Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja kółka rolniczego

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2019-04-24

Jakie czynności, w jakiej kolejności należy wykonać przy likwidacji kółka rolniczego? Likwidacja następuje w wyniku niespełnienia warunków ustawowych co do ilości członków, braku wśród nich rolników oraz niewielkich środków finansowych.

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników stanowi:

 

„Art. 17.

1. Z inicjatywą założenia kółka rolniczego może wystąpić co najmniej dziesięć osób, w tym co najmniej osiem osób prowadzących gospodarstwa rolne jako ich właściciele, posiadacze lub użytkownicy.

 

Art. 19.

3. Kółko rolnicze podlega wykreśleniu z rejestru, jeżeli:

1) podjęta zostanie, zgodnie ze statutem, uchwała o rozwiązaniu kółka,

2) uchwalona zmiana statutu nie odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, a kółko rolnicze, mimo wskazania przez organ rejestrowy na zaistniałe uchybienia, nie podejmie uchwały usuwającej te uchybienia bądź nie odstąpi od zmiany statutu,

3) liczba członków kółka osiągnie stan poniżej liczby określonej w art. 17 ust.1,

4) w innych wypadkach przewidzianych w ustawie”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Ustawa o KRS wskazuje, że wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wpisem jest także wykreślenie.

 

Z uwagi na zbyt mała liczbę członków nie jest formalnie możliwe zwołanie Walnego lub innego najwyższego organu uchwałodawczego. Prawo stanowi o tym, że w takim przypadku kółko podlega wykreśleniu z KRS. Nie wskazano jednak w jakim trybie można tego dokonać.

 

Zdarza się, ze walne jest zwoływane – odbywa się i podejmuje uchwały ponieważ statut nie wymaga obecności wszystkich, a tylko mniejszej liczby członków. Podejmowana jest uchwała o likwidacji, jest ona przeprowadzana i zgłaszana do KRS, a potem następuje wykreślenie na wniosek.

 

Wobec powyższego można:

 

  1. Zanalizować statut i po ustaleniu stanu faktycznego zwołać walne, podjąć uchwały, rozpocząć procedury likwidacyjne.

  2. Można poinformować sąd rejestrowy o zaistniałej sytuacji faktycznej. Powinien to zrobić organ zarządzający kółka rolniczego. Można wybrać formę zwykłego pisma lub tez wniosku o wykreślenie na odpowiednim formularzu. Wtedy możliwych jest kilka scenariuszy:

  1. sąd z urzędu dokona wykreślenia kółka z KRS,

  2. sąd wyznaczy kuratora celem wyłonienia organów kółka oraz podjęcia uchwał o likwidacji a nawet jej przeprowadzenia,

  3. sąd uzna, ze pomimo małej liczby członków możliwe jest podjęcie uchwały o likwidacji i jej przeprowadzenia – wskaże na taka ewentualność poprzez wezwanie do osunięcia braków,

  4. sąd odmówi wykreślenia – wskazując powody swojej decyzji.

 

Według ustawy o KRS dane zawarte w rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli okaże się, że w rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.

Domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe.

 

Jeżeli dane wpisano do rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

 

Proszę o przesłanie skanu statutu, informacji o liczbie członków (aktualnej), informacji, czy kółko prowadziło działalność gospodarczą zgłoszoną odrębnie do KRS, czy kółko było podatnikiem VAT, miało swój numer REGON, było płatnikiem zgłoszonym do ZUS-u. Obecnie napisałem kilka słów, nie znając statutu oraz powyższych informacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Użytkowanie ziemi na mocy umowy ustnej

Użytkuję ziemię już 10. rok. Umowa była ustna. Nie ponosiłam żadnych opłat, a w zamian właściciel brał dopłaty. Teraz żąda zapłaty za 10...

Zwrot nienależnie pobranej renty strukturalnej

Od 10 lat pobierałem rentę strukturalną. Nie mogąc się utrzymać, przez ostatnie trzy lata podjąłem pracę na pół etatu za przysłowiowe marne grosze....

Jak wstrzymać budowę na terenie o walorach przyrodniczych?

Nie rolnik jest właścicielem 1,2 ha ziemi rolnej w gminie, w której nie mieszka. Obecnie chce pobudować budynki (zabudowa zagrodowa) –...

Czy mogę jako rolnik dorabiać na umowę o dzieło?

Od ubiegłego roku opłacam KRUS jako osoba posiadająca powyżej 1 ha przeliczeniowego ziemi. Chciałabym projektować ogrody. Czy mogę jako rolnik dorabiać na...

Gospodarstwo rolne dla córki

Mąż posiada rentę od pół roku, ja pracuję zawodowo, jestem ubezpieczona w ZUS-ie. Mamy gospodarstwo rolne (współwłasność małżeńska). Chcemy je...

Założenie gospodarstwa winiarskiego

Jestem właścicielem działki budowlano-rolnej (całość ok 8000 m 2 ). Obecnie mieszkam i pracuję w winnicy we Włoszech. Mam swoją firmę....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »