zatrudniona” na zlecenie nie jest pracownikiem a zleceniobiorcą. Podlega ubezpieczeniu jako zleceniobiorca. Od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy-zlecenia także należy odprowadzić składki ZUS.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zatrudniając pracownika, staje Pan jego pracodawcą i płatnikiem składek ZUS.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zobowiązany jest Pan zgłosić w ZUS-ie siebie jako płatnika składek poprzez złożenie formularza ZUS ZFA oraz zatrudnioną osobę na formularzu ZUS ZUA. Za każdy miesiąc trwania umowy o pracę jest Pan zobowiązany do składania dokumentów rozliczeniowych. Należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika są wykazywane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA. Raport ZUS RCA dołącza się do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA Dokumenty rozliczeniowe powinny być przekazywane do ZUS w terminie do 15. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni i w tym terminie powinny być też opłacane składki.

Pracodawca, który podpisał umowę z rencistą, jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych uzależnione są od wieku pracownika.

W przypadku umowy o pracę emeryta lub rencistę trzeba zgłosić do ZUS-u na druku ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 01 10 x x, w terminie 7 dni od momentu zatrudnienia (czyli powstania obowiązku ubezpieczeniowego). Jeśli jest to prawo do renty rodzinnej, należy odprowadzić wszystkie składki. Ma Pan obowiązek zgłosić pracownicę do wszystkich ubezpieczeń i rozliczać składki na wszystkie ubezpieczenia, jakim podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Zgłoszenie należy sporządzić na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 2x i przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia. Za każdy miesiąc zatrudnienia należy sporządzać za pracownicę raporty rozliczeniowe z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia - raporty ZUS RCA z rozliczonymi składkami od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i ewentualnie raporty ZUS RSA, informując o wypłacie świadczeń za czas niezdolności do pracy oraz o przerwach w opłacaniu składek.

Nadto jako pracodawca jest Pan płatnikiem podatku dochodowego. Ma Pan więc obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłaci Pan wynagrodzenie i wpłacania jej na konto US.

Jako na pracodawcy stoją przed Panem także obowiązki:

  • prowadzenia akt osobowych pracownika,
  • informowania go o treści stosunku pracy i prawach, urlopach,
  • posiadania wstępnych i okresowych badań lekarskich,
  • szkolenia BHP.

Swoje obowiązki w zakresie prowadzenia akt pracowniczych czy rozliczeń może Pan zlecić do biura rachunkowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »