Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział gospodarstwa rolnego po rozwodzie i sprzedaż ziemi

Michał Berliński • Opublikowane: 2021-02-08

Jestem współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o pow. 20 ha na obrzeżach miasta. Są to grunty orne V i VI klasy, około kilometr od trasy szybkiego ruchu. Przez 16 lat opłacałam KRUS. Po rozwodzie pracowałam w szkole. Toczy się sprawa o podział majątku z byłym mężem. Czy po rozwodzie i podziale majątku i ziemi będę mogła sprzedać ziemię rolną? Czy istnieją ograniczenia i ziemię rolną będę musiała sprzedać mężowi? Proszę o wyjaśnienia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział gospodarstwa rolnego po rozwodzie i sprzedaż ziemi

Sprzedaż gruntów rolnych od 2016 r.

Na samym wstępie muszę przede wszystkim ustalić to, jakiego rodzaju są to nieruchomości. Z tego, co Pani wskazuje, są to nieruchomości rolne, a Pani zamierza je sprzedać. W związku z powyższym zastosowanie tutaj mogą mieć przepisy o nabyciu nieruchomości rolnych. Na początku warto wskazać, iż zasady obrotu nieruchomościami rolnymi uległy znacznej zmianie w kwietniu 2016 roku. Owe zmiany niejako spowodowały zastój na rynku obrotu nieruchomościami rolnymi i wprowadziły spory chaos skutkujący znacznym spadkiem sprzedaży tych nieruchomości, co również spowodowało zastój inwestycyjny. Na szczęście ustawodawca poszedł po przysłowiowy „rozum do głowy” i sprecyzował swoje regulacje w kolejnych nowelizacjach. Aktualnie bez żadnych przeszkód można nabywać nieruchomości, w tym nieruchomości rolne, o powierzchni nieprzekraczającej 1,0 ha. Nieruchomości o powierzchni większej również mogą stać się przedmiotem obrotu gospodarczego, lecz pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z treścią art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

„1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3”.

Sprzedaż gruntów po podziale majątku – dla rolnika

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż od 30 kwietnia 2016 roku nabywcami ziemi rolnej mogą być rolnicy indywidualni, kościoły, parki narodowe, jednostki samorządu oraz Skarb Państwa. Od razu należy wyjaśnić pojęcie „rolnik indywidualny”. Rolnikiem indywidualnym – w rozumieniu ustawy – jest osoba, która posiada kwalifikacje rolnicze i ma nie więcej niż 300 ha, dodatkowo od 5 lat mieszka na terenie gminy, gdzie posiada działkę rolną, i od pięciu lat samodzielnie na niej gospodaruje. Wobec tego trzeba wskazać, że może Pani te nieruchomości sprzedać wyżej opisanemu rolnikowi. Mogą one być również sprzedane osobie, która nie jest rolnikiem z jednym zastrzeżeniem – musi Pani na taką sprzedaż uzyskać zgodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Należy złożyć do tej instytucji taki wniosek, a KOWR ma prawo odkupić tę nieruchomość. Oczywiście w sytuacji, gdy wyrażą zgodę na sprzedaż, to może Pani jej dokonać. Nabywca musi spełniać definicję rolnika bądź wykazać KOWR, że można go uznać za rolnika.

Dlatego co do zasady sprzedaż nieruchomości (po podziale majątku) o powierzchni jednego hektara lub więcej jest możliwa, lecz po spełnieniu określonych warunków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »