Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z ubezpieczenia w KRUS-ie i odzyskanie wpłaconych pieniędzy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-08-19

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie, ponieważ pracuję za granicą. Czy jest możliwość odzyskania pieniędzy, które dotychczas wpłacałam?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Zgodnie z art. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z nimi domowników”. W ubezpieczeniu wyodrębnia się: ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Przepisów tych nie stosuje się jednak do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty labo ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (art. 16 ust. 3 ustawy). Obowiązkowi ubezpieczenia społecznego rolników podlega więc osoba, która odpowiada ustawowej definicji rolnika lub jego domownika. Jednakże ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników opiera się na zasadzie wykluczenia podlegania temu ubezpieczeniu w czasie podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, zdefiniowanemu w art. 6 pkt 12 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jako ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne określone w odrębnych przepisach (art. 7 ust. 1 in fine oraz art. 16 ust. 3 ustawy).

Oznacza to, że ubezpieczenie społeczne rolników pełni rolę ubezpieczenia dopełniającego w stosunku do innych systemów ubezpieczeń. Osoby prowadzące działalność rolniczą lub wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym jako domownicy, są obejmowane ubezpieczeniem w KRUS-ie dopiero wówczas, gdy poza spełnieniem warunków dla tego ubezpieczenia, nie spełniają jednocześnie warunków do objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu, w tym przypadku z tytułu pracy za granicą.

Co to dla Pana oznacza?

Z ustawy został Pan wykluczony z KRUS-u (nawet jeśli nie ma Pan decyzji KRUS-u w tym zakresie) i mimo iż opłaca Pan składki, to gdy KRUS otrzyma wiadomość o Pana innym tytule ubezpieczenia z pracy za granicą, wykluczy Pana wstecz z ubezpieczenia.

Powinien Pan zawiadomić KRUS o podjęciu pracy w ciągu 14 dni od jej podjęcia. Obecnie musi Pan iść do KRUS-u złożyć oświadczenie o podjęciu pracy, przedstawić umowę lub inny dowód w zakresie podjęcia pracy i KRUS zwróci Panu składki za okres pracy – jednak nie dłuższy niż 5 lat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dodatkowa działalność gospodarcza a KRUS

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego i jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą na karcie podatkowej. Płacę KRUS. Czy będąc na KRUS-ie...

Wspólne prowadzenie gospodarstwa i przejście na emeryturę

Moja mama niedługo kończy 60 lat, w związku z uzyskaniem prawa emerytalnego starać się będzie o emeryturę z KRUS-u (28 lat składkowych)...

Równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą

Od kilku lat pracuję legalnie za granicą na umowę o pracę. Po śmierci ojca otrzymałem gospodarstwo i od tamtej pory opłacałem składki...

Rejestracja umowy dzierżawy w KRUS-ie

Rodzice wydzierżawili pole celem orzynania renty dla mamy z uwagi na stan zdrowia. U mowa zawarta była na 10 lat. Termin mijał 12 marca br., więc...

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby

Moja mama zmarła 2 maja. Czy należ się jeszcze emerytura z KRUS-u, który wypłacał ją zawsze 10. każdego miesiąca? A co by było, gdyby zmarła...

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS

Jestem zarejestrowana jako domownik w gospodarstwie moich rodziców i opłacam składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z tego tytułu...

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce osoby ubezpieczonej w KRUS i pracującej w Anglii

Jestem ubezpieczona w KRUS. Jaki dokument muszę dostarczyć do KRUS-u, aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce, jeśli pracuję...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »