Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-06-01

Mój tata przepisał na mnie w darowiźnie działkę o powierzchni 0,23 ara, jak się później okazało – w zabudowie zagrodowej. Na tę działkę posiadał wszelkie pozwolenia na budowę, które chcieliśmy przenieść na mnie. Niestety odmówiono nam tego, ponieważ nie jestem rolnikiem i nie mogę budować na tej ziemi. Jak rozwiązać tę sytuację? Przejrzałam masę stron odnośnie podobnych sytuacji, wyczytałam, że jeśli rolnik posiadał pozwolenie na budowę, a nie tylko warunki zabudowy, nie powinno być problemu z przeniesieniem pozwolenia. Niestety nie znalazłam już nic na ten temat po nowelizacji ustawy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa

Przeniesienie praw na inną osobę z uzyskanego pozwolenia na budowę 

Szczerze mówiąc, dziwi mnie opór organu do przeniesienia na Panią praw z uzyskanego przez tatę pozwolenia na budowę. Przepis, który stanowi o możliwości przeniesienia pozwolenia, nie uległ zmianie. Od wielu lat brzmi on dokładnie tak samo. Stąd utrwalona jest już linia orzecznicza dotycząca tego problemu. Na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 roku (sygn. akt II SA/Kr 884/05) wyjaśnił: „Decyzja wydana na podstawie art. 40 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) jest decyzją związaną, a więc organ, który wydał pozwolenie na budowę jest zobowiązany do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu o ile tylko zostały spełnione wskazane w tym przepisie przesłanki.

Czy organ administracyjny może odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot?

W konsekwencji organ administracyjny nie może odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli tylko wnioskodawca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę i złoży oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a osoba uprawniona z decyzji będącej przedmiotem przeniesienia wyrazi zgodę na przeniesienie uprawnień wynikających z tej decyzji na inny podmiot. Ponieważ przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę wiąże się tylko ze zmianą jednego z jej elementów tj. zmianą podmiotową po stronie adresata decyzji, to postępowanie wyjaśniające prowadzone przez organy administracyjne jest ograniczone wyłącznie do ustalenia istnienia przesłanek z art. 40 ust. l Prawa budowlanego, a jego stronami są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji (art. 40 ust. 3 cyt. ustawy)”. Twierdzenie to potwierdzają także aktualne wyroki sądów administracyjnych.

Niestety, bez zastosowania tego przepisu nie ma Pani innej możliwości przeniesienia pozwolenia na budowę. 

Zbycie nieruchomości z pozostawieniem prawa do jej zabudowy

Mam jednak pewien pomysł na rozwiązanie problemu. Można bowiem założyć taką sytuację, w której właściciel pozwolenia pozbywa się nieruchomości, pozostawiając sobie prawo do jej zabudowy. W ten sposób nadal, zgodnie z oświadczeniem, posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Stąd musielibyście Państw zawrzeć stosowną umowę, np. dzierżawy z prawem zabudowy gruntu przez ojca. To ważne, żeby taka umowa była, przybrała postać pisemną. Nie jestem pewna, czy bank udzieli Państwu na tych warunkach kredytu. Chodzi o sytuację, gdy tylko tata jest posiadaczem pozwolenia i inwestorem, a Pani chce być współkredytobiorcą. To niestety zależy już od banku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Rolnik jako kierowca samochodu ciężarowego

Rolnik jako kierowca samochodu ciężarowego

Posiadam prawo jazdy kategorii C+E od 1990 roku i prowadzę gospodarstwo rolne, jestem rolnikiem. Chciałbym zakupić samochód ciężarowy w celu...

Zabudowa zagrodowa lub siedliskowa na działce rolnej

Zabudowa zagrodowa lub siedliskowa na działce rolnej

Moi rodzice mają działkę rolną, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest rolna w przeznaczeniu na tereny rolnicze w tym...

Przekazanie gospodarstwa dzieciom a przynależność do wspólnoty gruntowej wiejskiej

Przekazanie gospodarstwa dzieciom a przynależność do wspólnoty gruntowej wiejskiej

Przekazałem swoje gospodarstwo dzieciom. Czy nadal mogę należeć do wspólnoty gruntowej wiejskiej?

Brak opieki nad rodzicem, który oddał dziecku gospodarstwo rolne, co można zrobić?

Brak opieki nad rodzicem, który oddał dziecku gospodarstwo rolne, co można zrobić?

Przed wielu laty rodzice zapisali gospodarstwo rolne wraz z budynkami zamężnej córce (mojej siostrze). W akcie jest zapis, że do końca życia mają...

Rozpoczęcie hodowli zwierząt nie będąc rolnikiem

Rozpoczęcie hodowli zwierząt nie będąc rolnikiem

Syn jest współwłaściciel nieruchomości rolnej zabudowanej (nie jest rolnikiem – dostał nieruchomość od dziadka). Chcę na tej nieruchomości...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »