Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa

• Autor: Katarzyna Nosal

Mój tata przepisał na mnie w darowiźnie działkę o powierzchni 0,23 ara, jak się później okazało – w zabudowie zagrodowej. Na tę działkę posiadał wszelkie pozwolenia na budowę, które chcieliśmy przenieść na mnie. Niestety odmówiono nam tego, ponieważ nie jestem rolnikiem i nie mogę budować na tej ziemi. Jak rozwiązać tę sytuację? Przejrzałam masę stron odnośnie podobnych sytuacji, wyczytałam, że jeśli rolnik posiadał pozwolenie na budowę, a nie tylko warunki zabudowy, nie powinno być problemu z przeniesieniem pozwolenia. Niestety nie znalazłam już nic na ten temat po nowelizacji ustawy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa

Przeniesienie praw na inną osobę z uzyskanego pozwolenia na budowę 

Szczerze mówiąc, dziwi mnie opór organu do przeniesienia na Panią praw z uzyskanego przez tatę pozwolenia na budowę. Przepis, który stanowi o możliwości przeniesienia pozwolenia, nie uległ zmianie. Od wielu lat brzmi on dokładnie tak samo. Stąd utrwalona jest już linia orzecznicza dotycząca tego problemu. Na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 roku (sygn. akt II SA/Kr 884/05) wyjaśnił: „Decyzja wydana na podstawie art. 40 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) jest decyzją związaną, a więc organ, który wydał pozwolenie na budowę jest zobowiązany do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu o ile tylko zostały spełnione wskazane w tym przepisie przesłanki.

Zobacz również: Umowa użyczenia budynku gospodarczego

Czy organ administracyjny może odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot?

W konsekwencji organ administracyjny nie może odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli tylko wnioskodawca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę i złoży oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a osoba uprawniona z decyzji będącej przedmiotem przeniesienia wyrazi zgodę na przeniesienie uprawnień wynikających z tej decyzji na inny podmiot. Ponieważ przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę wiąże się tylko ze zmianą jednego z jej elementów tj. zmianą podmiotową po stronie adresata decyzji, to postępowanie wyjaśniające prowadzone przez organy administracyjne jest ograniczone wyłącznie do ustalenia istnienia przesłanek z art. 40 ust. l Prawa budowlanego, a jego stronami są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji (art. 40 ust. 3 cyt. ustawy)”. Twierdzenie to potwierdzają także aktualne wyroki sądów administracyjnych.

Niestety, bez zastosowania tego przepisu nie ma Pani innej możliwości przeniesienia pozwolenia na budowę. 

Zobacz również: Utwardzenie placu manewrowego w gospodarstwie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zbycie nieruchomości z pozostawieniem prawa do jej zabudowy

Mam jednak pewien pomysł na rozwiązanie problemu. Można bowiem założyć taką sytuację, w której właściciel pozwolenia pozbywa się nieruchomości, pozostawiając sobie prawo do jej zabudowy. W ten sposób nadal, zgodnie z oświadczeniem, posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Stąd musielibyście Państw zawrzeć stosowną umowę, np. dzierżawy z prawem zabudowy gruntu przez ojca. To ważne, żeby taka umowa była, przybrała postać pisemną. Nie jestem pewna, czy bank udzieli Państwu na tych warunkach kredytu. Chodzi o sytuację, gdy tylko tata jest posiadaczem pozwolenia i inwestorem, a Pani chce być współkredytobiorcą. To niestety zależy już od banku.

Zobacz również: Zabudowa zagrodowa a budowa domu

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »