Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-06-01

Mój tata przepisał na mnie w darowiźnie działkę o powierzchni 0,23 ara, jak się później okazało – w zabudowie zagrodowej. Na tę działkę posiadał wszelkie pozwolenia na budowę, które chcieliśmy przenieść na mnie. Niestety odmówiono nam tego, ponieważ nie jestem rolnikiem i nie mogę budować na tej ziemi. Jak rozwiązać tę sytuację? Przejrzałam masę stron odnośnie podobnych sytuacji, wyczytałam, że jeśli rolnik posiadał pozwolenie na budowę, a nie tylko warunki zabudowy, nie powinno być problemu z przeniesieniem pozwolenia. Niestety nie znalazłam już nic na ten temat po nowelizacji ustawy.

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Szczerze mówiąc, dziwi mnie opór organu do przeniesienia na Panią praw z uzyskanego przez tatę pozwolenia na budowę. Przepis, który stanowi o możliwości przeniesienia pozwolenia, nie uległ zmianie. Od wielu lat brzmi on dokładnie tak samo. Stąd utrwalona jest już linia orzecznicza dotycząca tego problemu. Na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 roku (sygn. akt II SA/Kr 884/05) wyjaśnił: „Decyzja wydana na podstawie art. 40 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) jest decyzją związaną, a więc organ, który wydał pozwolenie na budowę jest zobowiązany do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu o ile tylko zostały spełnione wskazane w tym przepisie przesłanki. W konsekwencji organ administracyjny nie może odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli tylko wnioskodawca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę i złoży oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a osoba uprawniona z decyzji będącej przedmiotem przeniesienia wyrazi zgodę na przeniesienie uprawnień wynikających z tej decyzji na inny podmiot. Ponieważ przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę wiąże się tylko ze zmianą jednego z jej elementów tj. zmianą podmiotową po stronie adresata decyzji, to postępowanie wyjaśniające prowadzone przez organy administracyjne jest ograniczone wyłącznie do ustalenia istnienia przesłanek z art. 40 ust. l Prawa budowlanego, a jego stronami są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji (art. 40 ust. 3 cyt. ustawy)”. Twierdzenie to potwierdzają także aktualne wyroki sądów administracyjnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niestety, bez zastosowania tego przepisu nie ma Pani innej możliwości przeniesienia pozwolenia na budowę. 

Mam jednak pewien pomysł na rozwiązanie problemu. Można bowiem założyć taką sytuację, w której właściciel pozwolenia pozbywa się nieruchomości, pozostawiając sobie prawo do jej zabudowy. W ten sposób nadal, zgodnie z oświadczeniem, posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Stąd musielibyście Państw zawrzeć stosowną umowę, np. dzierżawy z prawem zabudowy gruntu przez ojca. To ważne, żeby taka umowa była, przybrała postać pisemną. Nie jestem pewna, czy bank udzieli Państwu na tych warunkach kredytu. Chodzi o sytuację, gdy tylko tata jest posiadaczem pozwolenia i inwestorem, a Pani chce być współkredytobiorcą. To niestety zależy już od banku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »